Η μεγιστοποίηση της απόδοσης μιας καλλιέργειας και η επιλογή του κατάλληλου λιπάσματος βασίζονται αρχικά στον καθορισμό των θρεπτικών αναγκών της καλλιέργειας. Στο κομμάτι αυτό βοηθούν οι τεχνολογίες ακριβείας της Yara που καλύπτουν πολλές καλλιέργειες σε διαφορετικές τοποθεσίες.

Τα λιπάσματα της Yara είναι ειδικά σχεδιασμένα για να ικανοποιούν τις θρεπτικές απαιτήσεις της κάθε καλλιέργειας και αποδεικνύεται πως μεγιστοποιούν την αποδοτικότητα της χρήσης του αζώτου στα φυτά (δείκτης NUE,Nitrogen Use Efficiency).

Βελτιώνοντας την αποδοτικότητα της χρήσης του αζώτου (NUE), ενισχύετε τη βιωσιμότητα του αγροκτήματός σας τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, πετυχαίνοντας αυξημένες αποδόσεις με μειωμένο αντίκτυπο στο περιβάλλον. Η σωστή επιλογή του αζώτου προάγει τη δημιουργία υγιέστερων ριζών, ικανών να προσλάβουν περισσότερα θρεπτικά στοιχεία από το έδαφος.

Wave1_NitrogenUseEfficiency_HigherNitrogenUseEfficiency-GR.jpg

Τα πλεονεκτήματα του νιτρικού αζώτου:

  • Τα φυτά προσλαμβάνουν κατά κύριο λόγο νιτρικό άζωτο. Το άζωτο είναι ένα ζωτικό θρεπτικό στοιχείο για τα φυτά και προσλαμβάνεται στο μεγαλύτερο ποσοστό του σε νιτρική μορφή από τις περισσότερες καλλιέργειες.
  • Καλύτερη αξιοποίηση του νιτρικού αζώτου και μεγαλύτερες αποδόσεις. Η χρήση του νιτρικού αζώτου μεγιστοποιεί την απόδοση των καλλιεργειών σας για κάθε κιλό λιπάσματος που επενδύετε.
  • Καλύτερη προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Το νιτρικό άζωτο προσλαμβάνεται ευκολότερα από τις ρίζες των φυτών ακόμη και σε δύσκολες ξηροθερμικές συνθήκες που είναι τυπικές για τη χώρα μας, οδηγώντας σε υψηλότερες αποδόσεις συγκριτικά με τις άλλες μορφές αζώτου.
  • Ανάπτυξη υγιών ριζών. Τα λιπάσματα που περιέχουν νιτρικό άζωτο προάγουν την ανάπτυξη υγιών ριζών που είναι σημαντικές για τη πρόσληψη όλων των θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος και την καλύτερη αξιοποίησή τους από τα φυτά.

9. Wave1_NitrogenUseEfficiency_ImprovedYield2-GR.jpg

Ακολουθούν συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε με ακρίβεια τη ζήτηση των θρεπτικών στοιχείων από την καλλιέργεια και να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον χρόνο και τη δοσολογία χορήγησης των νιτρικών λιπασμάτων.

Βήματα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας από τη χρήση του αζώτου

  • Προσδιορίστε την ακριβή δόση εφαρμογής. Ο ακριβής υπολογισμός της δόσης και ο καθορισμός του σωστού χρόνου λίπανσης, μειώνουν τα υπολείμματα νιτρικών στο έδαφος που μπορεί δυνητικά να ξεπλυθούν στα υπόγεια νερά.
  • Θρεπτική ισορροπία. Η εξισορρόπηση των διατροφικών αναγκών των φυτών, συμπεριλαμβανομένου του θείου και των ιχνοστοιχείων, εξασφαλίζουν την επίτευξη μεγαλύτερης απόδοσης για κάθε κιλό αζώτου που εφαρμόζετε στην καλλιέργειά σας.

Yara IRIX 

Τα ψηφιακά εργαλεία της Yara, όπως το Yara IRIX, μπορούν να σας βοηθήσουν να επιλέξετε με ακρίβεια τη σωστή δοσολογία του αζώτου, για κάθε χωράφι σας, σε πραγματικό χρόνο. Η εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμη στην Ελλάδα και μπορεί να εγκατασταθεί στα περισσότερα κινητά τηλέφωνα (smartphones, προσωρινά διαθέσιμη μόνο για το καλαμπόκι, σύντομα και για το σιτάρι).

 


Δείτε επίσης:

σιταρι
σιταρι

Κατεβάστε τα προγράμματα λίπανσης Yara

Kατεβάστε τον οδηγό λίπανσης της Yara για 12 καλλιέργειες που συναντάμε στην Ελλάδα και βελτιστοποιήστε την αποτελεσματικότητα χρήσης του αζώτου στα χωράφια σας!

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