kalampoki xwrafi

Αναζητάς πληροφορίες σχετικά με το πως θα μπορούσες να μεγιστοποιήσεις την απόδοση της καλλιέργειας του καλαμποκιού ή χρειάζεσαι βοήθεια στην επιλογή του κατάλληλου λιπάσματος;

Στη Yara μετά από έναν αιώνα εξειδίκευσης στη θρέψη των καλλιεργειών έχουμε συγκεντρώσει τη γνώση γύρω από την καλλιέργεια του καλαμποκιού και έχουμε τις απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που απασχολούν τον παραγωγό.

Καλαμπόκι και παράγοντες που επηρεάζουν την τελική απόδοση της καλλιέργειας

Στόχος του κάθε παραγωγού είναι η επίτευξη υψηλών αποδόσεων της καλλιέργειας . Η απόδοση σε καρπό, αλλά και η συνολική βιομάζα του καλαμποκιού εξαρτάται από πλήθος αγρονομικών παραγόντων που τις επηρεάζουν. Μεταξύ αυτών είναι το γενετικό υλικό που επιλέγεται, οι κλιματολογικές συνθήκες της κάθε περιοχής, η γονιμότητα των καλλιεργούμενων εδαφών, οι καλλιεργητικές πρακτικές των παραγωγών και φυσικά η θρέψη του.

Ρόλος Θρεπτικών Στοιχείων

Τα θρεπτικά στοιχεία έχουν συγκεκριμένους ρόλους στη λειτουργία και ανάπτυξη των φυτών. Η ισορροπημένη θρέψη μέσω του κατάλληλου προγράμματος λίπανσης είναι αναγκαία για την επίτευξη των επιθυμητών αποδόσεων.

Ο ρόλος του Αζώτου (N)

Το Άζωτο είναι απαραίτητο θρεπτικό στοιχείο για τη διασφάλιση υψηλών αποδόσεων. Προωθεί την ανάπτυξη της καλλιέργειας και για αυτό θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμο στα φυτά. Η παρουσία του Αζώτου είναι κρίσιμη για την υποστήριξη μιας επαρκούς πράσινης φυλλικής επιφάνειας που αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ακτινοβολία και προωθεί τη φωτοσύνθεση των φυτών. Το μεγαλύτερο μέρος του Αζώτου (ποσοστό κοντά στο 75%) κατανέμεται στον καρπό και επομένως αφαιρείται από το έδαφος μετά τη συγκομιδή.

rolos-azotoy.jpg

Ο ρόλος του Φωσφόρου (P)

Ο Φώσφορος είναι σημαντικό θρεπτικό στοιχείο για την ανάπτυξη και απόδοση του καλαμποκιού. Αποτελεί συστατικό των νουκλεϊκών οξέων (DNA & RNA), είναι ουσιώδης για τη δημιουργία νέων φυτικών ιστών αλλά και τη μεταφορά ενέργειας μέσα στο φυτό. Επιδρά θετικά στη δημιουργία ισχυρού ριζικού συστήματος και στην καλή εγκατάσταση των φυτών στον αγρό. Το μεγαλύτερο μέρος του Φωσφόρου (ποσοστό κοντά στο 85%) κατανέμεται στον καρπό και επομένως αφαιρείται από το έδαφος μετά τη συγκομιδή.

Rolos fosforou.png

Ο ρόλος του Kαλίου (K)

Το Kάλιο είναι θρεπτικό στοιχείο που προωθεί την ανάπτυξη του καλαμποκιού και η διαθεσιμότητά του επηρεάζει τις τελικές αποδόσεις. Το Κάλιο ενισχύει τα στελέχη του φυτού κάνοντάς τα πιο στιβαρά και πιο ανθεκτικά σε ασθένειες και αντίξοες καιρικές συνθήκες, βελτιώνει τη διαχείριση του νερού μέσα στα φυτά και εμπλέκεται στη σύνθεση ουσιών μεγάλου μοριακού βάρους όπως οι πρωτεΐνες και οι υδατάνθρακες (άμυλο). Το Κάλιο κατανέμεται κυρίως στα στελέχη και τα φύλλα του καλαμποκιού σε ποσοστά που ξεπερνούν τα 2/3 της ολικής του ποσότητας.

