kalampoki xwrafi

Αναζητάς πληροφορίες σχετικά με το πως θα μπορούσες να μεγιστοποιήσεις την απόδοση της καλλιέργειας του καλαμποκιού ή χρειάζεσαι βοήθεια στην επιλογή του κατάλληλου λιπάσματος;

Στη Yara μετά από έναν αιώνα εξειδίκευσης στη θρέψη των καλλιεργειών έχουμε συγκεντρώσει τη γνώση γύρω από την καλλιέργεια του καλαμποκιού και έχουμε τις απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που απασχολούν τον παραγωγό.

Καλαμπόκι και παράγοντες που επηρεάζουν την τελική απόδοση της καλλιέργειας

Στόχος του κάθε παραγωγού είναι η επίτευξη υψηλών αποδόσεων της καλλιέργειας . Η απόδοση σε καρπό, αλλά και η συνολική βιομάζα του καλαμποκιού εξαρτάται από πλήθος αγρονομικών παραγόντων που τις επηρεάζουν. Μεταξύ αυτών είναι το γενετικό υλικό που επιλέγεται, οι κλιματολογικές συνθήκες της κάθε περιοχής, η γονιμότητα των καλλιεργούμενων εδαφών, οι καλλιεργητικές πρακτικές των παραγωγών και φυσικά η θρέψη του.

sitari
sitari

Οδηγός λίπανσης για 21 καλλιέργειες

Kατεβάστε τον οδηγό λίπανσης της Yara για 21 καλλιέργειες που συναντάμε στην Ελλάδα!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ YARA

Ρόλος Θρεπτικών Στοιχείων

Τα θρεπτικά στοιχεία έχουν συγκεκριμένους ρόλους στη λειτουργία και ανάπτυξη των φυτών. Η ισορροπημένη θρέψη μέσω του κατάλληλου προγράμματος λίπανσης είναι αναγκαία για την επίτευξη των επιθυμητών αποδόσεων.

Ο ρόλος του Αζώτου (N)

Το Άζωτο είναι απαραίτητο θρεπτικό στοιχείο για τη διασφάλιση υψηλών αποδόσεων. Προωθεί την ανάπτυξη της καλλιέργειας και για αυτό θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμο στα φυτά. Η παρουσία του Αζώτου είναι κρίσιμη για την υποστήριξη μιας επαρκούς πράσινης φυλλικής επιφάνειας που αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ακτινοβολία και προωθεί τη φωτοσύνθεση των φυτών. Το μεγαλύτερο μέρος του Αζώτου (ποσοστό κοντά στο 75%) κατανέμεται στον καρπό και επομένως αφαιρείται από το έδαφος μετά τη συγκομιδή.

rolos-azotoy.jpg

Ο ρόλος του Φωσφόρου (P)

Ο Φώσφορος είναι σημαντικό θρεπτικό στοιχείο για την ανάπτυξη και απόδοση του καλαμποκιού. Αποτελεί συστατικό των νουκλεϊκών οξέων (DNA & RNA), είναι ουσιώδης για τη δημιουργία νέων φυτικών ιστών αλλά και τη μεταφορά ενέργειας μέσα στο φυτό. Επιδρά θετικά στη δημιουργία ισχυρού ριζικού συστήματος και στην καλή εγκατάσταση των φυτών στον αγρό. Το μεγαλύτερο μέρος του Φωσφόρου (ποσοστό κοντά στο 85%) κατανέμεται στον καρπό και επομένως αφαιρείται από το έδαφος μετά τη συγκομιδή.

Rolos fosforou.png

Ο ρόλος του Kαλίου (K)

Το Kάλιο είναι θρεπτικό στοιχείο που προωθεί την ανάπτυξη του καλαμποκιού και η διαθεσιμότητά του επηρεάζει τις τελικές αποδόσεις. Το Κάλιο ενισχύει τα στελέχη του φυτού κάνοντάς τα πιο στιβαρά και πιο ανθεκτικά σε ασθένειες και αντίξοες καιρικές συνθήκες, βελτιώνει τη διαχείριση του νερού μέσα στα φυτά και εμπλέκεται στη σύνθεση ουσιών μεγάλου μοριακού βάρους όπως οι πρωτεΐνες και οι υδατάνθρακες (άμυλο). Το Κάλιο κατανέμεται κυρίως στα στελέχη και τα φύλλα του καλαμποκιού σε ποσοστά που ξεπερνούν τα 2/3 της ολικής του ποσότητας.

