YaraVita OLIVO

YaraVita OLIVO

To YaraVita OLIVO είναι ένα σκεύασμα σε μορφή βρέξιμης σκόνης, ειδικά σχεδιασμένο για διαφυλλικές εφαρμογές στην καλλιέργεια της ελιάς και άλλων δενδροκομικών καλλιεργειών.

Περιέχει τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία που ενισχύουν τη φωτοσύνθεση και λειτουργία των φύλλων και είναι καθοριστικά για την ισορροπημένη ανάπτυξη των καρπών από τα πρώτα κιόλας στάδιά τους.

Τα πλεονεκτήματα του YaraVita OLIVO:

•Συνδυάζεται με ασφάλεια με τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα της αγοράς (εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα). Συμβουλευτείτε την εφαρμογή Tankmix για να δείτε ή να ζητήσετε τη φυσική συνδυαστικότητα του YaraVita OLIVO με τα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα που σας ενδιαφέρουν.
•Άριστη αναλογία και ισορροπία θρεπτικών στοιχείων σε ένα σκεύασμα για την αποφυγή συνδυασμών πολλαπλών μονοστοιχειακών προϊόντων.
•Ασφαλές για την καλλιέργεια και τον χρήστη.

Μήλα

Μήλο: Δόση: 300 γρ./στρ. Να τηρείται μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών 10-14 ημέρες. Μην εφαρμόζετε το προϊόν κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 20 λίτρα/στρ.

Κερασιά

Κεράσι: Δόση: 300 γρ./στρ. Να τηρείται μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών 10-14 ημέρες. Μην εφαρμόζετε το προϊόν κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 20 λίτρα/στρ.

Αμπέλι (οινοποιήσιμο)

Αμπέλι: Δόση: 300 γρ./στρ. Να τηρείται μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών 10-14 ημέρες. Μην εφαρμόζετε το προϊόν κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 20 λίτρα/στρ.

Μαρούλι

Μαρούλι (υπαίθριο): Δόση: 300 γρ./στρ. Να τηρείται μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών 10-14 ημέρες. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 20 λίτρα/στρ.

Νεκταρινιά

Νεκταρίνι: Δόση: 300 γρ./στρ. Να τηρείται μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών 10-14 ημέρες. Μην εφαρμόζετε το προϊόν κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 20 λίτρα/στρ.

Ροδάκινα

Ροδάκινο: Δόση: 300 γρ./στρ. Να τηρείται μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών 10-14 ημέρες. Μην εφαρμόζετε το προϊόν κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 20 λίτρα/στρ.

Αχλάδια

Αχλάδι: Δόση: 300 γρ./στρ. Να τηρείται μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών 10-14 ημέρες. Μην εφαρμόζετε το προϊόν κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 20 λίτρα/στρ.

Δαμασκηνιά

Δαμάσκηνο: Δόση: 300 γρ./στρ. Να τηρείται μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών 10-14 ημέρες. Μην εφαρμόζετε το προϊόν κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 20 λίτρα/στρ.

Μήλα

Μήλο: Δόση: 300 γρ./στρ. Να τηρείται μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών 10-14 ημέρες. Μην εφαρμόζετε το προϊόν κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 20 λίτρα/στρ.

Κερασιά

Κεράσι: Δόση: 300 γρ./στρ. Να τηρείται μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών 10-14 ημέρες. Μην εφαρμόζετε το προϊόν κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 20 λίτρα/στρ.

Αμπέλι (οινοποιήσιμο)

Αμπέλι: Δόση: 300 γρ./στρ. Να τηρείται μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών 10-14 ημέρες. Μην εφαρμόζετε το προϊόν κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 20 λίτρα/στρ.

Μαρούλι

Μαρούλι (υπαίθριο): Δόση: 300 γρ./στρ. Να τηρείται μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών 10-14 ημέρες. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 20 λίτρα/στρ.

Νεκταρινιά

Νεκταρίνι: Δόση: 300 γρ./στρ. Να τηρείται μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών 10-14 ημέρες. Μην εφαρμόζετε το προϊόν κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 20 λίτρα/στρ.

Ροδάκινα

Ροδάκινο: Δόση: 300 γρ./στρ. Να τηρείται μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών 10-14 ημέρες. Μην εφαρμόζετε το προϊόν κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 20 λίτρα/στρ.

Αχλάδια

Αχλάδι: Δόση: 300 γρ./στρ. Να τηρείται μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών 10-14 ημέρες. Μην εφαρμόζετε το προϊόν κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 20 λίτρα/στρ.

Δαμασκηνιά

Δαμάσκηνο: Δόση: 300 γρ./στρ. Να τηρείται μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών 10-14 ημέρες. Μην εφαρμόζετε το προϊόν κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 20 λίτρα/στρ.