Rolos Kaliou.png

Το Μαγνήσιο(Mg), το Θείο(S) και ο Σίδηρος(Fe)

Eίναι στοιχεία που αυξάνουν τη φωτοσυνθετική λειτουργία των φυτών συμβάλλοντας θετικά στην ανάπτυξη του καλαμποκιού και στην επίτευξη υψηλών αποδόσεων. Το Θείο είναι σημαντικό για τη σύνθεση των πρωτεϊνών στους κόκκους του καλαμποκιού.

Το Aσβέστιο (Ca)

Το Aσβέστιο συμβάλλει στην καλύτερη υγεία των φυτών, όπως και στην καλύτερη ανάπτυξη της ρίζας, των φύλλων και των στελεχών. Το μεγαλύτερο ποσοστό του Ασβεστίου κατανέμεται στα φύλλα και ελάχιστο στους καρπούς.

Το Bόριο (B)

Το Bόριο εξασφαλίζει την ακεραιότητα των κυτταρικών τοιχωμάτων, συμβάλλει στην επιμήκυνση των κυττάρων και επομένως στην ανάπτυξη του φυτού. Παράλληλα, αυξάνει την καρπόδεση και την τελική απόδοση της καλλιέργειας.

Ο Ψευδάργυρος (Zn)

Ο Ψευδάργυρος είναι σημαντικό στοιχείο που ευνοεί τη σύνθεση των πρωτεϊνών όσο και τη σύνθεση αυξινών που παίζουν ουσιαστικό ρόλο στη δημιουργία της νέας βλάστησης του φυτού. Από όλα τα ιχνοστοιχεία ο Ψευδάργυρος χρειάζεται συνήθως περισσότερο στο καλαμπόκι, με την έλλειψή του να εντοπίζεται στα στάδια από το 2ο έως το 8ο φύλλο.

Η έλλειψη οποιουδήποτε ιχνοστοιχείου μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό της ανάπτυξης και επομένως της τελικής απόδοσης του καλαμποκιού.

kalampokia5407.jpg

Απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων από το Καλαμπόκι

Ο χρόνος και η ποσότητα απορρόφησης των θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος είναι αναγκαία για τον καθορισμό των θρεπτικών απαιτήσεων του καλαμποκιού, επάνω στις οποίες θα χτιστεί ένα σωστό πρόγραμμα λίπανσης.

Μακροστοιχεία

Το Άζωτο, ο Φώσφορος και το Μαγνήσιο σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% του συνόλου τους αλλά και το Κάλιο σε ποσοστό κοντά στο 80% είναι στοιχεία που απορροφούνται κατά τη διάρκεια της βλαστικής ανάπτυξης του καλαμποκιού και μέχρι αυτό να φτάσει στα αναπαραγωγικά του στάδια (στάδιο γονιμοποίησης και έπειτα).

aporofisi makrostixion.png

Η κύρια περίοδος απορρόφησης των θρεπτικών αυτών στοιχείων εντοπίζεται μεταξύ των σταδίων του καλαμποκιού από τα 6 σχηματιζόμενα φύλλα μέχρι και την εμφάνιση της αρσενικής ταξιανθίας. Επομένως, η εφαρμογή των λιπασμάτων θα πρέπει να προσαρμοστεί ώστε η καλλιέργεια να έχει τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία τη στιγμή που τα χρειάζεται και ανάλογα βέβαια με τις πρακτικές λίπανσης που ακολουθεί ο κάθε παραγωγός (επιφανειακή εφαρμογή ή υδρολίπανση).

Η απομάκρυνση των θρεπτικών στοιχείων ποικίλει ανάλογα με τον τύπο του καλαμποκιού και το βιολογικό του κύκλο, κατά συνέπεια ο σχεδιασμός των προγραμμάτων λίπανσης για τις καλλιέργειες που ακολουθούν θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τον παράγοντα αυτό.

aporofisi threptikon pliris orimansi.png

Το Άζωτο είναι στοιχείο που απαιτείται σε μεγάλες ποσότητες και βοηθάει το φυτό του καλαμποκιού να μεγιστοιποιήσει την ποσότητα της ξηράς ουσίας. Περισσότερα από 200Kg/ha αζώτου χρειάζονται για απόδοση σε κόκκο κοντά στα 700kg το στρέμμα. Το 75% της ποσότητας αυτής απομακρύνεται από το χωράφι με τη συγκομιδή του καρπού. Οι ίδιες λίγο πολύ ποσότητες Αζώτου απαιτούνται και για το καλαμπόκι που προορίζεται για ενσίρωση. Η εφαρμογή του Αζώτου στη βασική και την επιφανειακή λίπανση του καλαμποκιού διασφαλίζουν την ομαλότερη παροχή του κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης με αποτέλεσμα την καλύτερη κάλυψη των αναγκών του.

