Αύξηση του δείκτη Hagberg (HFN) στο σιτάρι

Ο δείκτης Hagberg μετρά ένα συγκεκριμένο ένζυμο, την α-αμυλάση. Το ένζυμο αυτό διασπάει το άμυλο σε σάκχαρα που ευθύνονται για την παραγωγή CO2 , αερίου που διαμορφώνει τους θύλακες του αέρα στο σκελετό του ψωμιού και καθορίζει το σχήμα του. Τα επίπεδα της α-αμυλάσης θα πρέπει να είναι χαμηλά προκειμένου να περιοριστεί η διάσπαση του αμύλου και η κολλώδης ιδιότητα της ζύμης. Ένας υψηλός δείκτης Hagberg αποτελεί ένδειξη χαμηλής περιεκτικότητας της α-αμυλάσης και επομένως είναι ένας καλός δείκτης ποιοτικής πρωτεΐνης για ψήσιμο.

Θρεπτικές ανάγκες και δείκτης Hagberg HFN

Ένας σταθερός δείκτης Hagberg επιτυγχάνεται όταν η καλλιέργεια των σιτηρών εξελίσσεται ομοιόμορφα κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης των κόκκων και η συγκομιδή δεν έχει καθυστερήσει λόγω πλαγιάσματος των φυτών. Οι τακτικές λίπανσης που συμβάλλουν στην πραγματοποίηση αυτών των προϋποθέσεων θα πρέπει να εξασφαλίζουν επάρκεια των απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων, ενώ ο συνδυασμός τους με τις πρακτικές της γεωργίας ακριβείας θα μπορέσει να ρυθμίσει τις κατάλληλες ποσότητες αζώτου στο έδαφος. Από τα κύρια θρεπτικά στοιχεία το άζωτο και το κάλιο είναι τα καθοριστικά για την επίτευξη ομοιόμορφων καλλιεργειών με ανθεκτικό στέλεχος που δεν πλαγιάζει.

Άζωτο

Το άζωτο αποτελεί βασικό στοιχείο για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων παραγωγής και τα ποσοστά χρήσης του θα πρέπει να υπολογίζονται προσεκτικά σε όλες τις περιοχές της καλλιεργήσιμης έκτασης. Η ακρίβεια των δόσεων εφαρμογής μπορεί να εξασφαλιστεί με τη σωστή βαθμονόμηση του γεωργικού εξοπλισμού. Όσο εξελίσσεται η καλλιέργεια μπορεί να γίνεται εμφανής η παραλλακτικότητα του αγρού στα διάφορα τμήματά του λόγω της άνισης απορρόφησής του αζώτου από τα φυτά. Οι διαφορές αυτές μπορεί να είναι αποτέλεσμα των διαφορετικών τύπων εδαφών σε κάθε τμήμα του αγρού ή της αναμοιόμορφης χρήσης οργανικών λιπασμάτων ή ακόμα και του ιστορικού του αγρού, εμποδίζοντας την ομοιόμορφη τροφοδοσία του αζώτου στα φυτά.

Η υπερβολική χρήση αζώτου θα οδηγήσει σε εκτεταμένη περίοδο ωρίμανσης και θα έχει ως συνέπεια το πλάγιασμα των καλλιεργειών. Η χρονική στιγμή της χρήσης του αζώτου και το ποσοστό των μεμονωμένων εφαρμογών λίπανσης μπορεί επίσης να επηρεάσει το πλάγιασμα. Τα πρόωρα υψηλά ποσοστά αζώτου θα ενθαρρύνουν την αύξηση των αριθμών παραφυάδων/βλαστών, οδηγώντας σε πυκνά φυλλώματα που είναι επιρρεπή στην πτώση. Σε χειμερινές καλλιέργειες σίτου που αναπτύσσονται καλά, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται πάνω από το 25% του συνολικού αζώτου κατά την πρώτη εφαρμογή λίπανσης.

Κάλιο

Η επάρκεια του καλίου είναι καθοριστικής σημασίας για την παραγωγή υψηλής ποιότητας εμπορεύσιμων σιτηρών με καλό ειδικό βάρος και ολοκληρωμένους κόκκους. Η έλλειψη καλίου έχει ως αποτέλεσμα την πρόωρη ωρίμανση των κόκκων με σημαντικά χαμηλότερο μέγεθος και βάρος, ενώ ακόμα μειώνει την ανάπτυξη των στάχεων και τον αριθμό των κόκκων ανά στάχυ.

Το κάλιο ευνοεί επίσης την ανάπτυξη ισχυρών κυτταρικών τοιχωμάτων και οδηγεί στη δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού καλαμιού στο πλάγιασμα. Τα πλαγιασμένα σιτάρια μειώνουν τη φωτοσυνθετική ικανότητα του αγρού με αποτέλεσμα οι κόκκοι να μην αναπτύσσονται σωστά, ο δείκτης Hagberg να ελλατώνεται και οι τελικές αποδόσεις να είναι μικρότερες.

Βελτίωση της ποιότητας του σιταριού

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω άρθρα για να δείτε πως βελτιστοποιήσετε την ποιότητα στο σιτάρι
Αύξηση της ποσότητας και ποιότητας της πρωτεΐνης στο σιτάρι

Αύξηση της ποσότητας και ποιότητας της πρωτεΐνης στο σιτάρι

Η ποσότητα και η ποιότητα της πρωτεϊνης είναι καθοριστικής σημασίας για την παραγωγή. Και οι δύο αυτοί παράγοντες επηρεάζονται από τα επίπεδα του αζώτου και του θείου στο φυτό κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του.
Αύξηση του ειδικού βάρους στο σιτάρι

Αύξηση του ειδικού βάρους στο σιτάρι

Το ειδικό βάρος του καρπού μετριέται σε kg/εκατόλιτρο και αποτελεί ένδειξη της πυκνότητας του καρπού. Πολλές αγορές θέτουν ως προϋπόθεση οι κόκκοι του σίτου να έχουν συγκεκριμένο ελάχιστο ειδικό βάρος.
Αύξηση του δείκτη Hagberg (HFN) στο σιτάρι

Αύξηση του δείκτη Hagberg (HFN) στο σιτάρι

Ο δείκτης Hagberg μετρά ένα συγκεκριμένο ένζυμο, την α-αμυλάση. Το ένζυμο αυτό διασπάει το άμυλο σε σάκχαρα που ευθύνονται για την παραγωγή CO2
Ποιοτικές απαιτήσεις αγοράς σιταριού

Ποιοτικές απαιτήσεις αγοράς σιταριού

Αν και το σιτάρι μπορεί στο σύνολο του να χρησιμοποιηθεί για τη παραγωγή αλεύρων, δεν είναι όλα τα άλευρα κατάλληλα για όλες τις αγορές.