Κατάλληλο έδαφος για το Αμπέλι

Τα αμπέλια καλλιεργούνται σε μεγάλο εύρος εδαφών, διαφορετικής σύστασης και γονιμότητας. Στην πραγματικότητα, δεν μπορεί να οριστεί ως ιδανικός ένας συγκεκριμένος τύπος εδάφους, που συμβάλει ιδανικά στην παραγωγή ποιοτικών σταφυλιών και κρασιών.

Ο ρόλος του εδάφους αφορά κυρίως τη διαθεσιμότητα του νερού και των ανόργανων θρεπτικών στοιχείων στα αμπέλια, τα οποία με τη σειρά τους θα προσδιορίσουν τα αντίστοιχα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής τους.

Ωστόσο, θα πρέπει να αποφεύγεται η εγκατάσταση ενός αμπελώνα σε βαριά αργιλώδη εδάφη, με μικρό βάθος, με περιορισμένη ικανότητα στράγγισης και υψηλή αγωγιμότητα.

Αν και τα αμπέλια μπορούν να αναπτυχθούν σε διάφορες τιμές εδαφικού pH από 5.5 - 8.5, οι επιθυμητές τιμές του κυμαίνονται από 6 - 6.8 με περιεκτικότητα οργανικής ουσίας 2 – 3%. Σε περίπτωση που οι τιμές του εδαφικού pH είναι χαμηλότερες του 6 ή υψηλότερες του 7.5, περιορίζεται αισθητά η διαθεσιμότητα ορισμένων ανόργανων θρεπτικών στοιχείων στα φυτά. Στις περιπτώσεις αυτές, ο σχεδιασμός μιας λιπαντικής τακτικής θα πρέπει να περιλαμβάνει και τη διενέργεια διαφυλλικών ψεκασμών.

soil ph.png

Εδάφη με ομαλή κλίση ασκούν ευεργετική επίδραση στην ποιότητα του παραγόμενου σταφυλιού, λόγω της γρηγορότερης απορροής του ψυχρού αέρα αλλά και της καλύτερης στράγγισης της περίσσειας του νερού. Ακόμα και ο προσανατολισμός του αμπελώνα επηρεάζει σημαντικά τα χαρακτηριστικά και τη φυσιολογία των φυτών.

Η εγκατάστασή του σε πλαγιές με Ανατολικό και Βόρειο-Ανατολικό προσανατολισμό πλεονεκτεί, αφού έτσι ευνοείται ο καλύτερος αερισμός του και η δροσερότερη λειτουργία του μέσα στο καλοκαίρι. Γενικότερα, είναι σημαντικό το αμπέλι να έχει πλήρη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και καλή κυκλοφορία του αέρα μεταξύ των πρέμνων.

Η τακτική λίπανσης του αμπελιού

Η ισορροπημένη θρέψη μέσω ενός ορθολογικού προγράμματος λίπανσης είναι αναγκαία για την επίτευξη των επιθυμητών αποδόσεων και των χαρακτηριστικών της κάθε ποικιλίας. Για την εφαρμογή ορθολογικών λιπάνσεων είναι απαραίτητες οι αναλύσεις εδάφους και φύλλων. Με τον τρόπο αυτόν, μπορούμε να προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τη λιπαντική τακτική μας και να την προσαρμόσουμε ανάλογα με τις τιμές των αναλύσεων.

sitari
sitari

Οδηγός λίπανσης για 21 καλλιέργειες

Kατεβάστε τον οδηγό λίπανσης της Yara για 21 καλλιέργειες που συναντάμε στην Ελλάδα!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ YARA

Λιπάσματα για το αμπέλι

Επιλέξτε το κοκκώδες ή διαφυλλικό λίπασμα για την πατάτα που σας ενδιαφέρει από τα παρακάτω για να δείτε περισσότερες πληροφορίες