Ο ρόλος του Μαγνησίου στο αμπέλι

Το μαγνήσιο είναι συστατικό της χλωροφύλλης και παίζει καθοριστικό ρόλο στη φωτοσύνθεση των φύλλων και στη σύνθεση των πρωτεϊνών που καθορίζουν τις τελικές αποδόσεις παραγωγής στο αμπέλι.

Τα σταφύλια απομακρύνουν μεγάλες ποσότητες μαγνησίου με τη συγκομιδή τους. Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις τιμές του μαγνησίου και καλίου στο έδαφος λόγω του έντονου ανταγωνισμού που παρατηρείται μεταξύ τους. Η προσθήκη στο έδαφος μεγάλης ποσότητας καλίου είναι δυνατόν να προκαλέσει τροφοπενία μαγνησίου στα φυτά, όπως και το αντίστροφο.

Η περιεκτικότητα του κρασιού σε αλκοόλες βελτιώνεται με τις διαφυλλικές εφαρμογές μαγνησίου.

1110x420_0012_Slide49.jpg

Η έλλειψη μαγνησίου στα αμπέλια συνδέεται με τη μη παρασιτική ασθένεια της ξήρανσης ράχης που επηρεάζει αρνητικά την καρπόδεση και την ωρίμανση των ραγών. Πρόκειται για τη σοβαρότερη μη παρασιτική ασθένεια του αμπελιού με τα συμπτώματα να εμφανίζονται στην έναρξη της ωρίμανσης των σταφυλιών στους πλάγιους άξονες της ράχης του τσαμπιού. Παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των χυμών, ξηραίνεται το τμήμα της ράχης, οι ράγες μαραίνονται και ζαρώνουν. Η ξήρανση ράχης συσχετίζεται θρεπτικά με την ανισορροπία μαγνησίου, ασβεστίου, καλίου και αζώτου. Δύο έως τρεις διαφυλλικές εφαρμογές μαγνησίου, ξεκινώντας λίγο πριν από τον περκασμό, ελαχιστοποιούν το πρόβλημα.

 

Η τακτική λίπανσης του αμπελιού

Η ισορροπημένη θρέψη μέσω ενός ορθολογικού προγράμματος λίπανσης είναι αναγκαία για την επίτευξη των επιθυμητών αποδόσεων και των χαρακτηριστικών της κάθε ποικιλίας. Για την εφαρμογή ορθολογικών λιπάνσεων είναι απαραίτητες οι αναλύσεις εδάφους και φύλλων. Με τον τρόπο αυτόν, μπορούμε να προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τη λιπαντική τακτική μας και να την προσαρμόσουμε ανάλογα με τις τιμές των αναλύσεων.

sitari
sitari

Οδηγός λίπανσης για 21 καλλιέργειες

Kατεβάστε τον οδηγό λίπανσης της Yara για 21 καλλιέργειες που συναντάμε στην Ελλάδα!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ YARA

Λιπάσματα για το αμπέλι

Επιλέξτε το κοκκώδες ή διαφυλλικό λίπασμα για την πατάτα που σας ενδιαφέρει από τα παρακάτω για να δείτε περισσότερες πληροφορίες