Θρέψη και Λίπανση Βαμβακιού

vamvaki lipansi

Το βαμβάκι αποτελεί μία από τις σημαντικότερες καλλιέργειες στην Ελλάδα, αφού βρίσκεται στο επίκεντρο ενός ευρύτερου κλάδου. Εκκοκιστήρια, κλωστήρια, βιοτεχνίες ενδυμάτων, σπορελαιουργεία, εργοστάσια ζωοτροφών αποτελούν τμήματα της παραγωγικής αλυσίδας που τροφοδοτούνται από το βαμβάκι και δίνουν μια προστιθέμενη αξία στο προϊόν.

Στην Yara μετά από έναν αιώνα εξειδίκευσης στη θρέψη των καλλιεργειών και συγκεντρωμένης γνώσης γύρω από την καλλιέργεια του βαμβακιού, έχουμε τις απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που απασχολούν τον αγρότη.

Ενημερωθείτε για τις απαιτήσεις της καλλιέργειας σε θρεπτικά στοιχεία καθώς και τον ρόλο του καθενός στην ανάπτυξη των φυτών. Δείτε τους παράγοντες που επηρεάζουν την τελική απόδοση και ποιότητα και κατεβάστε το πρόγραμμα λίπανσης της Yara για την καλλιέργεια του βαμβακιού.

 

sitari
sitari

Οδηγός λίπανσης για 21 καλλιέργειες

Kατεβάστε τον οδηγό λίπανσης της Yara για 21 καλλιέργειες που συναντάμε στην Ελλάδα!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ YARA

Ποιοτικά χαρακτηριστικά και παράγοντες που επηρεάζουν την καλλιέργεια

Οι παραγωγοί συγκομίζουν ακατέργαστο «σύσπορο» βαμβάκι που αποτελείται από ίνες και σπόρους. Το βασικό προϊόν που παίρνουμε από το φυτό του βαμβακιού είναι οι ίνες του που προορίζονται κυρίως για την κλωστοϋφαντουργία. Ωστόσο ο βαμβακόσπορος, αν και θεωρείται υποπροϊόν του βαμβακιού, είναι αυτός που κατέχει τη μεγαλύτερη αναλογία παραγωγής ανά μονάδα καλλιεργούμενης έκτασης. Μετά από επεξεργασία ο βαμβακόσπορος παράγει βαμβακέλαιο με περιεκτικότητα σε λάδι που κυμαίνεται κοντά στο 20%,  αλλά και τη βαμβακόπιτα (προκύπτει ύστερα από την αφαίρεση του λαδιού από το σπόρο), που συνιστά μια καλή ζωοτροφή, πλούσια σε πρωτεΐνες για τον εμπλουτισμό ενός καλού σιτηρέσιου. Η εμπορική αξία των ινών είναι βέβαια μεγαλύτερη από αυτή του σπόρου και για το λόγο αυτό δίνεται από τους γενετιστές μεγαλύτερη βαρύτητα στην αύξηση της απόδοσης και της ποιότητας του βαμβακιού σε ίνες.

Η απόδοση της καλλιέργειας σε σύσπορο βαμβάκι εξαρτάται από τον αριθμό των καρυδιών που θα συγκομιστούν και το βάρος τους. Στόχος του κάθε παραγωγού είναι η επίτευξη υψηλών αποδόσεων της καλλιέργειας. Η αύξηση αυτή των αποδόσεων εξαρτάται από πλήθος αγρονομικών παραγόντων, όπως το γενετικό υλικό και τα χαρακτηριστικά του, οι τεχνικές της καλλιέργειας, η γονιμότητα των εδαφών, οι κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, η φυτοπροστασία και φυσικά η θρέψη της καλλιέργειας.

Στα παρακάτω άρθρα αναλύουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν την καλλιέργεια καθώς και τους παράγοντες πέρα από την θρέψη που επηρεάζουν την απόδοσή της:

Ο ρόλος των θρεπτικών στοιχείων στην απόδοση του βαμβακιού

Τα θρεπτικά στοιχεία έχουν συγκεκριμένους ρόλους στη λειτουργία και ανάπτυξη των φυτών. Ο λόγος του βάρους των καρυδιών προς το βάρος των βλαστών και φύλλων ορίζεται και ως δείκτης καρποφορίας. Τα βασικά θρεπτικά στοιχεία ανάλογα με την επίδρασή τους στο δείκτη αυτόν, κατατάσσονται σε δύο ομάδες. Έλλειψη των στοιχείων της πρώτης ομάδας (P, K, Ca, Mg, B, Zn) περιορίζουν την καρποφορία σε μεγαλύτερο βαθμό από τη βλαστική ανάπτυξη, ενώ έλλειψη αυτών της δεύτερης ομάδας (N, S, Mn, Mo) επηρεάζουν στο ίδιο βαθμό τη βλαστική ανάπτυξη και την καρποφορία (Benedict 1984).


