Πώς μπορείτε να συμβάλλετε με ασφάλεια στη διατροφή ενός αυξανόμενου πληθυσμού και στην φροντίδα του πλανήτη μας;

Είναι εφικτό να επιτύχετε και τα δύο. Η χρήση των λιπασμάτων της Yara που περιέχουν νιτρικό άζωτο εκπέμπουν λιγότερα αέρια θερμοκηπίου και αέριας αμμωνίας σε σχέση με άλλες εναλλακτικές μορφές αζώτου. Τα οφέλη από την χρήση λιπασμάτων με βάση το νιτρικό άζωτο είναι απλά για εμάς και τον πλανήτη μας: καθαρότερος αέρας, πιο υγιές έδαφος και καθαρότερο νερό.

Χαμηλότερες εκπομπές, καθαρότερος αέρας

Τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται στις γεωργικές δραστηριότητες συμβάλλουν στις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που οδηγούν στην υπερθέρμανση του πλανήτη και την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Ενώ οι εκπομπές αμμωνίας από τα λιπάσματα αποτελούν ένα μικρό σχετικά ποσοστό των συνολικών εκπομπών αμμωνίας από τη γεωργία, είναι ωστόσο αυτές που ελέγχονται και ευκολότερα. Γιατί όμως έχουν τραβήξει την προσοχή οι εκπομπές αέριας αμμωνίας; Η αμμωνία έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα και στην ανθρώπινη υγεία. Η αντιμετώπιση των αναπνευστικών προβλημάτων που συνδέονται με τις εκπομπές αμμωνίας έχει μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις για την κοινωνία και το κόστος για την αντιμετώπισή τους εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στην Ευρώπη.

Έχουμε δεσμευτεί να βοηθήσουμε στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα από τη γεωργική δραστηριότητα, συνεχίζοντας την ανάπτυξη λύσεων που αποσκοπούν στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και των εκπομπών αμμωνίας, συμβάλλοντας θετικά στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

Τα τελευταία 6 χρόνια στη Νορβηγία, έχουμε μειώσει κατά 85% τις εκπομπές N2O κατά την παραγωγή λιπασμάτων με βάση το νιτρικό άζωτο. Η φιλοδοξία μας είναι να έχουμε ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα μέχρι το 2050.

Τα λιπάσματα που βασίζονται στο νιτρικό άζωτο απελευθερώνουν μέχρι και 18% λιγότερα αέρια θερμοκηπίου ανά τόνο καλλιέργειας συγκριτικά με την ουρία.

Wave1_Sustainability_10_18_GR.jpg

Πιο υγιές έδαφος και καθαρότερο νερό

Η ποσότητα παροχής του αζώτου σε κάθε χωράφι και καλλιέργεια είναι διαφορετική και επομένως η εφαρμογή λιπασμάτων σε ακριβείς ποσότητες είναι απαραίτητη για τη σωστή θρέψη των καλλιεργειών σας. Αν εφαρμόσετε λιγότερο λίπασμα οι καλλιέργειες σας θα υποφέρουν. Αν εφαρμόσετε περισσότερο λίπασμα θα παραμείνει στο έδαφος περίσσεια αζώτου που ενδεχομένως να εκπλυθεί στα υπόγεια νερά. Οι λύσεις που βασίζονται σε νιτρικά λιπάσματα συνδυάζουν τις εκτεταμένες αγρονομικές μας γνώσεις με εργαλεία και προϊόντα που μειώνουν δραστικά τον κίνδυνο υπερσυγκέντρωσης και έκπλυσης του αζώτου, διατηρώντας παράλληλα την απόδοση των καλλιεργειών σε βέλτιστα επίπεδα.

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα των λιπασμάτων με βάση το νιτρικό άζωτο είναι πως έχουν όξινη αντίδραση, διατηρώντας ένα ιδανικό εδαφικό pH για τη μικροχλωρίδα του εδάφους.

Η επιλογή λιπασμάτων που βασίζονται στο νιτρικό άζωτο είναι ένας απλός τρόπος να επηρεάσετε θετικά την ανθρώπινη υγεία βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα και επιβραδύνοντας την υπερθέρμανση του πλανήτη, μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα ανά τόνο παραγόμενων τροφίμων. Μαζί, αγρότες και Yara, μπορούμε να πετύχουμε τον κοινό μας στόχο, που είναι η παραγωγή περισσότερης τροφής με ταυτόχρονη μείωση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα.

 


Δείτε επίσης:

σιταρι
σιταρι

Κατεβάστε τα προγράμματα λίπανσης Yara

Kατεβάστε τον οδηγό λίπανσης της Yara για 12 καλλιέργειες που συναντάμε στην Ελλάδα και βελτιστοποιήστε την αποτελεσματικότητα χρήσης του αζώτου στα χωράφια σας!

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