Λίπανση Ρυζιού

Το ρύζι αποτελεί τη βάση της διατροφής του μισού περίπου πληθυσμού της γης ως πηγή υψηλής θρεπτικής αξίας πλούσια σε υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, βιταμίνες και ανόργανα στοιχεία.

Η αύξηση της αποδοτικότητας της καλλιέργειας θεωρείται λοιπόν σημαντικός στόχος σε παγκόσμια κλίμακα. Η αύξηση των αποδόσεων εξαρτάται από πλήθος αγρονομικών παραγόντων που την επηρεάζουν, όπως το γενετικό υλικό (ποιότητα του σπόρου, βλαστική ικανότητα, πρωιμότητα ποικιλίας), οι τεχνικές της καλλιέργειας (όργωμα, σβάρνισμα, ισοπέδωση), η σύσταση και η γονιμότητα του εδάφους, οι κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, η άρδευση (διαθεσιμότητα και αλατότητα του νερού), η φυτοπροστασία (ζιζανιοκτόνα, μυκητοκτόνα) και φυσικά η θρέψη της καλλιέργειας. Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν τον αριθμό των γόνιμων σταχυδίων (γεμάτοι κόκκοι) και το βάρος των κόκκων, συντελεστές που καθορίζουν και την τελική απόδοση της καλλιέργειας.

Ο ρόλος της θρέψης και λίπανσης στο ρύζι

Τα θρεπτικά στοιχεία έχουν συγκεκριμένους ρόλους στη λειτουργία των φυτών και οι τιμές τους μεταβάλλονται, όσο η καλλιέργεια εξελίσσεται. Η ισορροπημένη θρέψη μέσω του κατάλληλου προγράμματος λίπανσης, είναι αναγκαία για την επίτευξη των επιθυμητών αποδόσεων και θα πρέπει κάθε φορά να προσαρμόζεται ανάλογα με τη γονιμότητα του εδάφους, το είδος της προηγούμενης καλλιέργειας, την πρωιμότητα της ποικιλίας και το αναμενόμενο ύψος της παραγωγής.
Παρόλο που όλα τα θρεπτικά στοιχεία είναι σημαντικά για την καλλιέργεια του ρυζιού, εκείνα που απαιτούν ιδιαίτερη διαχείριση είναι το Άζωτο, ο Φώσφορος, το Κάλιο, το Θείο και ο Ψευδάργυρος.

Άζωτο (N)

Το Άζωτο είναι στοιχείο που αυξάνει το αδέλφωμα των φυτών, τη φυλλική επιφάνεια, το ρυθμό της φωτοσύνθεσης, τον αριθμό των σταχυδίων και των κόκκων ανά φυτό καθώς και το βάρος των κόκκων. Όλα αυτά συντελούν στην αύξηση της απόδοσης της καλλιέργειας. Για αποδόσεις 1tn/στρ, απαιτούνται 16-20kg N/στρ.

Φώσφορος (P)

Ο Φώσφορος είναι στοιχείο που ευνοεί την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, αυξάνει το βάρος των κόκκων, πρωιμίζει την παραγωγή. Η καλλιέργεια χρειάζεται τον Φώσφορο σε ποσότητες 4-8 kg P2O5/στρ.

Κάλιο (K)

Το Κάλιο επηρεάζει τον αριθμό των αδελφιών, τον σχηματισμό των κόκκων και την αύξηση του βάρους τους, ενώ ενισχύει την αντοχή των φυτών στο πλάγιασμα. Οι απαραίτητες ποσότητες καλίου για το ρύζι κυμαίνονται από 6-10kg K2O/στρ.

Θείο (S)

Το Θείο συμβάλλει ενεργά στην αύξηση του βάρους των κόκκων, στη βελτίωση της περιεκτικότητάς τους σε πρωτεϊνη, όσο και στην κανονική ωρίμανση του ρυζιού. Οι ανάγκες του ρυζιού σε Θείο είναι από 2-3kg SO3/στρ.

Ψευδάργυρος (Zn)

Από όλα τα ιχνοστοιχεία, ο Ψευδάργυρος είναι αυτός που η έλλειψή του επηρεάζει πολύ έντονα την ανάπτυξη των φυτών με μεγάλες συνέπειες στην τελική παραγωγή. Η έλλειψη του εμφανίζεται από τα πρώτα βλαστικά στάδια γι’ αυτό και θα πρέπει να προστίθεται στην καλλιέργεια κατά προτίμηση με διαφυλλικούς ψεκασμούς.

rice.jpg

Η πρόταση της Yara για τη λίπανση του ρυζιού

Βασική λίπανση

Με τη βασική λίπανση του ρυζιού, βάζουμε τις βάσεις για τη σωστή εγκατάσταση της καλλιέργειας και την ανάπτυξή της. Η καλή ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, ο μέγιστος αριθμός αδελφώματος, η αύξηση της φυλλικής επιφάνειας, η διαφοροποίηση της ταξιανθίας, είναι παράγοντες που επηρεάζονται από τη θρέψη και η σωστή επιλογή του βασικού λιπάσματος θα καθορίσουν την εξέλιξη τους.

Ξεκινήστε τη βασική λίπανση με YaraMila RISEUP

Τα πλεονεκτήματα του YaraMila RISEUP 32-5-5+14SO3.