Ο ρόλος του Αζώτου (N)

Το άζωτο είναι απαραίτητο θρεπτικό στοιχείο για τη διασφάλιση υψηλών αποδόσεων. Προωθεί την ανάπτυξη της καλλιέργειας γι΄ αυτό θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμο στα φυτά. Η παρουσία του αζώτου είναι κρίσιμη για την υποστήριξη μιας επαρκούς πράσινης φυλλικής επιφάνειας που αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ακτινοβολία και προωθεί τη φωτοσύνθεση των φυτών. Η θετική επίδραση στην απόδοση ωφείλεται κυρίως στην αύξηση του αριθμού των καρυδιών όσο και στην αύξηση του βάρους τους. Το άζωτο επηρεάζει θετικά το βάρος των σπόρων και των ινών επομένως και το βάρος του σύσπορου. Γενικά, δεν φαίνεται να έχει σημαντική επίδραση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ινών.

Το άζωτο είναι βασικό στοιχείο για το βαμβάκι και θα πρέπει να χορηγείται ισορροπημένα στην καλλιέργεια καλύπτοντας το επίπεδο επάρκειάς της. Η έλλειψή του ανάλογα με το βαθμό της έντασης, μπορεί να εκδηλωθεί με αποχρωματισμούς των παλαιότερων φύλλων, καχεκτική ανάπτυξη του φυτού, πτώση των καρποφόρων οργάνων και τελικά μειωμένες αποδόσεις παραγωγής. Σε συνθήκες έλλειψης αζώτου ο δείκτης καρποφορίας ήταν 2,7, ενώ σε συνθήκες επάρκειας 4,1 (Benedict 1984).

Η χορήγηση σε ποσότητες πέραν του επιπέδου επάρκειας ευνοεί τη βλαστική ανάπτυξη σε βάρος της καρποφορίας, μπορεί να προκαλέσει ανθόπτωση και καρπόπτωση, οψιμίζει την παραγωγή, επηρεάζει αρνητικά την αναλογία των ινών και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σπόρου (αύξηση πρωτεΐνης έναντι λαδιού), ενώ δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για προσβολές από έντομα και ασθένειες.

Ο ρόλος του Φωσφόρου (P)

Ο φώσφορος είναι σημαντικό θρεπτικό στοιχείο για την ανάπτυξη και απόδοση του βαμβακιού. Αποτελεί συστατικό των νουκλεϊκών οξέων (DNA & RNA), είναι ουσιώδης για τη δημιουργία νέων φυτικών ιστών αλλά και τη μεταφορά ενέργειας μέσα στο φυτό. Επιδρά θετικά στη δημιουργία ισχυρού ριζικού συστήματος, στην καλή εγκατάσταση των φυτών στον αγρό, στην πρωίμιση της παραγωγής και την αύξηση των αποδόσεων. Δεν φαίνεται πως έχει σημαντική επίδραση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ίνας και του σπόρου.

Ο ρόλος του Καλίου (K)

Το κάλιο είναι θρεπτικό στοιχείο που προωθεί την ανάπτυξη του βαμβακιού και η διαθεσιμότητά του επηρεάζει τις τελικές αποδόσεις. Το κάλιο αυξάνει τη φυλλική επιφάνεια ευνοώντας τη φωτοσύνθεση των φυτών, ενισχύει τα στελέχη του βαμβακιού κάνοντάς τα πιο στιβαρά και ανθεκτικά σε ασθένειες και αντίξοες καιρικές συνθήκες, βελτιώνει τη διαχείριση του νερού μέσα στα φυτά και βοηθάει το βαμβάκι να ωριμάσει κανονικά. Επιδρά θετικά στο βάρος των καρυδιών και στο ύψος παραγωγής.

