Επιφανειακή Λίπανση Βαμβακιού

Τα βαμβάκια την περίοδο που διανύουμε βρίσκονται στη φάση της βλαστικής ανάπτυξης, πριν από την εμφάνιση των πρώτων ανθοφόρων οφθαλμών (χτένια). Το στάδιο αυτό χαρακτηρίζεται από την έντονη ανάπτυξη των βλαστών, του ριζικού συστήματος και της φυλλικής τους επιφάνειας. Το σημαντικότερο ποσοτικά θρεπτικό στοιχείο που χρειάζεται η καλλιέργεια στο στάδιο αυτό, είναι το άζωτο.

Το άζωτο είναι απαραίτητο θρεπτικό στοιχείο για τη διασφάλιση υψηλών αποδόσεων. Η θετική επίδραση του στην απόδοση της παραγωγής οφείλεται κυρίως στην αύξηση του αριθμού των καρυδιών και του βάρους τους, και επηρεάζει τόσο το βάρος των σπόρων όσο και των ινών.

Η χορήγηση αζώτου ωστόσο, σε ποσότητες πέραν του επιπέδου επάρκειας, ευνοεί την βλαστική ανάπτυξη σε βάρος της καρποφορίας, μπορεί να προκαλέσει ανθόπτωση και καρπόπτωση, οψιμίζει την παραγωγή, επηρεάζει αρνητικά την αναλογία των ινών και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των σπόρων, ενώ δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για προσβολές από έντομα.

Για το λόγο αυτό, η τεχνολογία του αζωτούχου λιπάσματος, ο χρόνος αλλά και η δόση εφαρμογής παίζουν σημαντικό ρόλο στην άριστη τροφοδοσία και αξιοποίηση του αζώτου από τα φυτά.

Το YaraVera AMIDAS 40-0-0+14SO3 κυριαρχεί παγκοσμίως στις επιφανειακές λιπάνσεις των εκτατικών καλλιεργειών

  • Περιέχει άζωτο και θείο σε αναλογία 7:1, παρόμοια με αυτή της οργανικής ουσίας του εδάφους. Το άζωτο και το θείο είναι απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για τη λειτουργία και ανάπτυξη των φυτών και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις αποδόσεις των καλλιεργειών. Ο ιδανικός συνδυασμός των δύο στοιχείων διασφαλίζει την καλύτερη αξιοποίηση του αζώτου, αλλά και μια αποδοτικότερη θρέψη των καλλιεργειών με ανώτερα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά παραγωγής.
  • Χάρη στην ειδική τεχνολογία του, διασφαλίζεται η σταθερή και διαρκής τροφοδοσία των φυτών με άζωτο και θείο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  • Είναι ομοιογενές χημικό λίπασμα και όχι blend (ο κάθε κόκκος λιπάσματος έχει σταθερή σύνθεση και δεν προέρχεται από τη μηχανική ανάμιξη ουρίας και θειικής αμμωνίας). Διασφαλίζεται έτσι η ομοιόμορφη διασπορά του λιπάσματος στο χωράφι κατά τη στιγμή της εφαρμογής του και επομένως η σωστή λίπανση της καλλιέργειας.
  • Έχει μικρότερες απώλειες αζώτου λόγω εξάτμισης. Μετά την εφαρμογή του στο χωράφι, το YaraVera AMIDAS μειώνει την τιμή του εδαφικού pH, περιορίζοντας έτσι τις απώλειες αζώτου στην ατμόσφαιρα λόγω εξάτμισης.

Υδρολίπανση στο βαμβάκι

Στις περιπτώσεις που υπάρχει η δυνατότητα υδρολίπανσης στο βαμβάκι, τα προϊόντα YaraTera AMNITRA, YaraBela EXTRAN και YaraVera EURA καλύπτουν άριστα τις αυξημένες ανάγκες της καλλιέργειας σε άζωτο. Εκμεταλλευόμενοι τα οφέλη της υδρολίπανσης, στις περιπτώσεις που επιθυμούμε να ενισχύσουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής με την προσθήκη φωσφόρου και καλίου, η Yara διαθέτει την καινοτόμα σειρά λιπασμάτων YaraRega™.

Τα YaraRega™ είναι η νέα παγκόσμια σειρά σύνθετων NPK υδατοδιαλυτών κοκκωδών λιπασμάτων με ιχνοστοιχεία και αποτελεί μια ανταγωνιστική εναλλακτική πρόταση σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο λίπανσης των υπαίθριων καλλιεργειών.

Διαφυλλικές εφαρμογές

Οι μεταβλητές καιρικές συνθήκες που παρατηρούνται συχνά την περίοδο αυτή, προκαλούν δυσκολίες στην ομαλή ανάπτυξη των φυτών. Η εφαρμογή του YaraVita BIOTRAC είναι ουσιαστικής σημασίας για τη φυσιολογία των φυτών στο στάδιο αυτό.

Το YaraVita BIOTRAC είναι ένα υγρό διαφυλλικό σκεύασμα με επιλεγμένα βιοενεργά συστατικά που βοηθάει τα φυτά να λειτουργήσουν ομαλά, ακόμα και σε δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες, ενισχύοντας την ανάπτυξή τους και αυξάνοντας την πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος.

Από το στάδιο της εμφάνισης των πρώτων λουλουδιών η διαφυλλική εφαρμογή του εξειδικευμένου βιοδιεγέρτη YaraVita BIOMARIS σε συνδυασμό με το YaraVita SENIPHOS, ενισχύουν την καρποφορία των φυτών, τροφοδοτούν τα φυτά με ενέργεια για την καλύτερη αξιοποίηση του αζώτου από το έδαφος, περιορίζουν την πτώση των καρυδιών και ενισχύουν το βάρος τους.

Περισσότερα για την θρέψη και λίπανση του βαμβακιού μπορείτε να δείτε στην κεντρική μας σελίδα για το βαμβάκι με ένα κλικ εδώ!

Εναλλακτικά κατεβάστε τον πλήρη οδηγό λίπανσης για το βαμβάκι με αναλυτικές πληροφορίες για τις εφαρμογές που πρέπει να γίνουν ανά στάδιο της καλλιέργειας:

sitari
sitari

Οδηγός λίπανσης για 21 καλλιέργειες

Kατεβάστε τον οδηγό λίπανσης της Yara για 21 καλλιέργειες που συναντάμε στην Ελλάδα!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ YARA