Rolos Kaliou.png

Το Μαγνήσιο(Mg), το Θείο(S) και ο Σίδηρος(Fe)

Eίναι στοιχεία που αυξάνουν τη φωτοσυνθετική λειτουργία των φυτών συμβάλλοντας θετικά στην ανάπτυξη του καλαμποκιού και στην επίτευξη υψηλών αποδόσεων. Το Θείο είναι σημαντικό για τη σύνθεση των πρωτεϊνών στους κόκκους του καλαμποκιού.

Το Aσβέστιο (Ca)

Το Aσβέστιο συμβάλλει στην καλύτερη υγεία των φυτών, όπως και στην καλύτερη ανάπτυξη της ρίζας, των φύλλων και των στελεχών. Το μεγαλύτερο ποσοστό του Ασβεστίου κατανέμεται στα φύλλα και ελάχιστο στους καρπούς.

Το Bόριο (B)

Το Bόριο εξασφαλίζει την ακεραιότητα των κυτταρικών τοιχωμάτων, συμβάλλει στην επιμήκυνση των κυττάρων και επομένως στην ανάπτυξη του φυτού. Παράλληλα, αυξάνει την καρπόδεση και την τελική απόδοση της καλλιέργειας.

Ο Ψευδάργυρος (Zn)

Ο Ψευδάργυρος είναι σημαντικό στοιχείο που ευνοεί τη σύνθεση των πρωτεϊνών όσο και τη σύνθεση αυξινών που παίζουν ουσιαστικό ρόλο στη δημιουργία της νέας βλάστησης του φυτού. Από όλα τα ιχνοστοιχεία ο Ψευδάργυρος χρειάζεται συνήθως περισσότερο στο καλαμπόκι, με την έλλειψή του να εντοπίζεται στα στάδια από το 2ο έως το 8ο φύλλο.

Η έλλειψη οποιουδήποτε ιχνοστοιχείου μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό της ανάπτυξης και επομένως της τελικής απόδοσης του καλαμποκιού.

kalampokia5407.jpg

Απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων από το Καλαμπόκι

Ο χρόνος και η ποσότητα απορρόφησης των θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος είναι αναγκαία για τον καθορισμό των θρεπτικών απαιτήσεων του καλαμποκιού, επάνω στις οποίες θα χτιστεί ένα σωστό πρόγραμμα λίπανσης.

Μακροστοιχεία

Το Άζωτο, ο Φώσφορος και το Μαγνήσιο σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% του συνόλου τους αλλά και το Κάλιο σε ποσοστό κοντά στο 80% είναι στοιχεία που απορροφούνται κατά τη διάρκεια της βλαστικής ανάπτυξης του καλαμποκιού και μέχρι αυτό να φτάσει στα αναπαραγωγικά του στάδια (στάδιο γονιμοποίησης και έπειτα).

aporofisi makrostixion.png

Η κύρια περίοδος απορρόφησης των θρεπτικών αυτών στοιχείων εντοπίζεται μεταξύ των σταδίων του καλαμποκιού από τα 6 σχηματιζόμενα φύλλα μέχρι και την εμφάνιση της αρσενικής ταξιανθίας. Επομένως, η εφαρμογή των λιπασμάτων θα πρέπει να προσαρμοστεί ώστε η καλλιέργεια να έχει τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία τη στιγμή που τα χρειάζεται και ανάλογα βέβαια με τις πρακτικές λίπανσης που ακολουθεί ο κάθε παραγωγός (επιφανειακή εφαρμογή ή υδρολίπανση).

