Ποιοτικές απαιτήσεις αγοράς σιτηρών

Αν και το σιτάρι μπορεί στο σύνολο του να χρησιμοποιηθεί για τη παραγωγή αλεύρων, δεν είναι όλα τα άλευρα κατάλληλα για όλες τις αγορές.

Υπάρχει ένας αριθμός ποιοτικών κριτηρίων που πρέπει να ικανοποιούνται ανάλογα με την αγορά που προορίζεται.

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα κριτήρια ποιότητας για το σιτάρι:

Βελτίωση της ποιότητας του σιταριού

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω άρθρα για να δείτε πως βελτιστοποιήσετε την ποιότητα στο σιτάρι
Αύξηση της ποσότητας και ποιότητας της πρωτεΐνης στο σιτάρι

Αύξηση της ποσότητας και ποιότητας της πρωτεΐνης στο σιτάρι

Η ποσότητα και η ποιότητα της πρωτεϊνης είναι καθοριστικής σημασίας για την παραγωγή. Και οι δύο αυτοί παράγοντες επηρεάζονται από τα επίπεδα του αζώτου και του θείου στο φυτό κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του.
Αύξηση του ειδικού βάρους στο σιτάρι

Αύξηση του ειδικού βάρους στο σιτάρι

Το ειδικό βάρος του καρπού μετριέται σε kg/εκατόλιτρο και αποτελεί ένδειξη της πυκνότητας του καρπού. Πολλές αγορές θέτουν ως προϋπόθεση οι κόκκοι του σίτου να έχουν συγκεκριμένο ελάχιστο ειδικό βάρος.
Αύξηση του δείκτη Hagberg (HFN) στο σιτάρι

Αύξηση του δείκτη Hagberg (HFN) στο σιτάρι

Ο δείκτης Hagberg μετρά ένα συγκεκριμένο ένζυμο, την α-αμυλάση. Το ένζυμο αυτό διασπάει το άμυλο σε σάκχαρα που ευθύνονται για την παραγωγή CO2
Ποιοτικές απαιτήσεις αγοράς σιταριού

Ποιοτικές απαιτήσεις αγοράς σιταριού

Αν και το σιτάρι μπορεί στο σύνολο του να χρησιμοποιηθεί για τη παραγωγή αλεύρων, δεν είναι όλα τα άλευρα κατάλληλα για όλες τις αγορές.