Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση του βαμβακιού

Η τελική απόδοση και ποιότητα της καλλιέργειας του βαμβακιού επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, πέρα από την σωστή θρέψη και λίπανση. Αυτούς τους παράγοντες αναλύουμε παρακάτω.

Εδαφικές απαιτήσεις

Το βαμβάκι προσαρμόζεται σε διάφορους τύπους εδαφών. Ωστόσο, είναι ένα βαθύριζο φυτό που προτιμά τα μέσης γονιμότητας εδάφη με επαρκή ποσότητα οργανικής ουσίας, καλή συγκράτηση της υγρασίας και αερισμό. Οι παράγοντες αυτοί ευνοούν τις υψηλότερες αποδόσεις. Θα πρέπει να αποφεύγονται λοιπόν τα πολύ βαριά εδάφη με μικρή ικανότητα στράγγισης όσο και τα ελαφρά αμμώδη με μικρή ικανότητα συγκράτησης του νερού. Σε ένα εύρος εδαφικού pH από 6-7,2 εξασφαλίζεται η άριστη παροχή όλων των απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων για την καλλιέργεια.

βαμβάκι_ph_διαθεσιμότητα.png

 

Αν και το βαμβάκι θεωρείται φυτό με καλή ανοχή σε αλατούχα εδάφη, τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής του, από το φύτρωμα του σπόρου μέχρι και τη δημιουργία των πρώτων φύλλων, είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητα στην υψηλή αλατότητα προκαλώντας προβλήματα καλής φυτρωτικότητας. Στις περιπτώσεις των χωραφιών που υπάρχουν ενδείξεις υψηλής αλατότητας (μέτρηση ECe – ηλεκτρικής αγωγιμότητας του εδάφους, ιστορικό χωραφιού, συσσώρευση επιφανειακών νερών, αρδευτικό νερό πλούσιο σε άλατα, εμφανή συμπτώματα στην επιφάνεια του εδάφους υπό τη μορφή λεπτής επιφανειακής κρούστας κλπ), η χρήση των λιπασμάτων της σειράς YaraLiva από τη σπορά μέχρι και το σχηματισμό των πρώτων φύλλων του βαμβακιού (2-4 πραγματικά φύλλα), ενισχύουν τη γρήγορη ανάπτυξη των φυτών και έκπτυξή τους από το έδαφος, ξεπερνώντας τον κίνδυνο του κακού φυτρώματος.
Έχει αποδειχθεί πως η προσθήκη νιτρικού ασβεστίου σε εδάφη με υψηλή περιεκτικότητα χλωριούχου νατρίου βελτιώνει την ανάπτυξη των φυτών έως και 80% (Dr Howard E. Joham, Plant Physiol (1973) , Kent, L.M et al. Plant, Cell and Environment, (1985).

Κλιματικές συνθήκες

Η αύξηση της βλαστικής περίοδου της καλλιέργειας είναι καθοριστική και επηρεάζει θετικά τις αποδόσεις σε σύσπορο βαμβάκι (Waddle 1984). Η αύξηση της πρωιμότητας επομένως οδηγεί και σε αυξημένες αποδόσεις.
Κρίσιμη περίοδος θεωρείται αυτή της σποράς-φυτρώματος, όπου πρέπει να επικρατούν συνδυαστικά στο έδαφος ευνοϊκές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. Η θερμοκρασία του εδάφους θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 150C με άριστη τους 20-300C, με επαρκή και όχι υπερβολική υγρασία που να επιτρέπει στο σπόρο την κατάλληλη απορρόφηση του νερού. Κάθε παρέκκλιση από τις συνθήκες αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε αποτυχία εγκατάστασης της καλλιέργειας.
Βροχερός καιρός με χαμηλές θερμοκρασίες την περίοδο της ωρίμανσης - συγκομιδής εμποδίζουν την ωρίμανση και το άνοιγμα των καρυδιών, οψιμίζουν την παραγωγή, ευνοούν τις προσβολές από μύκητες και έντομα και υποβαθμίζουν την ποιότητα του σύσπορου. Στο στάδιο αυτό επιδρούν θετικά ο αίθριος καιρός με θερμοκρασιακές διαφορές ημέρας/νύχτας, ο καλός αερισμός με ξηρούς ανέμους και η γονιμότητα του εδάφους.

Γενετικό υλικό

Η επιλογή του κατάλληλου γενοτύπου θα πρέπει να ακολουθεί τις συστάσεις των γενετιστών που διαχειρίζονται το υλικό, ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχημένη προσαρμογή της καλλιέργειας σε κάθε περιοχή και να επιτευχθούν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος. Ο σπόρος που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι ποιοτικά άριστος, με υψηλή βλαστική ικανότητα ώστε να εξασφαλιστεί η καλή εγκατάσταση της καλλιέργειας.

