Εφαρμογή λιπασμάτων

Για την καλύτερη αξιοποίηση του λιπάσματος, θα πρέπει να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη διασπορά του λιπάσματος, στη σωστή αναλογία με βάση το επιθυμητό πλάτος διασποράς. Καταβάλλουμε διαρκώς κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας προσφέρουμε ένα προϊόν υψηλής ποιότητας, αλλά το αποτέλεσμα επηρεάζεται εν τέλει από τη διασπορά στον αγρό, και μόνο μέσω της ακριβούς και προσεκτικής εφαρμογής του λιπάσματος μπορεί κανείς να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή απόδοση.

Spreader testing

 

Οι πίνακες διασποράς των κατασκευαστών λιπασματοδιανομέων βασίζονται σε δοκιμές που πραγματοποιούνται υπό ιδανικές συνθήκες σε σταθμούς δοκιμής. Παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης του λιπασματοδιανομέα για βέλτιστη, ομοιόμορφη διασπορά με βάση την επιθυμητή δοσολογία εφαρμογής (kg/ha) και το συγκεκριμένο πλάτος εργασίας. Οι ρυθμίσεις διαφέρουν ανάλογα με το μηχάνημα και τον τύπο του λιπάσματος.

Αν δεν υπάρχουν πίνακες διασποράς, συνιστάται η χρήση εξοπλισμού επιτόπιας δοκιμής που παρέχει μια εκτίμηση της εφαρμογής, αν και αυτή η μέθοδος είναι λιγότερο ακριβής.

Σε μικρές εκτάσεις, χρησιμοποιούνται συνήθως φυγοκεντρικοί λιπασματοδιανομείς για πλάτη εργασίας 12 μέτρα, ενώ για μεγαλύτερα πλάτη εργασίας, της τάξεως των 24-36 μέτρα, συνήθως χρησιμοποιούνται τόσο οι φυγοκεντρικοί όσο και οι πνευματικοί λιπασματοδιανομείς.p>

Ο λιπασματοδιανομέας

Η ανεπαρκής εφαρμογή λιπάσματος οδηγεί στη χαμηλή απόδοση της καλλιέργειας και στη δημιουργία αποβλήτων. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες πριν από κάθε εφαρμογή:

 • Ελέγξτε τον διανομέα για φυσικές φθορές, αντικαθιστώντας εξαρτήματα όπου χρειάζεται και ακολουθώντας τις συμβουλές συντήρησης του κατασκευαστή.
 • Χρησιμοποιήστε τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του λιπασματοδιανομέα για κάθε μεμονωμένο λίπασμα και διενεργήστε δοκιμή σε τρύβλιο πριν από την εφαρμογή. Κάντε τυχόν προσαρμογές για να πετύχετε έναν χαμηλό συντελεστή μεταβλητότητας.
 • Ελέγχετε τακτικά τις ρυθμίσεις για να εξασφαλίσετε συνεκτική εφαρμογή.
 • Σε περίπτωση που δεν διατίθεται εξοπλισμός βαθμονόμησης, απευθυνθείτε σε μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών βαθμονόμησης για λιπασματοδιανομείς.
 • Καταγράψτε και αρχειοθετήστε τις εργασίες συντήρησης και βαθμονόμησης.
 • Καθαρίζετε τακτικά τον λιπασματοδιανομέα, τόσο κατά όσο και μετά τη χρήση. Ξεπλύνετε με νερό έπειτα από κάθε καθημερινή οδήγηση.
 • Αν ο λιπασματοδιανομέας είναι γεμάτος με λίπασμα, καλύψτε το δοχείο και το άνοιγμα εξόδου κατά τη διάρκεια σύντομων στάσεων.
 • Τοποθετήστε ένα πλέγμα πάνω από το δοχείο, πλάτους περίπου 10 mm, για να μειώσετε τον κίνδυνο διακοπής κατά τη διάρκεια της εκφόρτωσης.
 • Διατηρήστε τον λιπασματοδιανομέα σε καλή κατάσταση, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
 • Product Spreading Fertilizer Spreader

Ρύθμιση του λιπασματοδιανομέα

Η σωστή ρύθμιση του λιπασματοδιανομέα καθορίζεται από τις φυσικές ιδιότητες του λιπάσματος. Η κοκκομετρία, η φαινόμενη πυκνότητα και η ταχύτητα ροής, συγκεκριμένα, επηρεάζουν τη ρύθμιση.

 • Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης! Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις συστάσεις σχετικά με τη ρύθμιση και τη βαθμονόμηση.
 • Ρυθμίστε τον φυγοκεντρικό διανομέα σύμφωνα με τον πίνακα διασποράς. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες φορές ένα προϊόν λιπάσματος παράγεται σε περισσότερα από ένα εργοστάσια.
 • Συνεπώς, το προϊόν θα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά διασποράς, όπως φαίνεται από τους πίνακες διασποράς. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία.
 • Ελέγξτε τη μετρημένη ποσότητα πριν από κάθε λίπανση.
 • Ελέγξτε τις οδηγίες του κατασκευαστή πριν από την εφαρμογή του λιπάσματος χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό.