Το κάλιο είναι στοιχείο με σημαντική επίδραση στα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των ινών και η διαθεσιμότητά του ευνοεί το μήκος, την ομοιομορφία, την αντοχή και την εκατοστιαία αναλογία τους. Συντελεί ακόμα στην αύξηση του ποσοστού του σπόρου σε λάδι και επομένως στη διαμόρφωση του βάρους του.

Ο ρόλος του Ασβεστίου (Ca)

Το ασβέστιο είναι βασικό στοιχείο για το βαμβάκι και απαιτείται σε μεγάλες ποσότητες από πολύ νωρίς. Ο βαμβακόσπορος που χρησιμοποιείται για σπορά περιέχει ελάχιστο ασβέστιο με αποτέλεσμα τα νεαρά φυτά που θα προκύψουν στο φύτρωμα να χρειάζονται άμεσα διαθέσιμο ασβέστιο για τις λειτουργίες τους. Το ασβέστιο βοηθάει στην καλύτερη ανάπτυξη των ριζών, στο εντονότερο ‘’τίναγμα’’ των φυτών στο φύτρωμα και στη συνολική εγκατάσταση της καλλιέργειας (Traynor, Joe. 1988, Wiles, Alfred B. 1959). Το ασβέστιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην μετατόπιση των υδατανθράκων μέσα στο φυτό όπου φυτά με έλλειψη ασβεστίου συσσωρεύουν υδατάνθρακες στα φύλλα εις βάρος των στελεχών και των ριζών βλάπτοντας τη λειτουργία τους.

Το ασβέστιο επίσης έχει σημαντικό ρόλο σε προβληματικά εδάφη υψηλής αλατότητας. Φυτά που καλλιεργούνται σε τέτοια εδάφη παρουσιάζουν τυπικά συμπτώματα ελλείψεως ασβεστίου όπως καψίματα στις άκρες των φύλλων, απορρίψεις των μίσχων και καθυστερημένη ανάπτυξη. Η προσθήκη ασβεστίου σε εδάφη με υψηλή περιεκτικότητα χλωριούχου νατρίου βελτιώνει την ανάπτυξη των φυτών έως και 80% (Dr Howard E. Joham, 1973, Kent, L.M et al. 1985).

Οι απαιτήσεις του βαμβακιού σε θρεπτικά στοιχεία και η κατανομή τους στο φυτό

Το βαμβάκι είναι φυτό που κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του έχει ανάγκη από σημαντικές ποσότητες θρεπτικών στοιχείων για να μπορέσει να στηρίξει μια καλή και ποιοτική παραγωγή. Ενώ οι ποσότητες των θρεπτικών στοιχείων που απομακρύνονται τελικά με τη συγκομιδή του καρπού είναι περιορισμένες, η συστηματική χορήγηση των λιπασμάτων είναι αναγκαία, αφού το ριζικό σύστημα του βαμβακιού είναι πασσαλώδες και απομακρύνεται από τη ζώνη γονιμότητας του εδάφους.

Απαιτήσεις θρεπτικών στοιχείων για την παραγωγή 250kg/στρ σύσπορου βαμβακιού (IFA, 1992), (Rochester 2007).

 

 (Ν)

(P2O5)

2Ο)

(Ca)

(Mg)

 (S)

(Fe)

(Zn)

 (Μn)

 (Cu)

(B)

Συνολικό φυτό

15.6

3.6

15.1

16.8

4

1

296

11.6

25

12

32

% ποσοστό απομάκρυνσης με το σύσπορο

46-66

60-82

15-21

2-3

25-45

18-42

11-40

61-99

2-5

31-51

11-22

Το άζωτο είναι στοιχείο που προσλαμβάνεται από τα φυτά σε μέτριες ποσότητες από τη σπορά μέχρι και την εμφάνιση των πρώτων χτενιών ενώ αυξάνεται έντονα η ζήτησή του από τα χτένια μέχρι και την εμφάνιση των καρυδιών. Η απορρόφηση του αζώτου είναι μικρή κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης των καρυδιών.

Το κάλιο είναι στοιχείο που η πρόσληψή του από τα φυτά ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό απορρόφησης με το άζωτο, με τη διαφορά ότι απαιτείται συγκριτικά σε μεγαλύτερες ποσότητες κατά την ωρίμανση των καρυδιών. Το κάλιο είναι στοιχείο με σημαντική επίδραση στα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των ινών και η διαθεσιμότητά του ευνοεί το μήκος, την ομοιομορφία, την αντοχή και την εκατοστιαία αναλογία τους.

