Τεχνολογία λιπασμάτων της Yara

Τα λιπάσματα Yara ενσωματώνουν τεχνολογίες για τη διατήρηση της ποιότητας των προϊόντων. Αυτές περιλαμβάνουν τα συστήματα επικάλυψης και τους αντισυσσωματοποιητικούς παράγοντες. Είναι επίσης σημαντικό να αποφεύγεται η σκόνη, η θερμοκυκλοφορία και η συμπύκνωση.

Συστήματα επικάλυψης (coating)

Η επικάλυψη είναι σημαντική για τη διατήρηση της ποιότητας, καθώς προστατεύει το λίπασμα από την προσρόφηση υγρασίας και την υλική φθορά κατά τον χειρισμό. Το Κέντρο Τεχνολογίας της Yara έχει αναπτύξει αποτελεσματικές επικαλύψεις για τις διάφορες ποιότητες με σκοπό την ουσιαστική:

  • Μείωση της απορρόφησης νερού κατά την έκθεση σε υγρό αέρα
  • Μείωση της τάσης συσσωμάτωσης
  • Μείωση του σχηματισμού σκόνης


Επιπλέον, συχνά χρησιμοποιείται μια χρωματισμένη επικάλυψη για να δώσει ένα συγκεκριμένο χρώμα στο προϊόν. Τα υλικά επικάλυψης που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της ποιότητας των λιπασμάτων είναι ακίνδυνα για τα φυτά, το χώμα και τους ανθρώπους.

Rate of water absorption of YaraLiva Calcium Nitrate with and without Tropicote

Αντισυσσωματοποιητικοί παράγοντες

Τα λιπάσματα και τα προϊόντα άλατος έχουν γενικώς την τάση να συσσωματώνονται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της αποθήκευσης. Για να αποτραπεί η συσσωμάτωση, τα λιπάσματα υφίστανται επεξεργασία με διάφορες ουσίες στις οποίες περιλαμβάνεται συνήθως κάποιος επιφανειοδραστικός παράγοντας και μια λεπτόκοκκη αδρανή σκόνη. Ο επιφανειοδραστικός παράγοντας ελέγχει τον σχηματισμό κρυστάλλων, έτσι ώστε να μην σχηματίζονται ενώσεις, ενώ η σκόνη περιορίζει την επιφάνεια επαφής. 

Πρόληψη του σχηματισμού σκόνης

Η ποσότητα σκόνης που απελευθερώνεται από τα λιπάσματα εξαρτάται από διάφορες φυσικές ιδιότητες, όπως η αντοχή και το σχήμα των σωματιδίων, οι τρόποι μεταχείρισης και το σύστημα επικάλυψης που εφαρμόζεται.

Πρόληψη της θερμικής ανακύκλωσης

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, όλα τα λιπάσματα με βάση το νιτρικό αμμώνιο είναι σταθερά υλικά. Όταν αποθηκεύονται σε χώρους που εκτίθενται άμεσα στο φως του ήλιου, μπορεί να υπάρξουν διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διόγκωση και τη διάσπαση των λιπασμάτων.

Preventing ThermocyclingΠαρατηρείται μεγαλύτερη διάσπαση όταν το προϊόν δεν είναι επαρκώς σταθεροποιημένο ή/και έχει υψηλή περιεκτικότητα νερού.

Photo showing Ammonium nitrate breakdown in a bag

Η νιτρική αμμωνία απαντάται σε διάφορες σταθερές κρυσταλλικές μορφές, και η αλλαγή από τη μία μορφή στην άλλη συνοδεύεται από μεταβολές του όγκου. Η μετάβαση στους 32° C προκαλεί αλλαγές στην πυκνότητα, και ενδεχομένως διάσπαση του προϊόντος σε λεπτά σωματίδια αν το προϊόν θερμαίνεται ή ψύχεται τη στιγμή που ξεπερνά αυτή τη θερμοκρασία.

Το ΑΝ 33,5 και ορισμένα άλλα προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε νιτρικό αμμώνιο περιέχουν σταθεροποιητές που ελαχιστοποιούν τη θερμική ανακύκλωση.

Όμως, σε μεγάλες περιόδους αποθήκευσης, ακόμα και αυτά τα προϊόντα μπορούν να διασπαστούν αν οι συνθήκες ευνοούν τη θερμική ανακύκλωση.

Παρακολουθείτε πάντα τις κλιματικές συνθήκες, ιδίως όταν τα προϊόντα αποθηκεύονται χύδην.

Πρόληψη της συμπύκνωσης

Ο αέρας μπορεί να απελευθερώσει περίπου 10-15 γραμμάρια νερό/m3 κάθε βράδυ σε ένα ζεστό και υγρό κλίμα. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 90l/ημέρα ή 1.260l σε δύο εβδομάδες σε μια μικρή αποθήκη 1000 Mt (30x20x10).

Είναι σημαντικό το νερό να οδηγείται έξω. Σε νέα έργα, τοποθετείται μόνωση οροφής που μειώνει τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Το προϊόν πρέπει να είναι πάντα σκεπασμένο.