Αύξηση του ειδικού βάρους στο σιτάρι

Το ειδικό βάρος του καρπού μετριέται σε kg/εκατόλιτρο και αποτελεί ένδειξη της πυκνότητας του καρπού. Πολλές αγορές θέτουν ως προϋπόθεση οι κόκκοι του σίτου να έχουν συγκεκριμένο ελάχιστο ειδικό βάρος. Ορισμένοι ιδιοκτήτες μύλων, για παράδειγμα, ζητούν ελάχιστο ειδικό βάρος τα 76 kg/hl, ενώ κάποιοι παραγωγοί ζωοτροφών τα 72 kg/hl. Το ειδικό βάρος είναι κατά κύριο λόγο γενετικό γνώρισμα των ποικιλιών, ωστόσο η ελλιπής εφαρμογή θρεπτικών στοιχείων και η ανεπαρκής πρόσληψή τους από τις καλλιέργειες μπορεί να μειώσει την τιμή του.

Άζωτο

Όταν το άζωτο χορηγείται σε μεγαλύτερα του βέλτιστου επίπεδα μπορεί να προκαλέσει πλάγιασμα της καλλιέργειας, με συνέπεια τη βλάστηση των σπόρων στα στάχυα που έρχονται σε επαφή με το υγρό έδαφος και κατά συνέπεια χαμηλότερο ειδικό βάρος. Η βελτίωση της ποσότητας του αζώτου με βάση τις ανάγκες της καλλιέργειας και η διαφορετική παροχή του κατά μήκος του αγρού μπορούν να εξασφαλίσουν μια πιο ομογενοποιημένη τελική παραγωγή με σταθερό ειδικό βάρος.

Κάλιο

Το κάλιο αυξάνει το πάχος και την αντοχή του στελέχους του σίτου και ως εκ τούτου την αντίστασή του στο πλάγιασμα. Οι εφαρμογές του καλίου βοηθούν την καλλιέργεια να είναι λιγότερο επιρρεπής στο πλάγιασμα.

Βελτίωση της ποιότητας του σιταριού

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω άρθρα για να δείτε πως βελτιστοποιήσετε την ποιότητα στο σιτάρι
Αύξηση της ποσότητας και ποιότητας της πρωτεΐνης στο σιτάρι

Αύξηση της ποσότητας και ποιότητας της πρωτεΐνης στο σιτάρι

Η ποσότητα και η ποιότητα της πρωτεϊνης είναι καθοριστικής σημασίας για την παραγωγή. Και οι δύο αυτοί παράγοντες επηρεάζονται από τα επίπεδα του αζώτου και του θείου στο φυτό κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του.
Αύξηση του ειδικού βάρους στο σιτάρι

Αύξηση του ειδικού βάρους στο σιτάρι

Το ειδικό βάρος του καρπού μετριέται σε kg/εκατόλιτρο και αποτελεί ένδειξη της πυκνότητας του καρπού. Πολλές αγορές θέτουν ως προϋπόθεση οι κόκκοι του σίτου να έχουν συγκεκριμένο ελάχιστο ειδικό βάρος.
Αύξηση του δείκτη Hagberg (HFN) στο σιτάρι

Αύξηση του δείκτη Hagberg (HFN) στο σιτάρι

Ο δείκτης Hagberg μετρά ένα συγκεκριμένο ένζυμο, την α-αμυλάση. Το ένζυμο αυτό διασπάει το άμυλο σε σάκχαρα που ευθύνονται για την παραγωγή CO2
Ποιοτικές απαιτήσεις αγοράς σιταριού

Ποιοτικές απαιτήσεις αγοράς σιταριού

Αν και το σιτάρι μπορεί στο σύνολο του να χρησιμοποιηθεί για τη παραγωγή αλεύρων, δεν είναι όλα τα άλευρα κατάλληλα για όλες τις αγορές.