Ο ρόλος του Καλίου στο αμπέλι

Το αμπέλι είναι φυτό με μεγάλες απαιτήσεις σε κάλιο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο που ευνοεί την ανάπτυξη και το μέγεθος των ραγών, την παραγωγή και γονιμότητα των οφθαλμών, τη διατήρηση της σπαργής των κυττάρων, την καλύτερη ωρίμανση των κληματίδων και των σταφυλιών.

Η μεγαλύτερη ποσότητα καλίου απορροφάται από τα αμπέλια στο διάστημα από την άνθηση μέχρι την ωρίμανση των σταφυλιών και το μεγαλύτερο ποσοστό του συγκεντρώνεται στις ράγες τους.

1110x420_0026_Slide35.jpg

1110x420_0025_Slide36.jpg

Το κάλιο εμπλέκεται στην ενεργή μεταφορά των σακχάρων από τα φύλλα στους καρπούς. Παίζει επομένως σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της ποιότητας και του μεγέθους των ραγών, όπως και στην απόδοση της καλλιέργειας.
Το κάλιο επηρεάζει την ολική οξύτητα των σταφυλιών. Οι εφαρμογές καλίου ευνοούν την αύξηση της συγκέντρωσης του μηλικού οξέος στις ράγες.

1110x420_0020_Slide41.jpg

Η αναλογία K:Ca:Mg στο έδαφος θα πρέπει να ελέγχεται λόγω του έντονου ανταγωνισμού που παρουσιάζουν τα 3 αυτά στοιχεία στην απορρόφησή τους από τα φυτά. Μεγάλη πρόσληψη μαγνησίου περιορίζει την πρόσληψη ασβεστίου και καλίου με επιπτώσεις στις τελικές αποδόσεις και στην ποιότητα παραγωγής.

1110x420_0024_Slide37.jpg

Η σωστή αναλογία Ν:Κ είναι καθοριστική για την ένταση της εξάπλωσης του βοτρύτη στα σταφύλια. Όταν ο λόγος Ν:Κ > 2,5 ευνοείται η εξάπλωση της ασθένειας.

Οι μεγάλες ποσότητες του καλίου αυξάνουν το pH του μούστου. Το αυξημένο pH έχει αρνητική επίδραση στον σχηματισμό των ανθοκυανίνων, μειώνοντας το έντονο χρώμα των ραγών και επομένως του κρασιού.

 

 

Η τακτική λίπανσης του αμπελιού

Η ισορροπημένη θρέψη μέσω ενός ορθολογικού προγράμματος λίπανσης είναι αναγκαία για την επίτευξη των επιθυμητών αποδόσεων και των χαρακτηριστικών της κάθε ποικιλίας. Για την εφαρμογή ορθολογικών λιπάνσεων είναι απαραίτητες οι αναλύσεις εδάφους και φύλλων. Με τον τρόπο αυτόν, μπορούμε να προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τη λιπαντική τακτική μας και να την προσαρμόσουμε ανάλογα με τις τιμές των αναλύσεων.

sitari
sitari

Οδηγός λίπανσης για 21 καλλιέργειες

Kατεβάστε τον οδηγό λίπανσης της Yara για 21 καλλιέργειες που συναντάμε στην Ελλάδα!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ YARA

Λιπάσματα για το αμπέλι

Επιλέξτε το κοκκώδες ή διαφυλλικό λίπασμα για την πατάτα που σας ενδιαφέρει από τα παρακάτω για να δείτε περισσότερες πληροφορίες