Ο Φώσφορος είναι απαραίτητος για τα πρώτα στάδια ανάπτυξης του καλαμποκιού, ώστε να διασφαλιστεί η δημιουργία ενός καλού ριζικού συστήματος που θα στηρίξει και την ανάπτυξη ενός καλού υπέργειου τμήματος του φυτού. Στο παραπάνω σχεδιάγραμμα φαίνονται οι ποσότητες του Φωσφόρου που απαιτούνται για την παραγωγή 7tn/ha καρπού.

Το Κάλιο απαιτείται από το φυτό σε μεγάλες ποσότητες αντίστοιχες με αυτές του αζώτου (βλέπε σχεδιάγραμμα). Το μεγαλύτερο ποσοστό του Καλίου κατανέμεται στα φύλλα και το βλαστό, ενώ η μέγιστη ζήτησή του από το φυτό είναι μεταξύ των 6 φύλλων και το σχηματισμό της αρσενικής ταξιανθίας, όπως δηλαδή και στα υπόλοιπα μακροστοιχεία. Για το λόγο αυτό, το καλαμπόκι που προορίζεται για ενσίρωση απομακρύνει από το χωράφι μεγαλύτερες ποσότητες Καλίου, γεγονός που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό της λιπαντικής τακτικής της επόμενης καλλιέργειας.

Τα υπόλοιπα μακροστοιχεία όπως τα Ασβέστιο, Μαγνήσιο και Θείο απορροφούνται σε ποσότητες που κυμαίνονται από 25 έως 50 kg/ha για την αντίστοιχη παραγωγή των 7 tn/ha καρπού (βλέπε σχεδιάγραμμα) και είναι εξίσου απαραίτητα για τη σωστή ανάπτυξη και λειτουργία του φυτού.

apomakrinsi makrothreptikon karpos.png

Ιχνοστοιχεία

Τα βασικά ιχνοστοιχεία που χρησιμοποιούνται από το καλαμπόκι στις μεγαλύτερες ποσότητες είναι ο Σίδηρος και το Μαγγάνιο. Αυτά τα δύο θρεπτικά στοιχεία κατανέμονται κυρίως στα φύλλα και το βλαστό με αποτέλεσμα να απομακρύνονται με τη συγκομιδή στα καλαμπόκια ενσιρώματος. Το Βόριο και ο Ψευδάργυρος αντίθετα κατανέμονται κυρίως στον καρπό. Η παροχή Ψευδαργύρου στο σπόρο κατά τη διάρκεια της σποράς βοηθάει στην ανάπτυξη ενός καλού ριζικού συστήματος και στο σχηματισμό δυνατού νεαρού φυτού.

aporofisi ixnostoixion.png

 

apomakrinsi ixnostoixion.png

 

 

kalampokiayara.jpg

 

Πως η Θρέψη και Λίπανση στο Καλαμπόκι επηρεάζουν την τελική απόδοση

Η απόδοση σε καρπό είναι κριτήριο που καθορίζει την παραγωγή του καλαμποκιού και προκύπτει από το γινόμενο του αριθμού των ώριμων παραγόμενων κόκκων ανά σπάδικα και το ειδικό τους βάρος. Είναι σημαντικό λοιπόν να εξασφαλίσουμε τους παράγοντες εκείνους που θα συμβάλλουν στην αύξηση του αριθμού των κόκκων ανά μονάδα επιφάνειας, καθώς και στην αύξηση του ειδικού τους βάρους.

Η ισορροπημένη θρέψη μέσω του κατάλληλου προγράμματος λίπανσης εξασφαλίζει στην καλλιέργεια επάρκεια θρεπτικών στοιχείων (μακροστοιχεία και ιχνοστοιχεία) προκειμένου να επιτευχθούν οι μέγιστες αποδόσεις.

Αυξάνοντας τον αριθμό των κόκκων στο σπάδικα

Το Άζωτο, ο Φώσφορος, το Κάλιο και το Βόριο είναι στοιχεία που ασκούν σημαντική επίδραση στον αριθμό των κόκκων και το μέγεθος του σπάδικα αυξάνοντας τη συνολική απόδοση της καλλιέργειας.

