Η κοινωνική ευαισθητοποίηση αναφορικά με τα αίτια της ατμοσφαιρικής ρύπανσης εστιάζεται σημαντικά στη γεωργία, στοχοποιώντας την ως την κύρια πηγή εκπομπών αέριας αμμωνίας.

Δεν μπορούμε φυσικά να αδιαφορήσουμε για τη σημασία των εκπομπών αμμωνίας στην ατμόσφαιρα λόγω των αρνητικών επιπτώσεων που προκαλούν στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η Yara και οι αγρότες εργάζονται από κοινού στο να μειώσουν τη ρύπανση της ατμόσφαιρας που προκαλείται από τις εκπομπές αέριας αμμωνίας και να διατηρήσουν καθαρά τα ευάλωτα οικοσυστήματα, παραδίδοντας ένα καθαρότερο πλανήτη στο μέλλον.

Το 75% περίπου των εκπομπών αέριας αμμωνίας από τον τομέα της γεωργίας οφείλεται στις κτηνοτροφικές δραστηριότητες ενώ μόλις το 22% στην χρήση λιπασμάτων. Οι αγρότες μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές αμμωνίας όταν αντιληφθούν αρχικά την αιτία που την προκαλεί. Η εφαρμογή λιπασμάτων με βάση το νιτρικό άζωτο είναι ένας από τους ευκολότερους τρόπους μείωσης της εξάτμισης αμμωνίας στην ατμόσφαιρα και σε περίπτωση που εφαρμοστεί καθολικά θα μπορούσε να μειώσει άμεσα τις εκπομπές της στην Ευρώπη κατά 10%.

Γιατί έχουν σημασία οι εκπομπές αμμωνίας

Wave1_AmmoniaEmissions_CostForTheFarmer-GR.jpg

Wave1_AmmoniaEmissions_CostToSociety-GR.jpg

Wave1_AmmoniaEmissions_DamageToTheEnvironment-GR.jpg

 

Πώς οι λύσεις με βάση τα νιτρικά μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές αμμωνίας στην αγροτική σας εκμετάλλευση

  • Απώλειες λόγω εξάτμισης. Στις περισσότερες περιπτώσεις χωραφιών που εφαρμόζονται αζωτούχα λιπάσματα, αυτά που έχουν βάση τους το νιτρικό άζωτο έχουν 90% χαμηλότερες απώλειες αμμωνίας λόγω εξάτμισης συγκριτικά με την ουρία, όπως καθορίζεται από τους παράγοντες εκπομπών του EMEP.
  • Μια αξιόπιστη λύση. Για παράδειγμα το νιτρικό ασβέστιο είναι μια ισχυρή λύση για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών αμμωνίας, ανεξάρτητα από τον καιρό που επικρατεί.

Wave1_AmmoniaEmissions_VolatilisaionLosses-GR.jpg

 


Δείτε επίσης:

 

σιταρι
σιταρι

Κατεβάστε τα προγράμματα λίπανσης Yara

Kατεβάστε τον οδηγό λίπανσης της Yara για 12 καλλιέργειες που συναντάμε στην Ελλάδα και βελτιστοποιήστε την αποτελεσματικότητα χρήσης του αζώτου στα χωράφια σας!

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Λύσεις Yara με νιτρικά