Ο φώσφορος αντιθέτως είναι στοιχείο που η απορρόφησή του από τα φυτά είναι μικρότερη συγκριτικά με το άζωτο και το κάλιο, ωστόσο παραμένει σταθερή καθόλη τη διάρκεια της ανάπτυξης της καλλιέργειας. Γι΄αυτό και η εξασφάλιση μιας συνεχόμενης παροχής φωσφόρου από τη βασική και πιθανά επιφανειακή λίπανση (υδρολίπανση ή διαφυλλικής λίπανση) έχει σίγουρα θετικότερη επίδραση στις τελικές αποδόσεις του βαμβακιού.

Σημαντικές ποσότητες αζώτου, φωσφόρου και μαγνησίου συγκεντρώνονται στα περιβλήματα των καρυδιών κατά τις τρεις πρώτες εβδομάδες της ανάπτυξής τους. Στη συνέχεια αυτά μεταφέρονται στις ίνες και τους σπόρους. Η μεγαλύτερη ποσότητα του αζώτου συγκεντρώνεται στους σπόρους του καρυδιού και επομένως απομακρύνεται με τη συγκομιδή. Το κάλιο αντιθέτως είναι στοιχείο που μεταφέρεται στις ίνες των καρυδιών. Ο ψευδάργυρος είναι στοιχείο που μεταφέρεται έντονα από τα φύλλα στους σπόρους.

Τα θρεπτικά στοιχεία που δεν απομακρύνονται με τη συγκομιδή του σύσπορου επιστρέφουν στο έδαφος με την ενσωμάτωση των υπολειμμάτων της καλλιέργειας διατηρώντας τα επίπεδα γονιμότητάς του. Οι παράμετροι αυτοί θα πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνονται υπόψην τους κατά το σχεδιασμό της λίπανσης της επόμενης καλλιέργειας.

Η λίπανση του βαμβακιού

Η ισορροπημένη θρέψη μέσω του κατάλληλου προγράμματος λίπανσης είναι αναγκαία για την επίτευξη των επιθυμητών αποδόσεων και καθορίζεται από τη σύσταση και τη γονιμότητα του εδάφους, το είδος της προηγούμενης καλλιέργειας, την πρωιμότητα της ποικιλίας, την πυκνότητα σποράς, τη διαθεσιμότητα του νερού και την αναμενόμενη παραγωγή. Οι άναγκες των φυτών σε θρεπτικά στοιχεία μεταβάλλονται καθώς το βαμβάκι εξελίσσεται και η λιπαντική τακτική έχει σκοπό να καλύψει τις ανάγκες των φυτών στα διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους.

image5913r.png

Βασική λίπανση στο Βαμβάκι

Για να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι θρεπτικές ανάγκες του βαμβακιού που θα οδηγήσουν στην κατάλληλη επιλογή του βασικού λιπάσματος, είναι καλό να υπάρχει διαθέσιμη μια σχετικά πρόσφατη ανάλυση εδάφους.
Τα προϊόντα της σειράς YaraMila προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα τύπων Ν:P:K με δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία, που μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του βαμβακιού για μια ισορροπημένη και αποδοτική θρέψη.

Η βασική λίπανση του βαμβακιού είτε εφαρμόζεται σε όλη την επιφάνεια του εδάφους με τη χρήση λιπασματοδιανομέων ενώ στη συνέχεια το λίπασμα ενσωματώνεται, είτε γραμμικά με τη σπαρτική μηχανή κατά τη διάρκεια της σποράς. Οι τρόποι αυτοί εφαρμογής παρουσιάζουν ο κάθε ένας τα δικά τους πλεονεκτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότερη διαθεσιμότητα των λιπασμάτων και καθορίζονται κυρίως από τον μηχανολογικό εξοπλισμό που διαθέτει ο παραγωγός. Όταν επιλέγεται η γραμμική εφαρμογή για πολλά χρόνια είναι καλό σε ένα διάστημα 2-3 χρόνων να γίνεται εναλλαγή με μια καθολική εφαρμογή (λιπασματοδιανομέα), ώστε να αποφεύγεται η πιθανότητα δημιουργίας συγκεκριμένων ζωνών γονιμότητας μέσα στο ίδιο χωράφι και παραλλακτικότητας του αγρού.