Η απομάκρυνση των θρεπτικών στοιχείων ποικίλει ανάλογα με τον τύπο του καλαμποκιού και το βιολογικό του κύκλο, κατά συνέπεια ο σχεδιασμός των προγραμμάτων λίπανσης για τις καλλιέργειες που ακολουθούν θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τον παράγοντα αυτό.

aporofisi threptikon pliris orimansi.png

Το Άζωτο είναι στοιχείο που απαιτείται σε μεγάλες ποσότητες και βοηθάει το φυτό του καλαμποκιού να μεγιστοιποιήσει την ποσότητα της ξηράς ουσίας. Περισσότερα από 200Kg/ha αζώτου χρειάζονται για απόδοση σε κόκκο κοντά στα 700kg το στρέμμα. Το 75% της ποσότητας αυτής απομακρύνεται από το χωράφι με τη συγκομιδή του καρπού. Οι ίδιες λίγο πολύ ποσότητες Αζώτου απαιτούνται και για το καλαμπόκι που προορίζεται για ενσίρωση. Η εφαρμογή του Αζώτου στη βασική και την επιφανειακή λίπανση του καλαμποκιού διασφαλίζουν την ομαλότερη παροχή του κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης με αποτέλεσμα την καλύτερη κάλυψη των αναγκών του.

Ο Φώσφορος είναι απαραίτητος για τα πρώτα στάδια ανάπτυξης του καλαμποκιού, ώστε να διασφαλιστεί η δημιουργία ενός καλού ριζικού συστήματος που θα στηρίξει και την ανάπτυξη ενός καλού υπέργειου τμήματος του φυτού. Στο παραπάνω σχεδιάγραμμα φαίνονται οι ποσότητες του Φωσφόρου που απαιτούνται για την παραγωγή 7tn/ha καρπού.

Το Κάλιο απαιτείται από το φυτό σε μεγάλες ποσότητες αντίστοιχες με αυτές του αζώτου (βλέπε σχεδιάγραμμα). Το μεγαλύτερο ποσοστό του Καλίου κατανέμεται στα φύλλα και το βλαστό, ενώ η μέγιστη ζήτησή του από το φυτό είναι μεταξύ των 6 φύλλων και το σχηματισμό της αρσενικής ταξιανθίας, όπως δηλαδή και στα υπόλοιπα μακροστοιχεία. Για το λόγο αυτό, το καλαμπόκι που προορίζεται για ενσίρωση απομακρύνει από το χωράφι μεγαλύτερες ποσότητες Καλίου, γεγονός που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό της λιπαντικής τακτικής της επόμενης καλλιέργειας.

Τα υπόλοιπα μακροστοιχεία όπως τα Ασβέστιο, Μαγνήσιο και Θείο απορροφούνται σε ποσότητες που κυμαίνονται από 25 έως 50 kg/ha για την αντίστοιχη παραγωγή των 7 tn/ha καρπού (βλέπε σχεδιάγραμμα) και είναι εξίσου απαραίτητα για τη σωστή ανάπτυξη και λειτουργία του φυτού.

apomakrinsi makrothreptikon karpos.png

Ιχνοστοιχεία

Τα βασικά ιχνοστοιχεία που χρησιμοποιούνται από το καλαμπόκι στις μεγαλύτερες ποσότητες είναι ο Σίδηρος και το Μαγγάνιο. Αυτά τα δύο θρεπτικά στοιχεία κατανέμονται κυρίως στα φύλλα και το βλαστό με αποτέλεσμα να απομακρύνονται με τη συγκομιδή στα καλαμπόκια ενσιρώματος. Το Βόριο και ο Ψευδάργυρος αντίθετα κατανέμονται κυρίως στον καρπό. Η παροχή Ψευδαργύρου στο σπόρο κατά τη διάρκεια της σποράς βοηθάει στην ανάπτυξη ενός καλού ριζικού συστήματος και στο σχηματισμό δυνατού νεαρού φυτού.

aporofisi ixnostoixion.png

 

apomakrinsi ixnostoixion.png

 

 

kalampokiayara.jpg