Ρόλος υπόλοιπων θρεπτικών στοιχείων στο βαμβάκι

Πέρα από το Άζωτο, Φώσφορο, Κάλιο και Ασβέστιο την απόδοση της καλλιέργειας επηρεάζουν και τα στοιχεία Μαγνήσιο, Θείο, Βόριο, Ψευδάργυρος και Μαγγάνιο.

Ο ρόλος του Μαγνησίου

Το μαγνήσιο είναι κεντρικό συστατικό της χλωροφύλλης επομένως η επαρκής παρουσία του στα φυτά επιταχύνει σημαντικά τη φωτοσυνθετική ικανότητα των φύλλων. Συμμετέχει σε πολλές λειτουργίες – κλειδιά του φυτού όπως είναι η μεταφορά ενέργειας, ο μεταβολισμός του φωσφόρου, ο μεταβολισμός των υδατανθράκων και των λιπιδίων, ο σχηματισμός των αμινοξέων και πρωτεϊνών.
Το μαγνήσιο είναι στοιχείο ευκίνητο μέσα στα φυτά γι’ αυτό και η έλλειψή του εμφανίζεται αρχικά στα κατώτερα φύλλα, με έντονους μωβ μεταχρωματισμούς στις μεσονεύριες περιοχές που μπορεί να οδηγήσουν σε φυλλόπτωση. Τα φυτά εμφανίζονται καχεκτικά με μειωμένες αποδόσεις παραγωγής.
Φυτά με ελλείψεις μαγνησίου μπορεί να εμφανιστούν σε εδάφη με όξινο pH, όπως και σε εδάφη ελαφράς - αμμώδους συστάσεως που δεν μπορούν εύκολα να συγκρατήσουν το στοιχείο λόγω απορροής. Υψηλές τιμές καλίου και ασβεστίου στο έδαφος μπορεί εξίσου να εμποδίσουν την πρόσληψη του μαγνησίου από τα φυτά και να εμφανίσουν τα παραπάνω συμπτώματα.

Ο ρόλος του Θείου

Σημαντικό θρεπτικό στοιχείο για το βαμβάκι είναι και το θείο. Παίζει βασικό ρόλο στη μετατροπή των νιτρικών μορφών αζώτου που απορροφούνται από τη ρίζα σε αμμωνιακές και επομένως στη σύνθεση των αμινοξέων, διασφαλίζοντας έτσι την καλύτερη αξιοποίησή του από τα φυτά. Είναι βασικό συστατικό των ενζύμων, των πρωτεϊνών, των ελαίων και συμμετέχει στο σχηματισμό της χλωροφύλλης και στην αποτελεσματική φωτοσύνθεση των φυτών.
Λόγω του ότι το θείο είναι δυσκίνητο μέσα στα φυτά οι ελλείψεις του παρουσιάζονται στα καινούρια φύλλα με εκτεταμένο κιτρίνισμα του ελάσματός τους. Τα συμπτώματα μοιάζουν πολύ με αυτά της έλλειψης αζώτου. Τα φυτά που υποφέρουν από έλλειψη θείου έχουν μικρή ανάπτυξη με λίγα καρύδια.
Συγκριτικά, μεγάλες ποσότητες θείου απαιτούνται από τα φυτά του βαμβακιού αφού οι σπόροι του είναι πλούσιοι σε πρωτεϊνες και λάδι και η καλή τροφοδοσία τους με θείο ενισχύει το βάρος του σύσπορου και τις τελικές αποδόσεις.

Ο ρόλος του Βορίου

Αν και το βόριο είναι θρεπτικό στοιχείο που απαιτείται από το φυτό σε μικρές ποσότητες, χρειάζεται στο σχηματισμό των αναπτυσσόμενων ριζιδίων, βλαστών και κυρίως καρυδιών.
Ελλείψεις παρουσιάζονται σε εδαφη με αλκαλικό pH και υψηλές τιμές ανθρακικού ασβεστίου. Τα φυτά που υποφέρουν από έλλειψη βορίου έχουν περιορισμένη ανάπτυξη και πτώση χτενιών, ενώ τα καρύδια είναι μικρά με νεκρωτικούς αποχρωματισμούς.

Ο ρόλος του Μαγγανίου

Το μαγγάνιο απαιτείται σε πολύ μικρές ποσότητες από το βαμβάκι. Συνδέεται με τη μετακίνηση του σιδήρου στο εσωτερικό του φυτού το οποίο με τη σειρά του βοηθάει στη σύνθεση της χλωροφύλλης.
Δεν είναι συχνό το φαινόμενο της έλλειψης μαγγανίου στα φυτά αλλά μπορεί να παρουσιαστεί σε αλκαλικά εδάφη. Τα νεαρότερα φύλλα γίνονται κίτρινα με τα νεύρα του ελάσματος να παραμένουν πράσινα.

Ο ρόλος του Ψευδαργύρου

Όπως και στο μαγγάνιο, οι ελλείψεις ψευδαργύρου στο βαμβάκι είναι σπάνιες. Πολλές φορές μάλιστα τα συμπτώματά τους στα φύλλα μοιάζουν και είναι δύσκολο να διαχωριστούν μακροσκοπικά.
Το βαμβάκι είναι γενικά ένα μέτρια ευαίσθητο φυτό στην έλλειψη ψευδαργύρου όταν όμως η έλλειψη είναι μεγάλη οι αποδόσεις των καλλιεργειών είναι σημαντικά μειωμένες. Αλκαλικά εδάφη με υψηλές αλατότητες, χαμηλή οργανική ουσία και υψηλά ποσοστά φωσφόρου μπορεί να εμφανίσουν συμπτώματα ελλείψεων του στοιχείου αυτού.
Ο ψευδάργυρος είναι δυσκίνητος στο έδαφος και πρέπει να εφαρμόζεται κοντά στη ριζόσφαιρα αλλιώς οι διαφυλλικές επεμβάσεις είναι καταλληλότερες.

Πατήστε εδώ για να πάτε πίσω στην κεντρική σελίδα για την Λίπανση του Βαμβακιού

sitari
sitari

Οδηγός λίπανσης για 21 καλλιέργειες

Kατεβάστε τον οδηγό λίπανσης της Yara για 21 καλλιέργειες που συναντάμε στην Ελλάδα!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ YARA