Οι πειραματικές δοκιμές της Yara έχουν δείξει ότι η χρήση αζωτούχων και NPK λιπασμάτων που περιέχουν νιτρικό άζωτο, οδηγούν σε μεγαλύτερες αποδόσεις και αυξημένα ποιοτικά χαρακτηριστικά συγκριτικά με την ουρία.

Ο συνδυασμός ποιοτικών λιπασμάτων που περιέχουν νιτρικό άζωτο με την χρήση των τεχνολογιών ακριβείας της Yara, είναι ο καλύτερος τρόπος για να βελτιώστε την απόδοση της καλλιέργειάς σας χωρίς να θυσιάζετε στοιχεία από τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά.

Πώς μπορεί μια λύση με λιπάσματα που περιέχουν νιτρικό άζωτο να βελτιώσει την απόδοση των καλλιεργειών σας;

Αυξημένη απόδοση και αυξημένα εισοδήματα

  • Εφαρμόζοντας την ίδια ποσότητα αζώτου ανά στρέμμα, η χρήση των νιτρικών μορφών υπερέχει σε αποδόσεις παραγωγής από αυτή της ουρίας.
  • Βελτιστοποιώντας τις αζωτούχες εφαρμογές εξασφαλίζετε υψηλότερο ποσοστό αζώτου στην καλλιέργεια [i]
  • Στοχευμένη λίπανση με χρήση ψηφιακών εργαλείων γεωργίας ακριβείας οδηγεί σε υψηλότερες αποδόσεις.

Wave1_CropPerformance_IncreasedIncomeWheat.jpg

 

 Βελτιωμένη ποιότητα για μέγιστη τελική αξία

  • Βελτιωμένη ποιότητα. Η περιεκτικότητα της πρωτεΐνης είναι βασικός δείκτης της ποιότητας της καλλιέργειας με το άζωτο να αποτελεί συστατικό της πρωτεΐνοσύνθεσης. [ii]
  • Υψηλότερη τιμή για την σοδειά σας. Τα λιπάσματα της Yara και τα ψηφιακά μας εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη μεγαλύτερου ποσοστού πρωτεΐνης και κατ' επέκταση αξίας στην καλλιέργεια σας.
  • Ικανοποιήστε την ανάγκη για θείο που έχει η καλλιέργεια σας. Χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα λίπανσης με λιπάσματα που περιέχουν άζωτο και θείο μπορείτε να αυξήσετε ταυτόχρονα την απόδοση και την ποιότητα της καλλιέργειας σας. [iii]

Wave1_CropPerformance_IncreasedIncomeGrass.jpg

Αξιόπιστη απόδοση και σταθερότητα

  • Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των λιπασμάτων ακόμα και ένα απαλό αεράκι είναι σε θέση να προκαλέσει την ανομοιόμορφη κατανομής τους, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται ουρία. Τα νιτρικά επηρεάζονται πολύ λιγότερο στις καταστάσεις αυτές.
  • Χρησιμοποιήστε το διαθέσιμο νερό πιο αποτελεσματικά. Τα νιτρικά λιπάσματα απαιτούν λιγότερο νερό στην εφαρμογή τους για την παραγωγή ενός τόνου σιτηρών.

Δείτε επίσης:

σιταρι
σιταρι

Κατεβάστε τα προγράμματα λίπανσης Yara

Kατεβάστε τον οδηγό λίπανσης της Yara για 12 καλλιέργειες που συναντάμε στην Ελλάδα και βελτιστοποιήστε την αποτελεσματικότητα χρήσης του αζώτου στα χωράφια σας!

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