Ο ρόλος του Φωσφόρου και του Ασβεστίου στο αμπέλι

Ο φώσφορος και το ασβέστιο είναι και τα δύο πολύ σημαντικά θρεπτικά στοιχεία για την ολοκληρωμένη θρέψη και λίπανση του αμπελιού. Με ξεχωριστό ρόλο το καθένα από τα 2 συμβάλλουν τόσο στην αύξηση της απόδοσης όσο και της ποιότητας της παραγωγής.

ΦΩΣΦΟΡΟΣ

Ο φώσφορος είναι θρεπτικό στοιχείο που χρειάζεται στα αμπέλια σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Ωστόσο, παρουσιάζει μέγιστο πρόσληψης σε δύο περιόδους, την πρώτη στο ξεκίνημα με μέσο της άνθησης και τη δεύτερη αμέσως μετά τον περκασμό.

1110x420_0027_Slide34.jpg

Σε εδάφη με χαμηλά επίπεδα φωσφόρου, η αντίδραση των φυτών είναι θετική στη χορήγηση φωσφορούχου λιπάσματος. Είναι στοιχείο που ευνοεί την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, αυξάνει τον αριθμό των ραγών ανά τσαμπί, το βάρος των τσαμπιών και την σταθερότητα των κληματίδων.

1110x420_0028_Slide33.jpg

 

ΑΣΒΕΣΤΙΟ

Το ασβέστιο είναι θρεπτικό στοιχείο που συμμετέχει σε πολλές λειτουργίες των φυτών. Επηρεάζει τη δημιουργία και την πυκνότητα των νεαρών ριζικών τριχιδίων και αυξάνει το μέγεθος των ραγών στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους, αφού συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της κυτταροδιαίρεσης των νεαρών ραγών.

Σοβαρή έλλειψη ασβεστίου προκαλεί νέκρωση των οφθαλμών της κορυφής, παραμόρφωση και κάμψη των φύλλων αλλά και πτώση των τσαμπιών από τα κλίματα.

1110x420_0019_Slide42.jpg

Το ασβέστιο ενισχύει το πάχος των κυτταρικών τοιχωμάτων, θωρακίζει τα φυτά από τα διάφορα παθογόνα και ελαχιστοποιεί τα σκασίματα των σταφυλιών. Η συγκέντρωση του ασβεστίου στις ράγες μειώνεται κατά την ωρίμανση τους (από 0,5% σε 0,16% Ca). Ο ψεκασμός ασβεστίου στον καρπό πριν τον περκασμό είναι πολύ αποτελεσματικός για την ενίσχυση της περιεκτικότητας του.

Οι χαμηλές συγκεντρώσεις ασβεστίου στον καρπό οδηγούν σε πρώιμη ωρίμανση με μαλακώματα των σταφυλιών

1110x420_0018_Slide43.jpg

1110x420_0017_Slide44.jpg

Η τακτική λίπανσης του αμπελιού

Η ισορροπημένη θρέψη μέσω ενός ορθολογικού προγράμματος λίπανσης είναι αναγκαία για την επίτευξη των επιθυμητών αποδόσεων και των χαρακτηριστικών της κάθε ποικιλίας. Για την εφαρμογή ορθολογικών λιπάνσεων είναι απαραίτητες οι αναλύσεις εδάφους και φύλλων. Με τον τρόπο αυτόν, μπορούμε να προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τη λιπαντική τακτική μας και να την προσαρμόσουμε ανάλογα με τις τιμές των αναλύσεων.

Προγράμματα Λίπανσης Αμπελιού

Κατεβάστε τα προγράμματα λίπανσης για το αμπέλι και 11 ακόμα καλλιέργειες
αμπελι
αμπελι

Οδηγός λίπανσης για 12 καλλιέργειες

Συμπληρώστε την φόρμα εγγραφής και κατεβάστε τον οδηγό λίπανσης της Yara για 12 καλλιέργειες που συναντάμε στην Ελλάδα!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ YARA

Λιπάσματα για το αμπέλι

Επιλέξτε το κοκκώδες ή διαφυλλικό λίπασμα για την πατάτα που σας ενδιαφέρει από τα παρακάτω για να δείτε περισσότερες πληροφορίες