Άζωτο (N)

Το Άζωτο είναι σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη του καλαμποκιού αφού αποτελεί δομικό υλικό για την παραγωγή των πρωτεϊνών. Στο καλαμπόκι που προορίζεται για καρπό, οι δόσεις του Αζώτου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 25-30 kg/στρ για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων. Η έλλειψη Αζώτου οδηγεί σε κοντούς σπάδικες με μειωμένο αριθμό κόκκων.

Κάλιο (K)

Η έλλειψη Καλίου στο καλαμπόκι οδηγεί σε ατελή σχηματισμό κόκκων στην κορυφή του σπάδικα. Η εφαρμογή του Καλίου στο καλαμπόκι γίνεται στη βασική λίπανση με την επιλογή ενός κατάλληλου σύνθετου λιπάσματος όπως μπορείτε να δείτε στο πρόγραμμα θρέψης για το Καλαμπόκι

Βόριο (Β)

Η έλλειψη Βορίου οδηγεί σε περιορισμένη καρπόδεση και σχηματισμό άδειων θέσεων στο σπάδικα. Εμφανίζει ακόμα πολλούς κόκκους ανομοιόμορφου μεγέθους. Οι ποσότητες του Βορίου που απαιτούνται από τα φυτά είναι μικρές και οι διαφυλλικές εφαρμογές στο στάδιο των 5 έως 7 φύλλων επηρεάζουν θετικά την τελική απόδοση του καλαμποκιού.

Αυξάνοντας το βάρος των κόκκων στο σπάδικα

Το τελικό βάρος του κόκκου είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξής του σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο ξεκινά με τη γονιμοποίηση της ωοθήκης (στάδιο κατά το οποίο η ανάπτυξη του κόκκου είναι περιορισμένη), ενώ το δεύτερο και ουσιαστικότερο στάδιο ξεκινά με το γέμισμα των κόκκων και καθορίζεται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων της φωτοσύνθεσης και τη θερμοκρασία. Ουσιαστικά ο ρυθμός και η διάρκεια του σταδίου αυτού παίζουν καθοριστικό ρόλο στο βάρος των κόκκων.

Άζωτο (N)

Ο ρόλος του Αζώτου είναι πολύ κρίσιμος για τον καθορισμό αυτού του παράγοντα, αφού η συνεισφορά του στη δημιουργία μιας επαρκούς φυλλικής επιφάνειας στην καλλιέργεια εξασφαλίζει και την καλύτερη διαθεσιμότητα φωτοσυνθετικών προϊόντων. Το άζωτο αποτελεί δομικό στοιχείο των πρωτεϊνών, των αμινοξέων και της χλωροφύλλης και έχει ουσιαστικό ρόλο στην αφομοίωση των υδατανθράκων που παράγονται στη φωτοσύνθεση.

Φώσφορος (P)

Ο Φώσφορος είναι εξίσου σημαντικό στοιχείο που επηρεάζει τον παράγοντα αυτό, αφού παίρνει μέρος στη φωτοσύνθεση, στην αποικοδόμηση σακχάρων και αμύλου, αλλά και τη μεταφορά θρεπτικών στοιχείων εντός του φυτού επομένως και στους κόκκους.

Κάλιο (K)

Το Κάλιο είναι απαραίτητο για τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης και αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη των φυτών βοηθώντας τα να χρησιμοποιήσουν πιο αποτελεσματικά την ηλιακή ακτινοβολία, επομένως και τα προϊόντα που παράγονται από αυτήν.

kalampokiayara1600400.jpg

Η πρόταση Λίπανσης της Yara για το Καλαμπόκι

Η τελική απόδοση της καλλιέργειας εξαρτάται από πλήθος αγρονομικών παραγόντων που την επηρεάζουν. Το γενετικό υλικό (υβρίδιο) που επιλέγεται, οι κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, η γονιμότητα του εδάφους, οι καλλιεργητικές πρακτικές του παραγωγού, η άρδευση και φυσικά οι αναμενόμενες αποδόσεις, είναι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης και ισορροπημένης λιπαντικής τακτικής.

Η λίπανση του καλαμποκιού γίνεται σε δύο ή περισσότερους χρόνους ανάλογα με τον αρδευτικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται. Στις περισσότερες περιπτώσεις που η άρδευση του καλαμποκιού γίνεται με καταιονισμό (τεχνητή βροχή) ή με αυλάκια από επιφανειακά δίκτυα, η λίπανση γίνεται σε δύο εφαρμογές, μία βασική και μία επιφανειακή στις 4 – 6 εβδομάδες από τη σπορά. Όταν η άρδευση γίνεται με σταγόνες υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης των επιφανειακών λιπασμάτων σε περισσότερες από μια εφαρμογές κατά τη διάρκεια της βλαστικής ανάπτυξης του καλαμποκιού.

