Άρδευση Αμπελιού

Η διαθεσιμότητα του νερού στο έδαφος επηρεάζει σημαντικά την παραγωγικότητα του αμπελώνα. Ένα βασικό ερώτημα των παραγωγών είναι ποια τακτική πρέπει να ακολουθήσουν αναφορικά με το πότισμα του αμπελώνα.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού επικρατούν στην ατμόσφαιρα υψηλές θερμοκρασίες που προκαλούν έντονη εξάτμιση του νερού από το έδαφος. Τα φυτά το καλοκαίρι έχουν αυξημένο ρυθμό διαπνοής και βρίσκονται συχνά σε συνθήκες υδατικής καταπόνησης.

Το συμπληρωματικό πότισμα ιδιαίτερα σε περιοχές που παρατηρούνται μειωμένες βροχοπτώσεις, συμβάλλει θετικά στη βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας του παραγόμενου σταφυλιού. Στη χώρα μας το ποσοστό των αμπελώνων που ποτίζονται είναι μικρότερο του 40% του συνόλου του ελληνικού αμπελώνα.

Η υδατική καταπόνηση των πρέμνων οδηγεί σε μειωμένη βλαστική ανάπτυξη, καρποφορία, και παραγωγή σταφυλιών. Αντίθετα, η άρδευση του αμπελώνα σε συγκεκριμένα φαινολογικά στάδια επιδρά θετικά στην ποσότητα και την ποιότητα του παραγομένου σταφυλιού. Οι ανάγκες των αμπελιών σε νερό ποικίλουν και κυμαίνονται από 400-1350 mm.

Τα κρίσιμα φαινολογικά στάδια υποστήριξης των αμπελιών με νερό είναι:

  • Στάδιο της βλαστικής ανάπτυξης έως την άνθηση: Η ύπαρξη εδαφικής υγρασίας στο στάδιο αυτό υποστηρίζει τη δημιουργία επαρκούς φυλλικής επιφανείας που είναι απαραίτητη για την ομαλή ανάπτυξη και πορεία των αμπελιών.
  • Στάδιο της καρπόδεσης έως τον περκασμό: Μετά το δέσιμο των ραγών ακολουθεί το στάδιο της γρήγορης αύξησης του μεγέθους τους που διαρκεί από 1,5 έως 2 μήνες. Η διαθεσιμότητα εδαφικής υγρασίας στο στάδιο αυτό στηρίζει την κυτταροδιαίρεση που λαμβάνει χώρα κατά την αύξηση του μεγέθους της ράγας.
  • Στάδιο από τον περκασμό έως την ωρίμανση: Στο στάδιο αυτό οι ράγες αυξάνουν σε μέγεθος λόγω της τάνυσης των κυττάρων τους. Η διαχείριση του νερού στο στάδιο αυτό καθορίζεται ανάλογα με τα επιδιωκόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κάθε ποικιλίας (λευκές ή κόκκινες). Είναι το ανθεκτικότερο στάδιο στην έλλειψη εδαφικής υγρασίας.
  • Στάδιο από την ωρίμανση έως την πτώση των φύλλων: Η έλλειψη εδαφικής υγρασίας στο στάδιο αυτό μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγή της επόμενης βλαστικής περιόδου, λόγω της μείωσης του ρυθμού συσσώρευσης υδατανθράκων και θρεπτικών στοιχείων στις ρίζες.

Η παρακολούθηση της εδαφικής υγρασίας από τον αμπελουργό είναι απαραίτητη. Ακόμα και μικρή έλλειψη νερού πριν το στάδιο της ωρίμανσης περιορίζει σημαντικά την ανάπτυξη των βλαστών και το μέγεθος των ραγών. Με τον τρόπο αυτόν αυξάνεται η περιεκτικότητα των σακχάρων στη σάρκα και των ανθοκυανών στους φλοιούς (εντονότερο χρώμα στο κρασί).

 

Η τακτική λίπανσης του αμπελιού

Η ισορροπημένη θρέψη μέσω ενός ορθολογικού προγράμματος λίπανσης είναι αναγκαία για την επίτευξη των επιθυμητών αποδόσεων και των χαρακτηριστικών της κάθε ποικιλίας. Για την εφαρμογή ορθολογικών λιπάνσεων είναι απαραίτητες οι αναλύσεις εδάφους και φύλλων. Με τον τρόπο αυτόν, μπορούμε να προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τη λιπαντική τακτική μας και να την προσαρμόσουμε ανάλογα με τις τιμές των αναλύσεων.

Λιπάσματα για το αμπέλι

Επιλέξτε το κοκκώδες ή διαφυλλικό λίπασμα για την πατάτα που σας ενδιαφέρει από τα παρακάτω για να δείτε περισσότερες πληροφορίες