Βελτίωση της ποιότητας του σιταριού

Ο στόχος της ποιότητας του σιταριού ορίζεται από τις απαιτούμενες προδιαγραφές που θέτει η τελική του χρήση, π.χ. σιτάρι για ζωοτροφή, για αρτοποίηση ή για ζαχαροπλαστική. Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθορίζουν την ποιότητα και πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι οι πρωτεΐνες του σιταριού, το ειδικό βάρος, ο δείκτης Hagberg (HFN) και η περιεκτικότητα σε άμυλο. Τα προγράμματα θρέψης έχουν ουσιαστική επίδραση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της συγκομιζόμενης παραγωγής και θα πρέπει εξαρχής να σχεδιάζονται ανάλογα με τον τελικό προορισμό της. Για την επίτευξη της υψηλότερης αξίας, ο παραγωγός θα πρέπει να ανταποκριθεί σε πολλές από τις παραπάνω παραμέτρους ποιότητας.

Τα προγράμματα θρέψης έχουν ουσιαστική επίδραση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της συγκομιζόμενης παραγωγής και θα πρέπει εξαρχής να σχεδιάζονται ανάλογα με τον τελικό προορισμό της. Για την επίτευξη της υψηλότερης αξίας, ο παραγωγός θα πρέπει να ανταποκριθεί σε πολλές από τις παραπάνω παραμέτρους ποιότητας.

Ο ρόλος των κύριων μακροθρεπτικών στοιχείων στην ποιότητα του σιταριού

Το άζωτο και το κάλιο ασκούν τη μεγαλύτερη επίδραση μεταξύ των θρεπτικών στοιχείων στην ποιότητα της παραγωγής. Το άζωτο επηρεάζει την περιεκτικότητα των κόκκων σε πρωτεΐνη και άμυλο, ενώ το κάλιο εμποδίζει το πλάγιασμα των σιτηρών που μειώνει τον δείκτη Hagberg και αυξάνει το ειδικό βάρος του κόκκου.

Ο ρόλος των μικροθρεπτικών στοιχείων και ιχνοστοιχείων στην ποιότητα του σιταριού

Από τα υπόλοιπα θρεπτικά στοιχεία, το θείο και το μαγνήσιο επηρεάζουν θετικά την πρωτεΐνη και το ειδικό βάρος των κόκκων αντίστοιχα, ενώ ο ψευδάργυρος συμβάλλει στον μεταβολισμό του αζώτου στο φυτό βελτιώνοντας τη συγκέντρωση της πρωτεΐνης στους κόκκους.

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω άρθρα για να δείτε πως θα αυξήσετε την ποιότητα στο Σιτάρι

Αύξηση της ποσότητας και ποιότητας της πρωτεΐνης στο σιτάρι

Αύξηση της ποσότητας και ποιότητας της πρωτεΐνης στο σιτάρι

Η ποσότητα και η ποιότητα της πρωτεϊνης είναι καθοριστικής σημασίας για την παραγωγή. Και οι δύο αυτοί παράγοντες επηρεάζονται από τα επίπεδα του αζώτου και του θείου στο φυτό κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του.
Αύξηση του ειδικού βάρους στο σιτάρι

Αύξηση του ειδικού βάρους στο σιτάρι

Το ειδικό βάρος του καρπού μετριέται σε kg/εκατόλιτρο και αποτελεί ένδειξη της πυκνότητας του καρπού. Πολλές αγορές θέτουν ως προϋπόθεση οι κόκκοι του σίτου να έχουν συγκεκριμένο ελάχιστο ειδικό βάρος.
Αύξηση του δείκτη Hagberg (HFN) στο σιτάρι

Αύξηση του δείκτη Hagberg (HFN) στο σιτάρι

Ο δείκτης Hagberg μετρά ένα συγκεκριμένο ένζυμο, την α-αμυλάση. Το ένζυμο αυτό διασπάει το άμυλο σε σάκχαρα που ευθύνονται για την παραγωγή CO2
Ποιοτικές απαιτήσεις αγοράς σιταριού

Ποιοτικές απαιτήσεις αγοράς σιταριού

Αν και το σιτάρι μπορεί στο σύνολο του να χρησιμοποιηθεί για τη παραγωγή αλεύρων, δεν είναι όλα τα άλευρα κατάλληλα για όλες τις αγορές.