Βασική λίπανση Καλαμποκιού

Οι τύποι των λιπασμάτων που επιλέγονται για τη βασική λίπανση του καλαμποκιού, στις δόσεις που εφαρμόζονται, θα πρέπει να εξασφαλίζουν το 50% των συνολικών αναγκών της καλλιέργειας σε άζωτο και ολόκληρη την ποσότητα του φωσφόρου και του καλίου. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να επιλέγονται λιπάσματα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη διαρκή παροχή των στοιχείων τους στο χρόνο, που τροφοδοτούν σταθερά την καλλιέργεια και στηρίζουν τις θρεπτικές ανάγκες των φυτών σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους. Από όλα τα ιχνοστοιχεία, ο ψευδάργυρος είναι συνήθως αυτός που εμφανίζεται σε έλλειψη στο καλαμπόκι με έντονα συμπτώματα στο στάδιο των 2 – 8 φύλλων. Ο ψευδάργυρος όπως και τα υπόλοιπα ιχνοστοιχεία μπορούν να χορηγηθούν και με διαφυλλικές εφαρμογές. 

Η Yara για τη βασική λίπανση του καλαμποκιού προτείνει τα λιπάσματα YaraMila LEOPARD, YaraMila STARPLUS, YaraMila UNIVERSE, YaraMila VESTA. Επωφεληθείτε από την τεχνολογία της σειράς YaraMila και τα πλεονεκτήματα που σας παρέχουν. Επιπλέον, η Yara διαθέτει τη σειρά σύνθετων λιπασμάτων POWER που είναι κατάλληλη για τη βασική λίπανση του καλαμποκιού, καλύπτοντας κάθε θρεπτική απαίτηση ανάλογα με τις εκάστοτε εδαφικές συνθήκες.  

Η βασική λίπανση του καλαμποκιού μπορεί να γίνει είτε πριν τη σπορά, με καθολική εφαρμογή του λιπάσματος σε ολόκληρη την επιφάνεια του χωραφιού με έναν λιπασματοδιανομέα και στη συνέχεια ακολουθεί ενσωμάτωση του λιπάσματος, είτε γραμμικά με τη σπαρτική μηχανή κατά τη διάρκεια της σποράς. Η καθολική εφαρμογή πριν τη σπορά είναι κατάλληλη για δυνατά και γόνιμα χωράφια, ενώ η γραμμική εφαρμογή με την τοποθέτηση του λιπάσματος κοντά στο σπόρο, ενδείκνυται και για πιο αδύναμα χωράφια που εμφανίζουν μεγαλύτερες ελλείψεις σε θρεπτικά στοιχεία. Στις γραμμικές εφαρμογές η τοποθέτηση του λιπάσματος θα πρέπει να γίνεται σε απόσταση 5cm από τη γραμμή σποράς και 5cm βαθύτερα από το σπόρο, ώστε να ενισχύεται η συγκέντρωση των θρεπτικών στοιχείων κοντά στο ριζικό σύστημα και να επιτρέπεται η καλύτερη αξιοποίηση του λιπάσματος από το φυτό. 

efarmogh-lipaspatos.png

Επιφανειακή Λίπανση Καλαμποκιού

Η συνολική ποσότητα του Αζώτου που εφαρμόζεται στο καλαμπόκι αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την εξέλιξη της καλλιέργειας, γι’ αυτό και η σωστή χορήγησή του είναι πρωταρχικής σημασίας. Με σκοπό να καλυφθούν οι απαιτήσεις του καλαμποκιού σε Άζωτο, χρειάζεται να ενισχύσουμε την παροχή του κατά τη διάρκεια της έντονης βλαστικής ανάπτυξης, όπου η ταχύτητα απορρόφησης από τα φυτά είναι εντονότερη. Οι ποσότητες του Αζώτου που χορηγούνται επιφανειακά στο στάδιο αυτό, προσεγγίζουν το υπόλοιπο 50% των συνολικών ετησίων αναγκών. Θα πρέπει να σημειωθεί πως πέραν των μεγάλων απαιτήσεων της καλλιέργειας, το Άζωτο είναι στοιχείο που παρουσιάζει έντονες απώλειες στο περιβάλλον λόγω εξάτμισης, αλλά και έκπλυσης.

