Ο ρόλος του Αζώτου στο αμπέλι

Το άζωτο είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που καθορίζουν την απόδοση αλλά και την ποιότητα των καλλιεργειών.

Η ορθολογική χορήγησή του προωθεί την βλαστική ανάπτυξη των πρέμνων και των ριζών, τη δημιουργία επαρκούς φυλλικής επιφάνειας και το βάρος των τσαμπιών. Ωστόσο, η περίσσεια αζώτου στα φυτά ευνοεί σε μεγαλύτερο βαθμό την ανάπτυξη της βλάστησης σε βάρος της καρποφορίας, προκαλεί ανθόρροια, οψιμίζει την παραγωγή και αυξάνει την ευαισθησία τους στις διάφορες μυκητολογικές ασθένειες.

Σχετικά με την επίδραση του αζώτου στην ποιότητα, η ποσότητα του χορηγούμενου αζώτου έχει σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη της φυλλικής επιφάνειας και του φορτίου των πρέμνων που με τη σειρά τους επηρεάζουν το χρώμα του φλοιού και του παραγόμενου οίνου. Η ορθολογική παροχή του αζώτου αυξάνει το περιεχόμενο των ανθοκυανών στον φλοιό και την ένταση του χρώματος του οίνου. 

1110x420_0037_Slide24.jpg

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην ποσότητα και τον χρόνο της χορήγησης του αζώτου, αφού η περίσσεια του στο στάδιο της ωρίμανσης επιδρά αρνητικά στο χρώμα του φλοιού.

1110x420_0035_Slide26.jpg

Η ορθολογική παροχή του αζώτου ευνοεί την αύξηση των ολικών διαλυτών στερεών (σάκχαρα) και επομένως την ποσότητα της αλκοόλης κατά τη ζύμωση.

1110x420_0036_Slide25.jpg

Υψηλές τιμές αζώτου αυξάνουν το pH του μούστου και την περιεκτικότητα του μηλικού οξέος στο χυμό της σάρκας.

1110x420_0034_Slide27.jpg

Υψηλές τιμές αζώτου αυξάνουν την περιεκτικότητα των αζωτούχων ενώσεων στη σάρκα. Το γεγονός αυτό επιβραδύνει τον ρυθμό της ζύμωσης, επεμβαίνοντας στη βιομάζα των ζυμών και στα στάδια της γλυκόλυσης των σακχάρων.

1110x420_0033_Slide28.jpg

1110x420_0032_Slide29.jpg

Η ορθολογική παροχή αζώτου επιδρά θετικά στη δημιουργία των αρωματικών ενώσεων και των οργανοληπτικών συστατικών του κρασιού.

Η ποσότητα των Free Amino Nitrogen (FAN) είναι ένα μέτρο της συγκέντρωσης μεμονωμένων αμινοξέων και μικρών πεπτιδίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις ζύμες του οίνου για κυτταρική ανάπτυξη και πολλαπλασιασμό.

1110x420_0030_Slide31.jpg

Τέλος, η υψηλή παροχή αζώτου ευνοεί την αύξηση της ευαισθησίας των σταφυλιών στις διάφορες μυκητολογικές ασθένειες.

1110x420_0038_Slide23.jpg

Η τακτική λίπανσης του αμπελιού

Η ισορροπημένη θρέψη μέσω ενός ορθολογικού προγράμματος λίπανσης είναι αναγκαία για την επίτευξη των επιθυμητών αποδόσεων και των χαρακτηριστικών της κάθε ποικιλίας. Για την εφαρμογή ορθολογικών λιπάνσεων είναι απαραίτητες οι αναλύσεις εδάφους και φύλλων. Με τον τρόπο αυτόν, μπορούμε να προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τη λιπαντική τακτική μας και να την προσαρμόσουμε ανάλογα με τις τιμές των αναλύσεων.

sitari
sitari

Οδηγός λίπανσης για 21 καλλιέργειες

Kατεβάστε τον οδηγό λίπανσης της Yara για 21 καλλιέργειες που συναντάμε στην Ελλάδα!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ YARA

Λιπάσματα για το αμπέλι

Επιλέξτε το κοκκώδες ή διαφυλλικό λίπασμα για την πατάτα που σας ενδιαφέρει από τα παρακάτω για να δείτε περισσότερες πληροφορίες