Η βασική λίπανση του βαμβακιού αποτελεί το πρώτο χρονικά κομμάτι της λιπαντικής τακτικής που θα ακολουθήσει ο παραγωγός και βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τη δυνατότητα των αρδεύσεων κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Σε περίπτωση που υπάρχει η δυνατότητα υδρολίπανσης, η φιλοσοφία της λιπαντικής τακτικής μπορεί να αλλάξει χρονικά αυξάνοντας σημαντικά την αποτελεσματικότητα των λιπασμάτων και την εξέλιξη των τελικών αποδόσεων.

Συμβατικό πότισμα: Στις περιπτώσεις αυτές ολόκληρη η ποσότητα του φωσφόρου και του καλίου εφαρμόζονται στη σπορά με τη βασική λίπανση. Ένα βασικό λίπασμα πλούσιο σε δευτερεύοντα στοιχεία και ιχνοστοιχεία ενισχύει το βαμβάκι με ακόμα περισσότερα θρεπτικά στο ξεκίνημα της ανάπτυξής του. Η εφαρμογή του αζώτου θα πρέπει να γίνεται σε δύο δόσεις (βασική και επιφανειακή) κρατώντας μια αναλογία μεταξύ τους περίπου 1:1, με την επιφανειακή να ολοκληρώνεται πριν την εμφάνιση των πρώτων χτενιών.

Υδρολίπανση: Στις περιπτώσεις αυτές, ο φώσφορος μπορεί να εφαρμοστεί είτε ολοκληρωτικά στη σπορά με το βασικό λίπασμα, είτε συμπληρωματικά με επιφανειακή εφαρμογή την περίοδο της εμφάνισης των πρώτων λουλουδιών, σε αναλογία 3-4:1 (βασική: επιφανειακή). Το κάλιο μπορεί επίσης να χορηγηθεί συμπληρωματικά ως επιφανειακό λίπασμα την περίοδο του σχηματισμού και ανάπτυξης των ινών στα καρύδια με σκοπό την αύξηση των αποδόσεων και τη βελτίωση της ποιότητας των ινών. Το επιπλέον άζωτο που πρέπει να εφαρμοστεί πέραν της βασικής λίπανσης, είναι καλό να χορηγηθεί σε σπαστές εφαρμογές από την περίοδο του σχηματισμού των πρώτων χτενιών μέχρι και την κορύφωση της άνθησης και του σχηματισμού των πρώτων καρυδιών (μέσα – τέλη Ιουλίου).
Με τη βασική λίπανση του βαμβακιού

  • Στηρίζουμε τα πρώτα στάδια ανάπτυξης των φυτών βάζοντας τις βάσεις για μια καλή εγκατάσταση της καλλιέργειας στο χωράφι
  • Συμβάλλουμε στην ανάπτυξη ενός υγιούς και δυνατού ριζικού συστήματος
  • Δημιουργούμε μια επαρκή φυλλική επιφάνεια που θα αξιοποιεί καλύτερα την ηλιακή ακτινοβολία
  • Ενισχύουμε τον αριθμό των ανθέων που θα εξελιχθούν σε καρύδια
  • Ενισχύουμε τη γονιμότητα του εδάφους με θρεπτικά στοιχεία που πρέπει να είναι διαθέσιμα στα φυτά καθόλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους και ενισχύουν τα ποσοτικά και ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.

Το βασικό λίπασμα του βαμβακιού είναι επιλογή YaraMila

Ισορροπημένη παροχή αζώτου: Το άζωτο στα προϊόντα YaraMila περιέχεται σε ποσοστό 40-45% ως νιτρικό άζωτο και σε ποσοστό 55-60% ως αμμωνιακό, ανάλογα με τη σύνθεση του εκάστοτε προϊόντος. Το νιτρικό άζωτο αποτελεί προϋπόθεση για τη θρέψη των ταχέως αναπτυσσόμενων καλλιεργειών και εξασφαλίζει την καλή ανάπτυξη των ριζών, ενώ το αμμωνιακό είναι σημαντικό για τη διατήρηση της σταθερής παροχής του στα φυτά.

Υπεροχή στον φώσφορο: Η σειρά YaraMila, με την τεχνολογία φωσφόρου P-Extend, είναι εμπλουτισμένη με 3 διαφορετικές μορφές φωσφόρου που εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση και παραγωγή στο βαμβάκι. Ο συνδυασμός ορθοφωσφορικών και πολυφωσφορικών μορφών με φωσφορικό διασβέστιο σε ιδανικές αναλογίες, παρέχει άμεση, αλλά και μεγαλύτερης διάρκειας διαθεσιμότητα φωσφόρου σε ένα ευρύ φάσμα εδαφικών συνθηκών.