Καλλιεργητικές πρακτικές

Σε ένα χωράφι που καλλιεργείται συστηματικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας το είδος της προηγούμενης καλλιέργειας και τη διαφορετική επίδραση που ασκεί η κάθε μια στην ισορροπία και τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους. Η διατήρηση και η αύξηση της γονιμότητας του εδάφους είναι βασικό συστατικό για την επιτυχημένη απόδοση του βαμβακιού. Επιπλέον, η κατεργασία του εδάφους και η επιλογή της κατάλληλης τεχνικής έχουν ουσιαστική επίδραση στην ανάπτυξη του βαμβακιού και θα πρέπει να επιλέγονται οι πρακτικές εκείνες που επιφέρουν πρωίμιση της καλλιέργειας.

Άρδευση

Το βαμβάκι είναι μια καλλιέργεια που στη χώρα μας αποκλειστικά αρδεύεται. Η διαχείριση του νερού κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου εξαρτάται από τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε στάδιο ανάπτυξης, από τη σύσταση του εδάφους, τον τρόπο άρδευσης, το γενότυπο που επιλέγεται, το στάδιο ανάπτυξης των φυτών και τον τρόπο λίπανσης.
Λαμβάνοντας υπόψιν μας τα φαινολογικά στάδια ανάπτυξης του βαμβακιού μπορούμε να πούμε πως μέχρι το φυτό να σχηματίσει τα πρώτα του χτένια, οι απαιτήσεις του σε νερό είναι περιορισμένες και συνήθως καλύπτονται από τη διαθέσιμη υγρασία του εδάφους. Την περίοδο της ανθοφορίας (Ιούλιος – Αύγουστος) οι ανάγκες σε νερό προοδευτικά αυξάνονται και κορυφώνονται όταν εμφανίζονται τα πρώτα ανοιχτά καρύδια. Προχωρώντας προς την ωρίμανση των καρυδιών οι ανάγκες σε νερό αρχίζουν να περιορίζονται.
Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για την Ελλάδα, οι συνολικές ανάγκες της καλλιέργειας σε νερό ανέρχονται στα 600-800mm, με ποσοστό μεγαλύτερο του μισού να απαιτείται την περίοδο της ανθοφορίας (Ιούλιο-Αύγουστο).
Κατά την περίοδο της σποράς και όταν οι κλιματικές συνθήκες είναι τέτοιες που προκαλούν ξήρανση του εδάφους, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αποτυχίας του φυτρώματος. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να ποτίσουμε για να βοηθήσουμε το φύτρωμα του βαμβακιού. Η επιλογή του χρόνου ποτίσματος στις περιπτώσεις αυτές καθορίζεται από τον τύπο του χωραφιού και το ιστορικό του.
Σε εδάφη που σχηματίζουν κρούστα μετά την εφαρμογή του νερού καλό είναι το πότισμα να γίνεται πριν τη σπορά για να μην εμποδιστεί το φύτρωμα των νεαρών φυτών. Σε κάθε άλλη περίπτωση το πότισμα μετά τη σπορά είναι προτιμότερο.
Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει επίσης η καλλιεργούμενη ποικιλία, καθώς η κάθε μια έχει τις δικές της απαιτήσεις. Για παράδειγμα, οι πρώιμες ποικιλίες με φτωχότερο ριζικό σύστημα από τις οψιμότερες, χρειάζονται νωρίτερα και συχνότερα πότισμα.

Φυτοπροστασία

Ο επιτυχημένος έλεγχος των ζιζανίων διασφαλίζει ότι τα φυτά του βαμβακιού θα αναπτυχθούν στον αγρό χωρίς ανταγωνισμό και επομένως χωρίς δυσμενείς επιδράσεις στην τελική τους απόδοση. Το ίδιο ισχύει και για τα έντομα ή τις ασθένειες που προσβάλλουν την καλλιέργεια. Η επιτυχημένη διαχείριση όλων των παραπάνω θα πρέπει να στηρίζεται στην αναγνώριση των ζιζανίων, εντόμων, ασθενειών ώστε να γίνει η επιλογή του καταλληλότερου φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Επίσης, η χρήση φυτορρυθμιστικών ουσιών (αναστολείς βλάστησης, ωριμαντικά, αποφυλλωτικά) στο βαμβάκι είναι μια συνηθισμένη πρακτική και η επιλογή τους καθορίζεται από τον τρόπο δράσης τους και το στάδιο ανάπτυξης του φυτού.

Πατήστε εδώ για να πάτε πίσω στην κεντρική σελίδα για την Λίπανση του Βαμβακιού

 

sitari
sitari

Οδηγός λίπανσης για 21 καλλιέργειες

Kατεβάστε τον οδηγό λίπανσης της Yara για 21 καλλιέργειες που συναντάμε στην Ελλάδα!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ YARA