 • Ιδανική αναλογία θρεπτικών στοιχείων: Τύπος ειδικά σχεδιασμένος για την καλλιέργεια του ρυζιού που ταιριάζει απόλυτα στις θρεπτικές του απαιτήσεις.
  Λίπασμα ανώτερης ποιότητας: Βασική προϋπόθεση της Yara είναι η παραγωγή λιπασμάτων με άριστες προδιαγραφές σε πρώτες ύλες.
 • Καλύτερη αξιοποίηση του Αζώτου: Ιδανική αναλογία αζώτου για άμεση και διαρκή τροφοδοσία των φυτών, στα στάδια της βλαστικής και αναπαραγωγικής τους φάσης.
 • Υπεροχή στο Φώσφορο: Η σειρά YaraMila, με την τεχνολογία P-Extend, είναι εμπλουτισμένη με 3 διαφορετικές μορφές φωσφόρου που παρέχει άμεση και διαρκή διαθεσιμότητα φωσφόρου σε ένα ευρύ φάσμα εδαφικών συνθηκών. Το YaraMila RISEUP εξασφαλίζει έως και 3 φορές μεγαλύτερη διαθεσιμότητα φωσφόρου σε σχέση με άλλα λιπάσματα.
 • Ενισχύει την απορρόφηση των ιχνοστοιχείων του εδάφους: Η τεχνολογία των λιπασμάτων YaraMila ευνοεί την αποδέσμευση από το έδαφος σημαντικών ιχνοστοιχείων όπως ο ψευδάργυρος, το μαγγάνιο και ο χαλκός, ενισχύοντας την απορρόφησή τους από τα φυτά.
 • Ο κόκκος των YaraMila που χαρακτηρίζεται ως πέρλα- prill, διαλύεται γρήγορα στο έδαφος διασφαλίζοντας την καλύτερη αποδοτικότητα του λιπάσματος.

Επιφανειακή λίπανση

Συνεχίστε την επιφανειακή λίπανση του ρυζιού με YaraVera AMIDAS.


Η επιφανειακή λίπανση στο ρύζι γίνεται κυρίως για την ενίσχυση της καλλιέργειας σε Άζωτο και Θείο που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη των φυτών, τον αριθμό και το γέμισμα των κόκκων όπως και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Το YaraVera ΑΜΙDAS 40-0-0 +14SO3 κυριαρχεί στην επιφανειακή λίπανση του ρυζιού:

 • Αξιοπιστία: Eίναι το πλέον αναγνωρίσιμο και επώνυμο πυκνό αζωτούχο λίπασμα για επιφανειακές εφαρμογές στο ρύζι, με πολλά χρόνια παρουσίας στην αγορά που το καθιστούν κυρίαρχο επιφανειακό λίπασμα.
 • Χημική σύνθεση: το YaraVera AMIDAS είναι χημικό λίπασμα που περιέχει μέσα στον ίδιο κόκκο την αναγραφόμενη σύνθεση. Δεν προέρχεται από ανάμειξη δύο διαφορετικών αζωτούχων λιπασμάτων (blend).
 • Ομοιομορφία εφαρμογής: Επειδή είναι χημικό λίπασμα, εξασφαλίζει την ομοιόμορφη κατανομή του στο χωράφι και επομένως την ομοιόμορφη παροχή των στοιχείων στα φυτά.
 • Ιδανική αναλογία Αζώτου και Θείου: Παρέχει στην καλλιέργεια Άζωτο και Θείο, δύο βασικά στοιχεία για την απόδοση της καλλιέργειας, σε αναλογία 7:1, η οποία είναι συγκρίσιμη με αυτή της οργανικής ουσίας του εδάφους. Η αναλογία αυτή είναι ιδανική για την ομαλή απορρόφηση των δυο στοιχείων, που οδηγεί τελικά στην καλύτερη αξιοποίηση του αζώτου.
 • Μειωμένες απώλειες Αζώτου: Η τεχνολογία του YaraVera AMIDAS βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του περιεχόμενου Αζώτου, μειώνοντας τις απώλειες από την εξαέρωση αμμωνίας κατά 35% σε εδάφη με ουδέτερο προς αλκαλικό pH. Έτσι, αυξάνεται η αποδοτικότητα του Αζώτου συντελώντας σε αυξημένη απορρόφηση από τα φυτά και οδηγεί την καλλιέργεια του ρυζιού σε υψηλότερες αποδόσεις. Η τεχνολογία αυτή είναι μοναδική και δεν υπάρχει σε κανένα σύμμεικτο (blend) 40-0-0 +14SO3 λίπασμα της αγοράς.

Διαφυλλικές εφαρμογές

Ενισχύστε την καλλιέργεια με YaraVita ZINTRAC

Το YaraVita ZINTRAC 700 είναι ένα υψηλής συγκέντρωσης υγρό λίπασμα Ψευδαργύρου για διαφυλλικές εφαρμογές, που περιέχει 8 με 10 φορές περισσότερο ψευδάργυρο από τα τυπικά υγρά χηλικά σκευάσματα και 3 με 4 φορές περισσότερο από τα υγρά που έχουν ως βάση τους τα θειικά και νιτρικά άλατα. Η υγρή του σύσταση ευνοεί την εύκολη δοσομέτρησή του, την καλή διάχυση στο βυτίο και την άριστη αναμιξιμότητα του στο ψεκαστικό διάλυμα με τα ζιζανιοκτόνα του ρυζιού.

 

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα λίπανσης για το ρύζι με ένα κλικ στην εικόνα:

sitari
sitari

Οδηγός λίπανσης για 21 καλλιέργειες

Kατεβάστε τον οδηγό λίπανσης της Yara για 21 καλλιέργειες που συναντάμε στην Ελλάδα!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ YARA