Η γεωργία είναι τρόπος ζωής και μάλιστα καθόλου προβλέψιμος. Γνωρίζετε πολύ καλά πως οι καιρικές συνθήκες, οι απαιτήσεις της αγοράς και τα λειτουργικά κόστη μεταβάλλονται συνεχώς. 

Για αυτό είναι σημαντικό η αγροτική σας εκμετάλλευση να προσαρμόζεται με τρόπο που θα αποδίδει καλύτερα σε βάθος χρόνου. Η σωστή διαχείριση και λειτουργία μιας επικερδούς εκμετάλλευσης εξασφαλίζει τη μεγιστοποίηση της απόδοσης για κάθε ευρώ που επενδύετε. Γίνεται εύκολα κατανοητό ότι η κερδοφορία δεν προκύπτει επενδύοντας μία και μόνο φορά.

Οι ειδικοί επιστήμονες της Yara συνεργάζονται με τους αγρότες για να δημιουργήσουν λύσεις που στοχεύουν στην αύξηση της κερδοφορίας των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων.

Δείτε παρακάτω 3 τρόπους που βασίζοντε στις νιτρικές μορφές αζώτου και μπορούν να σας βοηθήσουν να επιτύχετε τη μέγιστη κερδοφορία των εκμεταλλεύσεών σας:

1. Εξασφάλιση μέγιστων αποδόσεων

Κατά την βασική λίπανση χρησιμοποιώντας λιπάσματα με βάση το νιτρικό άζωτο μπορείτε να αυξήσετε τις αποδόσεις και να μεγαλώσετε την κερδοφορία σας. Με μια απλή μόλις μετάβαση από την ουρία σε λιπάσματα νιτρικού αζώτου, μπορείτε να αυξήσετε τις αποδόσεις των καλλιεργειών σας έως και 9%, στην ίδια έκταση με την ίδια ποσότητα λιπασματικών μονάδων.

Wave1_Profit_UpTo9_MoreYield-GR.jpg

Το πλεονέκτημα που προκύπτει από την χρήση των νιτρικών λιπασμάτων είναι ότι εξασφαλίζεται η βέλτιστη απορρόφηση του αζώτου από τα φυτά και η υψηλότερη περιεκτικότητά του στους καρπούς, λόγω της αποτελεσματικότερης προσρόφησής του. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να αυξήσετε τις αποδόσεις χωρίς να συμβιβάζεστε με την ποιότητα της παραγωγής.

2. Διάθεση παραγωγής σε υψηλότερες τιμές

Η χρησιμοποίηση νιτρικών λιπασμάτων έχει ως αποτέλεσμα αποδοτικότερες καλλιέργειες. Όταν η παροχή αζώτου βρίσκεται σε ιδανικά επίπεδα, τα φυτά μπορούν να χρησιμοποιήσουν έως και 40% λιγότερο νερό για την παραγωγή των καρπών τους.

Η αξία ενός φυτού καθορίζεται συχνά από την περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες, η οποία και πάλι εξαρτάται από την περιεκτικότητα του αζώτου στους καρπούς. Η θρέψη των φυτών σας με ένα ποιοτικό λίπασμα νιτρικής μορφής, εξασφαλίζει τη μέγιστη πρόσληψη του αζώτου από τα φυτά σας. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε καλλιέργειες με υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες που απολαμβάνουν και υψηλότερες πιθανά εμπορικές τιμές.

3. Ακριβείς μετρήσεις 

Μια βασική συνθήκη που πρέπει να εξασφαλίζετε όταν λιπαίνετε τις καλλιέργειές σας είναι να παρέχετε τις ακριβείς ποσότητες των θρεπτικών στοιχείων που χρειάζονται. Αυτό θα μεγιστοποιήσει την απόδοση της επένδυσης σας σε λιπάσματα. Η ψηφιακή τεχνολογία στην γεωργία αποτελεί συστατικό των ολοκληρωμένων λύσεων της Yara στη χρήση νιτρικών λιπασμάτων και μπορεί να σας βοηθήσει να λάβετε καλύτερες αποφάσεις, αυξάνοντας την παραγωγικότητα ανά κιλό αζωτούχου λιπάσματος που χρησιμοποιείτε. Τα ψηφιακά εργαλεία της Yara σας μεταφέρουν την αγρονομική τεχνογνωσία με εύκολο τρόπο, διασφαλίζοντας ότι οι ακριβείς μετρήσεις οδηγούν στις σωστές αποφάσεις.

 


Δείτε επίσης:

σιταρι
σιταρι

Κατεβάστε τα προγράμματα λίπανσης Yara

Kατεβάστε τον οδηγό λίπανσης της Yara για 12 καλλιέργειες που συναντάμε στην Ελλάδα και βελτιστοποιήστε την αποτελεσματικότητα χρήσης του αζώτου στα χωράφια σας!

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Λύσεις Yara με νιτρικά