Οκτωβρίου 31, 2023

Αύξηση της απόδοσης των σιτηρών

Οι δύο καθοριστικοί παράγοντες για την απόδοση των σιτηρών είναι ο αριθμός των κόκκων ανά μονάδα επιφάνειας και το βάρος του κάθε κόκκου.
Αύξηση της απόδοσης των σιτηρών
Αύξηση της απόδοσης των σιτηρών

Ποιές είναι οι θρεπτικές ανάγκες του Σιταριού για να επιτύχουμε τις βέλτιστες αποδόσεις:

Πρόσληψη κυρίων μακροθρεπτικών στοιχείων (Ν-P-K) στα χειμερινά σιτηρά

Το άζωτο και το κάλιο είναι τα θρεπτικά στοιχεία που απαιτούνται στις υψηλότερες ποσότητες για τη διατήρηση των υψηλών αποδόσεων των σιτηρών.

Οι απαιτήσεις σε φώσφορο από την άλλη είναι παρόμοιες με αυτές του θείου. Κατά τη διάρκεια της ταχείας ανάπτυξης των φυτών την περίοδο της άνοιξης γίνεται έντονη η ανάγκη πρόσληψης όλων των μακροθρεπτικών στοιχείων.

 

Πρόσληψη μικροθρεπτικών στοιχείων στα χειμερινά σιτηρά

Μια ισορροπημένη στρατηγική θρέψης των καλλιεργειών είναι αναγκαίο να συμπεριλαμβάνει ακόμα και τα δευτερεύοντα μακροθρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία, που είναι όμως απαραίτητα για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων στα σιτηρά.