Διαφυλλική Λίπανση Ελαιοκράμβης

Η καλλιέργεια της ελαιοκράμβης βρίσκεται στο στάδιο της επιμήκυνσης των βλαστών. Τα φυτά έχουν μόλις βγει από μια δύσκολη περίοδο χαμηλών θερμοκρασιών και η προμήθειά τους με τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία είναι αναγκαία για να συνεχίσουν τον γρήγορο ρυθμό ανάπτυξής τους.

Τώρα που η θερμοκρασία του περιβάλλοντος αρχίζει και πάλι να ανεβαίνει, είναι έντονη η επιμήκυνση του κεντρικού και των πλαγίων βλαστών, ενώ συνεχίζεται η ανάπτυξη της φυλλικής επιφάνειας. Αυτό σημαίνει πως πέρα από τις απαιτήσεις τους στα κύρια θρεπτικά στοιχεία, οι ανάγκες και σε ιχνοστοιχεία είναι εξίσου σημαντικές.

received_233738474701930.jpeg

Φωτογραφία από πειραματικό αγρό της Yara Ελλάς στην Πτολεμαίδα.

Η διαφυλλική εφαρμογή του YaraVita BRASSITREL PRO μέχρι και το ξεκίνημα της άνθησης, εξασφαλίζει στα φυτά την παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων, ειδικότερα τώρα που το έδαφος είναι κρύο και οι ρίζες δυσκολεύονται να απορροφήσουν τα στοιχεία αυτά.

Το YaraVita BRASSITREL PRO:

  • Προωθεί την φωτοσύνθεση των φυτών
  • Επιταχύνει την ανάπτυξή τους 
  • Μεγιστοποιεί την απόδοση της καλλιέργειας ενισχύοντας τον αριθμό των λοβών και των σπόρων.

Σε όλες τις πειραματικές εφαρμογές της Yara στον κόσμο, το YaraVita BRASSITREL PRO εμφανίζει ενισχυμένους δείκτες απόδοσης της παραγωγής (δείκτης ROI 6:1).

Το YaraVita BRASSITREL PRO είναι ένα συμπυκνωμένο υγρό διάλυμα που συνδυάζει κύρια θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία σε υψηλές συγκεντρώσεις για διαφυλλικές εφαρμογές, σε καλλιέργειες όπως η ελαιοκράμβη, τα σταυρανθή, τα ψυχανθή, τα κηπευτικά και άλλες.

Με μεγάλο εύρος συνδυαστικότητας, είναι εύκολη η εφαρμογή του μαζί με άλλα προϊόντα αγροχημικών, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα για τον παραγωγό. H ελεύθερη πρόσβαση στην εφαρμογή TankmixIT μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone παρέχει πληροφορίες για την καταλληλότητα κάθε συνδυασμού σκευασμάτων στη δεξαμενή ψεκαστικού διαλύματος.