Η Yara διαθέτει ακόμα μια μεγάλη σειρά σύνθετων λιπασμάτων κατάλληλα για τη βασική λίπανση του βαμβακιού όπως το POWER 20-10-10+6SO3+ΤΕ, POWER 20-10-0+14SO3+ΤΕ, 20-10-10+SO3, 25-10-0+6SO3 καλύπτοντας κάθε θρεπτική απαίτηση ανάλογα με τις εκάστοτε εδαφικές συνθήκες.

Ενισχύστε την εγκατάσταση των φυτών με YaraLiva

Όταν κατά την περίοδο της σποράς – φυτρώματος επικρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες με κρύο και υψηλές βροχοπτώσεις, είναι πιθανό να υπάρξει σοβαρό πρόβλημα φυτρώματος. Το ίδιο πρόβλημα μπορεί να εμφανιστεί και στις περιπτώσεις των εδαφών που δημιουργούν εύκολα μια κρούστα από άλατα στην επιφάνειά τους. Στις δύσκολες αυτές καταστάσεις, η χρήση των προϊόντων YaraLiva από την περίοδο της σποράς μέχρι και την εμφάνιση των πρώτων φύλλων του βαμβακιού (2-4 φύλλα), συμβάλλει σε ένα επιτυχημένο και γρήγορο ξεκίνημα των νεαρών φυτών από το έδαφος και την αποφυγή προβλημάτων φυτρωτικότητας.

Η ολοκληρωμένη σειρά λιπασμάτων νιτρικού ασβεστίου YaraLiva (YaraLiva NITRABOR, YaraLiva TROPICOTE, YaraLiva CALCINIT), προσφέρει άζωτο ταχείας δράσης μαζί με άμεσα διαθέσιμο ασβέστιο για ενδυνάμωση των νεαρών φυτών στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους. Τα φυτά αναπτύσσονται υγιή και δυνατά και γίνονται λιγότερο ευαίσθητα στις καταπονήσεις κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους.

Επιφανειακή λίπανση στο Βαμβάκι

Η επιφανειακή λίπανση στο βαμβάκι μπορεί να γίνει καθολικά με τη χρήση λιπασματοδιανομέα, γραμμικά δίπλα στις γραμμές των φυτών ή με υδρολίπανση. Στις δύο πρώτες περιπτώσεις ολόκληρη η ποσότητα του επιφανειακού αζώτου εφαρμόζεται πριν το στάδιο σχηματισμού των πρώτων χτενιών. Στην υδρολίπανση, το επιπλέον άζωτο που πρέπει να εφαρμοστεί πέραν της βασικής λίπανσης, είναι καλό να χορηγηθεί σε σπαστές εφαρμογές από την περίοδο του σχηματιμού των πρώτων χτενιών μέχρι και την κορύφωση της άνθησης και του σχηματισμού των πρώτων καρυδιών (μέσα – τέλη Ιουλίου). Ο φώσφορος μπορεί να εφαρμοστεί συμπληρωματικά της βασικής με επιφανειακή εφαρμογή την περίοδο της εμφάνισης των πρώτων λουλουδιών, σε αναλογία 3-4:1 (βασική: επιφανειακή). Το κάλιο μπορεί επίσης να χορηγηθεί συμπληρωματικά ως επιφανειακό λίπασμα την περίοδο του σχηματισμού και ανάπτυξης των ινών στα καρύδια με σκοπό την αύξηση των αποδόσεων και τη βελτίωση της ποιότητας των ινών.

Η επιφανειακή λίπανση στο βαμβάκι:

  • Στηρίζει την ομαλή ανάπτυξη των φυτών
  • Ενισχύει τη δημιουργία περισσότερων ανθέων και καρυδιών
  • Αυξάνει το βάρος των καρυδιών
  • Βελιτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ινών

Δείτε αναλυτικότερα τη σημασία της επιφανειακής λίπανσης στο βαμβάκι στο άρθρο που έχουμε ετοιμάσει! 

Κατεβάστε τον οδηγό λίπανσης της Yara για 21 καλλιέργειες στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και το βαμβάκι από τον παρακάτω σύνδεσμο: