Τροφοπενία φωσφόρου χειροτερεύει από

 • Όξινα ή πολύ αλκαλικά (ασβεστώδη) εδάφη
 • Χαμηλή οργανική ουσία
 • Συνθήκες ψύχους ή υγρασίας
 • Καλλιέργειες με υποανάπτυκτο ριζικό σύστημα
 • Εδάφη με χαμηλά αποθέματα Φωσφόρου (P)
 • Εδάφη με υψηλή περιεκτικότητα φωσφορικών αλάτων
 • Εδάφη πλούσια σε Σίδηρο

Φώσφορος είναι σημαντικό για

 • Καλύτερη εγκατάσταση της καλλιέργειας
 • Βελτιωμένη, πρώιμη ανάπτυξη των ριζών
 • Ομοιόμορφη ωρίμανση της καλλιέργειας
 • Ο φώσφορος είναι καθοριστικό στοιχείο για τα φυτά συμμετέχοντας σε πολλές μεταβολικές λειτουργίες τους, όπως είναι και η παροχή ενέργειας των φυτών
 • Η ανακατανομή των αποθηκευμένων υδατανθράκων στο φυτό με προορισμό το γέμισμα των κόκκων απαιτεί ενέργεια και η παροχή φωσφόρου είναι σημαντική για την επίτευξη της λειτουργίας αυτής ώστε να πετύχουμε τελικά ένα ικανοποιητικό μέγεθος κόκκου