Η επιλογή του ιδανικού λιπάσματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αύξηση των αποδόσεων. Ωστόσο, είναι απαραίτητη η επαρκής και ισορροπημένη χορήγηση των λιπασμάτων, διασφαλίζοντας ότι δεν εφαρμόζεται περισσότερη ποσότητα από αυτή που τελικά απαιτείται.

Λιπάσματα με βάση το νιτρικό άζωτο αποτελούν μέρος μιας συνεχούς διαδικασίας για την βελτίωση της λίπανσης, η οποία ξεκινάει πολύ πριν από την εφαρμογή του λιπάσματος και αποφέρει οφέλη στον παραγωγό για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη και μετά τη συγκομιδή.

Εδώ μπορείτε να δείτε πώς οι λύσεις της Yara που βασίζονται σε νιτρικά λιπάσματα, μπορούν να σας βοηθήσουν να επιτύχετε μεγαλύτερες αποδόσεις και καλύτερη ποιότητα στις καλλιέργειές σας.

Πριν από τη λίπανση: ακριβείς μετρήσεις τον καθορισμό της σωστής δοσολογίας

Χωρίς να έχετε ακριβή στοιχεία σχετικά με τις θρεπτικές ανάγκες των καλλιεργειών σας, μπορεί εύκολα να εφαρμόσετε λάθος δοσολογία αζωτούχων λιπασμάτων. Μικρές δόσεις έχουν ως αποτέλεσμα αδύναμα εδάφη και παραγωγές χαμηλής ποιότητας. Εφαρμόζοντας αντίθετα μεγαλύτερες δόσεις, αφενός σπαταλάτε περισσότερα χρήματα για λιπάσματα, αφετέρου θα απομείνει περίσσεια αζώτου στο έδαφος με αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες.

Η ακριβής μέτρηση της δόσης του αζώτου στον αγρό γίνεται ευκολότερη με τη βοήθεια ψηφιακών εργαλείων όπως είναι το Yara N-Tester, που σας επιτρέπει να υπολογίζετε επιτόπου τις ανάγκες των φυτών σε άζωτο. Αυτά τα δεδομένα εξασφαλίζουν την επίτευξη μιας βελτιωμένης ποσοτικά και ποιοτικά παραγωγής.

Κατά τη διάρκεια της λίπανσης: ακριβής και ομοιόμορφη διανομή

Η σταθερή και ακριβής διανομή του λιπάσματος είναι ένα βασικό στοιχείο που συμβάλλει στη μεγιστοποίηση των αποδόσεων. Η νιτρική αμμωνία, λόγω της υψηλής της πυκνότητάς, εξασφαλίζει μια πολύ καλή διανομή στον αγρό. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά το παράδειγμα της ουρίας, όπου η διανομή της στον αγρό μπορεί να παρουσιάσει αρκετές αποκλίσεις όταν γίνεται κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες υψηλής έντασης αέρα.

Η Yara, για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της διανομής του λιπάσματος έχει αναπτύξει ψηφιακά εργαλεία που συμβάλλουν στον ακριβή προσδιορισμό των διαφορετικών επιπέδων αζώτου που χρειάζονται οι αγροί. Το Yara N-Sensor και το Atfarm είναι η από εδάφους και δορυφορική αντίστοιχα ψηφιακή λύση της Yara, που σε συνδυασμό με τις συστάσεις μας στη θρέψη των καλλιεργειών παρέχουν εξελιγμένους χάρτες μεταβλητής δόσης αζώτου.

 

Wave1_Efficiency_ProteinContent-GR.jpg

Μετά τη λίπανση: καλύτερη πρόσληψη για υψηλότερες αποδόσεις και λιγότερα υπολείμματα νιτρικών στο έδαφος  

Τα φυτά "αγαπούν" το νιτρικό άζωτο. Το προσλαμβάνουν γρήγορα και εύκολα, με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται υγιείς και καλύτερης ποιότητας καλλιέργειες με περισσότερα θρεπτικά στοιχεία.

Η επιλογή νιτρικών λιπασμάτων εξασφαλίζει υψηλότερες αποδόσεις ανά κιλό εφαρμοσμένου λιπάσματος. Οι πειραματικές δοκιμές της Yara δείχνουν ότι οι λιπάνσεις με νιτρικό άζωτο επιτυγχάνουν έως και 9% υψηλότερες αποδόσεις συγκριτικά με την ουρία.

Η ταχεία πρόσληψη των νιτρικών μορφών από τα φυτά, οι σπαστές εφαρμογές και η λήψη των σωστών αποφάσεων για τη δόση του αζώτου, προσφέρουν καλύτερο έλεγχο της ποσότητας του πλεονάζοντος αζώτου στο έδαφος που δεν απορροφάται από τα φυτά. Η περίσσεια αζώτου που απομένει στο έδαφος μετά τη συγκομιδή μπορεί να εισχωρήσει κάτω από το επίπεδο της ριζικής επιφάνειας και να εκπλυθεί στα υπόγεια νερά.

Τα νιτρικά λιπάσματα παρουσιάζουν μια ελαφρώς όξινη αντίδραση στο έδαφος, γεγονός που ευνοεί την καλύτερη διόρθωση του εδαφικού pH και τη λειτουργία της ρίζας των φυτών.


Δείτε επίσης:

σιταρι
σιταρι

Κατεβάστε τα προγράμματα λίπανσης Yara

Kατεβάστε τον οδηγό λίπανσης της Yara για 12 καλλιέργειες που συναντάμε στην Ελλάδα και βελτιστοποιήστε την αποτελεσματικότητα χρήσης του αζώτου στα χωράφια σας!

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