Άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση των αποδόσεων του καλαμποκιού

Η τελική απόδοση και ποιότητα της καλλιέργειας του καλαμποκιού επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, πέρα από την σωστή θρέψη και λίπανση. Αυτούς τους παράγοντες αναλύουμε παρακάτω.

Εδαφικές απαιτήσεις

Το καλαμπόκι προσαρμόζεται σε διάφορους τύπους εδαφών. Ωστόσο τα γόνιμα εδάφη με καλή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία, καλή στράγγιση και αερισμό, ευνοούν τις υψηλές αποδόσεις. Σε ένα εύρος εδαφικού pH από 6-7,2 εξασφαλίζεται η άριστη παροχή όλων των απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων για την καλλιέργεια.

Πως το εδαφικό pH επηρεάζει τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων

imagespb3o.png

Καλλιεργητικές πρακτικές

Σε ένα χωράφι που καλλιεργείται συστηματικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας το είδος της προηγούμενης καλλιέργειας και τη διαφορετική επίδραση που ασκεί η κάθε μια στην ισορροπία και τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος. Επιπλέον, η κατεργασία του εδάφους και η επιλογή της κατάλληλης τεχνικής έχουν ουσιαστική επίδραση στην ανάπτυξη του καλαμποκιού.

Γενετικό υλικό

Η επιλογή του κατάλληλου τύπου υβριδίου ανάλογα με το βιολογικό του κύκλο και τη χρήση του (για καρπό ή ενσίρωμα) θα πρέπει να ακολουθούν τις συστάσεις των γενετιστών που διαχειρίζονται το υλικό αυτό.

Άρδευση

Το καλαμπόκι είναι φυτό με υψηλές απαιτήσεις σε νερό λόγω της μεγάλης ποσότητας παραγωγής ξηράς ουσίας. Για την παραγωγή 1kg ξηράς ουσίας απαιτούνται περίπου 400kg νερού (Aldrich, Scott, Leng. 1975). Οι ανάγκες της καλλιέργειας αυξάνονται σταδιακά από τη σπορά, με την κατανάλωση του νερού στα πρώτα στάδια της καλλιέργειας να είναι περιορισμένη. Η κρίσιμη περίοδος στην έλλειψη νερού εντοπίζεται στα στάδια γύρω από την άνθιση (1 μήνα περίπου), όπου ο ρυθμός απορρόφησης του νερού από τα φυτά βρίσκεται κοντά στο μέγιστο. Θα πρέπει να συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι την περίοδο εκείνη επικρατούν στη χώρα μας υψηλές θερμοκρασίες και ο κίνδυνος ξηρασίας είναι μεγάλος. Οποιαδήποτε έλλειψη νερού στο στάδιο αυτό μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην απόδοση της καλλιέργειας. Στη συνέχεια, και μέχρι το σχηματισμό της μαύρης ζώνης στη βάση του σπόρου (στάδιο φυσιολογικής ωρίμανσης), επαρκής ποσότητα νερού (μικρότερη από το προηγούμενο στάδιο) είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των κόκκων. Μεγάλη έλλειψη νερού στο στάδιο αυτό μπορεί να μειώσει την παραγωγή κατά 20-30% (Heiniger 2000).

Φυτοπροστασία

Ο επιτυχημένος έλεγχος των ζιζανίων διασφαλίζει ότι τα φυτά του καλαμποκιού θα αναπτυχθούν στον αγρό χωρίς ανταγωνισμό και επομένως χωρίς δυσμενείς επιδράσεις στην τελική τους απόδοση. Το ίδιο ισχύει και για τα έντομα ή τις ασθένειες που προσβάλλουν το καλαμπόκι. Η επιτυχημένη διαχείριση όλων των παραπάνω θα πρέπει να στηρίζεται στην αναγνώριση των ζιζανίων, εντόμων, ασθενειών ώστε να γίνει η επιλογή του καταλληλότερου φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

Πατήστε εδώ για να πάτε πίσω στην κεντρική σελίδα για την Λίπανση του Καλαμποκιού

sitari
sitari

Οδηγός λίπανσης για 21 καλλιέργειες

Kατεβάστε τον οδηγό λίπανσης της Yara για 21 καλλιέργειες που συναντάμε στην Ελλάδα!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ YARA