Αγρότης και κόρη σε χωράφι με σιτάρι
Αγρότης και κόρη σε χωράφι με σιτάρι

Μαζί μπορούμε να αναπτύξουμε το μέλλον

Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη χρήση του αζώτου είναι ένας από τους τρόπους που βοηθάει τη γεωργική σας εκμετάλλευση να γίνει πιο παραγωγική, πιο αποδοτική και βιώσιμη. Η χρησιμοποίηση του σωστού λιπάσματος, στην σωστή δοσολογία την κατάλληλη στιγμή είναι ένας σημαντικός τρόπος για να μπορέσετε να αυξήσετε την αποτελεσματικότητα χρήσης του αζώτου αλλά και των υπόλοιπων θρεπτικών στοιχείων που παρέχετε στην καλλιέργεια σας. Για το λόγο αυτό ετοιμάσαμε για εσάς έναν οδηγό λίπανσης για 12 καλλιέργειες, με αναλυτικό πρόγραμμα λίπανσης ανά στάδιο καλλιέργειας.