Ο ρόλος του Βορίου και των υπόλοιπων ιχνοστοιχείων στο αμπέλι

Εκτός απο τα μακροθρεπτικά θρεπτικά στοιχεία εξίσου απαραίτητα για μια ολοκληρωμένη θρέψη και λίπανση της αμπέλου είναι και τα ιχνοστοιχεία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ρόλος του βορίου στα αμπέλια αλλά και του ψευδαργύρου και του σιδήρου.

Βόριο στο αμπέλι

Το βόριο και ο ψευδάργυρος ευνοούν τη γονιμότητα του άνθους και την επιτυχημένη καρπόδεση, για αυτό και πρέπει να παρέχονται στα αμπέλια από νωρίς. 

Το βόριο είναι στοιχείο που επηρεάζει θετικά την περιεκτικότητα των διαλυτών σακχάρων (TSS) και την ποσότητα της αλκοόλης κατά τη ζύμωση.

1110x420_0010_Slide51.jpg

Η σταθερή χορήγηση βορίου με διαφυλλικές εφαρμογές του YaraVita Bortrac, χαμηλώνει την ολική οξύτητα του μούστου.

 

1110x420_0009_Slide52.jpg

 

1110x420_0007_Slide54.jpg

Διαφυλλικοί ψεκασμοί στο ξεκίνημα της άνθησης και στην καρπόδεση επηρεάζουν θετικά την περιεκτικότητα των ραγών σε ανθοκυάνες, βελτιώνοντας το χρώμα του κρασιού.

1110x420_0008_Slide53.jpg

Η έλλειψη βορίου εμφανίζει χλώρωση στα νεότερα φύλλα, βραχυγονάτωση και μειωμένη ανάπτυξη στους βλαστούς, μειωμένη καρπόδεση, ανισορραγία και αραιορραγία.

Σίδηρος

Ο σίδηρος επίσης χρειάζεται στα φυτά από νωρίς και η διαθεσιμότητά του εξασφαλίζει την καλή λειτουργία της φυλλικής επιφάνειας που με τη σειρά της θα στηρίξει την καλή ανάπτυξη των σταφυλιών.

1110x420_0006_Slide55.jpg

Ψευδάργυρος

Ο ψευδάργυρος αυξάνει τα επίπεδα των σακχάρων στις ράγες, μειώνοντας ταυτόχρονα την οξύτητά τους.

1110x420_0004_Slide57.jpg

Η τακτική λίπανσης του αμπελιού

Η ισορροπημένη θρέψη μέσω ενός ορθολογικού προγράμματος λίπανσης είναι αναγκαία για την επίτευξη των επιθυμητών αποδόσεων και των χαρακτηριστικών της κάθε ποικιλίας. Για την εφαρμογή ορθολογικών λιπάνσεων είναι απαραίτητες οι αναλύσεις εδάφους και φύλλων. Με τον τρόπο αυτόν, μπορούμε να προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τη λιπαντική τακτική μας και να την προσαρμόσουμε ανάλογα με τις τιμές των αναλύσεων.

sitari
sitari

Οδηγός λίπανσης για 21 καλλιέργειες

Kατεβάστε τον οδηγό λίπανσης της Yara για 21 καλλιέργειες που συναντάμε στην Ελλάδα!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ YARA

Λιπάσματα για το αμπέλι

Επιλέξτε το κοκκώδες ή διαφυλλικό λίπασμα για την πατάτα που σας ενδιαφέρει από τα παρακάτω για να δείτε περισσότερες πληροφορίες