Οι επιφανειακές εφαρμογές του Αζώτου ξεκινούν 4 – 6 εβδομάδες μετά τη σπορά, όταν τα φυτά έχουν αποκτήσει ύψος 50 – 60cm περίπου. Μπορούν να γίνουν είτε καθολικά με τη χρήση λιπασματοδιανομέα, είτε γραμμικά όπου ακολουθεί ενσωμάτωση με φρεζοσκαλιστήρι για ταυτόχρονη καταπολέμηση των ζιζανίων και αυλάκωμα. Στις περιπτώσεις αυτές καλό είναι να επιλέγεται ένας τύπος αζωτούχου λιπάσματος που θα μπορέσει να εξασφαλίσει στην καλλιέργεια μια σταθερή, ομοιόμορφη και με λιγότερες απώλειες παροχή.

Το YaraVera AMIDAS είναι το ιδανικό και κυρίαρχο αζωτούχο λίπασμα για τις επιφανειακές εφαρμογές στο καλαμπόκι. Παρέχει στην καλλιέργεια Άζωτο και Θείο σε αναλογία 7:1, η οποία είναι συγκρίσιμη με αυτή της οργανικής ουσίας του εδάφους. Η αναλογία αυτή είναι ιδανική για την ομαλή απορρόφηση των δυο στοιχείων και οδηγεί τελικά στην καλύτερη αξιοποίηση του αζώτου.

Η τεχνολογία του YaraVera AMIDAS βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του περιεχόμενου Αζώτου, μειώνοντας τις απώλειες από την εξαέρωση αμμωνίας κατά 35% σε εδάφη με ουδέτερο προς αλκαλικό pH. Έτσι, αυξάνεται η αποδοτικότητα του Αζώτου συντελώντας σε αυξημένη απορρόφηση από τα φυτά και οδηγεί την καλλιέργεια του καλαμποκιού σε υψηλότερες αποδόσεις.

Στις περιπτώσεις όπου η άρδευση του καλαμποκιού γίνεται με σταγόνες και υπάρχει η δυνατότητα της υδρολίπανσης, οι σπαστές εφαρμογές του Αζώτου είναι σίγουρα αποδοτικότερες, αφού μπορούν να χορηγήσουν τις κατάλληλες ποσότητες, στο κατάλληλο στάδιο του καλαμποκιού, με τις λιγότερες απώλειες στο περιβάλλον. Οι εφαρμογές ξεκινούν από τη στιγμή που θα στρωθούν τα λάστιχα και συνεχίζονται σταθερά με τα ποτίσματα μέχρι και την άνθιση των φυτών.

Διαφυλλικές εφαρμογές στο Καλαμπόκι

Για την ενίσχυση της καλλιέργειας με τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία η Yara διαθέτει μια μεγάλη σειρά προϊόντων για διαφυλλικές εφαρμογές. Το YaraVita ZΙΝΤRAC είναι το ιδανικό λίπασμα για διαφυλλικές χρήση και την ενίσχυση της καλλιέργειας με Ψευδάργυρο στο στάδιο των 2 – 8 φύλλων. Διασφαλίζει στο ακέραιο την πλήρη κάλυψη των αναγκών της καλλιέργειας σε Ψευδάργυρο και την ομαλή ανάπτυξη της καλλιέργειας. Ακόμα, το YaraVita CROP BOOST προωθεί τη γρηγορότερη ανάπτυξη του καλαμποκιού παρέχοντας στο φυτό την κατάλληλη ενέργεια για την ανάπτυξη μιας επαρκούς φυλλικής επιφάνειας που θα στηρίξει την μετέπειτα ανάπτυξη της καλλιέργειας.

Πατήστε πάνω στην εικόνα για να δείτε τα προγράμματα λίπανσης και υδρολίπανσης για το Καλαμπόκι

Παρατηρείτε κάποια τροφοπενία στο Καλαμπόκι σας;

Εντοπίστε τι είδους τροφοπενίες έχει το Καλαμπόκι σας και δείτε συμβουλές για την αντιμετώπιση και διόρθωση τους. Ξεκινήστε διαλέγοντας κάποιο θρεπτικό στοιχείο από τα παρακάτω

Προτεινόμενα Λιπάσματα για Καλαμπόκι

Επιλέξτε το κοκκώδες ή διαφυλλικό λίπασμα για το καλαμπόκι που σας ενδιαφέρει από τα παρακάτω για να δείτε περισσότερες πληροφορίες