Εφαρμογή του λιπάσματος

 • Τηρείτε απόσταση ασφαλείας κατά την οδήγηση στον αγρό. Εάν δεν διαθέτετε σταθερούς διαδρόμους κίνησης, επισημάνετέ τους με αφρώδες υλικό, χρώμα, ράβδους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Μην βασίζεστε στην όρασή σας.
 • Προβείτε στην κατάλληλη ρύθμιση της ακτίνας διασποράς και κρατήστε απόσταση ασφαλείας.
 • Μην εφαρμόζετε το λίπασμα όταν πνέουν ισχυροί άνεμοι. Οι φυγοκεντρικοί λιπασματοδιανομείς είναι συνήθως πιο ευαίσθητοι από τις αντλίες έγχυσης. Η υψηλή ταχύτητα ανέμου επηρεάζει την ομαλή διασπορά του λιπάσματος.
 • Προσοχή στα υψηλά επίπεδα υγρασίας. Μερικά λιπάσματα απορροφούν περισσότερη υγρασία από άλλα.
 • Διατηρείτε σταθερή ταχύτητα. Οι διαφορές ταχύτητας της τάξεως του 10-20% έχουν σαφή επίδραση στην εφαρμογή.
 • Μην οδηγείτε πολύ γρήγορα. Όσο πιο γρήγορα οδηγείτε, τόσο μεγαλύτερο αντίκτυπο θα έχει το ανώμαλο έδαφος στην εφαρμογή.
 • Η μεγάλη ταχύτητα μπορεί να προκαλέσει επιβάρυνση στους δίσκους με αποτέλεσμα την έγχυση μεγαλύτερης ποσότητας λιπάσματος. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άνιση διασπορά.
 • Ελέγχετε συνεχώς τη λειτουργία του λιπασματοδιανομέα. Μεταξύ άλλων, το ύψος των υδραυλικών αντλιών έγχυσης μπορεί να χρειάζεται ρύθμιση.
 • Στις αντλίες έγχυσης, μπορούν να τοποθετηθούν οι δίσκοι διασποράς.
 • Οι πτυχώσεις και οι οπές στους σωλήνες μπορούν να προκαλέσουν άνιση διασπορά. Διαβάστε περισσότερα στο εγχειρίδιο χρήσης!

Εφαρμογή των προϊόντων YaraVita

Τα προϊόντα διαφυλλικών εφαρμογών ψεκασμού YaraVita αναμιγνύονται αποτελεσματικά σε δεξαμενές με άλλες αγροχημικές εισροές, γεγονός που διευκολύνει την επεξεργασία. Στο www.tankmix.com και στην εφαρμογή Yara TankmixIT θα βρείτε τα αποτελέσματα από περισσότερες από 30.000 δοκιμές διαλυμάτων σε δεξαμενή. Η υπηρεσία ενημερώνεται καθημερινά και η αναζήτηση γίνεται ανά προϊόν ή ανά ενεργό συστατικό. Διαβάστε σχετικά με την εφαρμογή Yara TankmixIT εδώ.

Spreader manufacturers:

Amazone

Η εταιρεία Amazone είναι ένας από τους μεγαλύτερους ευρωπαίους κατασκευαστές λιπασματοδιανομέων. Βασικός στόχος της είναι ο εξοπλισμός των γεωργών με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας για βέλτιστα λειτουργικά αποτελέσματα.

Bogballe

Η Bogballe είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές λιπασματοδιανομέων στον κόσμο. Αναπτύσσει τεχνικές για την εφαρμογή ανόργανων λιπασμάτων.

Kubota

Η Kubota έχει αναδειχθεί σε κορυφαίο διεθνές brand γεωργικών ελκυστήρων, συμβατών με την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνεισφορά.

Farmec Sulky

Η Sulky είναι ο ηγέτης της αγοράς στην παραγωγή λιπασματοδιανομέων και μηχνανών σποράς στη Γαλλία και ένας από τους τρεις κορυφαίους παραγωγούς στην Ευρώπη.

Kuhn

Οι λιπασματοδιανομείς KUHN προσφέρουν μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή ισχύ διασποράς, και μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κόστους των γεωργικών εισροών, καθώς και στη βελτίωση της συνολικής παραγωγικότητας.

Teagle

Η εταιρεία Teagle κατασκευάζει την κορυφαία σειρά «Tomahawk», η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο μιας ολοκληρωμένης γκάμας μηχανημάτων για καλλιεργητές σε όλο τον κόσμο.

Kverneland

Η Kverneland διαθέτει λιπασματοδιανομείς που συμβάλλουν στην αποδοτικότερη λειτουργία τόσο σε επίπεδο κόστους όσο και σε επίπεδο απόδοσης.