Η σχέση ενός αγρότη με τη γη είναι πιο σημαντική από ό,τι για τους περισσότερους ανθρώπους, όπως και η ικανότητά του να κάνει αλλαγές που θα ωφελήσουν σημαντικά το κλίμα της. 

Η χρήση των λιπασμάτων στη γεωργία συμμετέχει σημαντικά στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Η επιλογή λιπασμάτων με βάση το νιτρικό άζωτο είναι ένας από τους απλούστερους τρόπους για τη μείωση των επιπτώσεων στην αλλαγή του κλίματος.

Η τεχνογνωσία της Yara στην θρέψη των καλλιεργειών αναπτύσσεται εδώ και εκατό χρόνια. Συνδυάζουμε τις γνώσεις μας με την εκτεταμένη έρευνα και αναπτύσσουμε λύσεις γεωργίας ακριβείας που σε συνδυασμό με τη χρήση των λιπασμάτων μας θα μπορέσουν να ελαχιστοποιήσουν το αποτύπωμα άνθρακα από την γεωργική σας εκμετάλλευση. 

Μετρώντας το αποτύπωμα άνθρακα των καλλιεργειών σας.

Για να κατανοήσουμε τη συνολική επίδραση των λιπασμάτων στο περιβάλλον πρέπει να διεξάγουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που μετρά τα ποσοστά εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου σε κάθε στάδιο της "ζωής" ενός λιπάσματος. Αυτό βοηθάει στο να προσδιορίσουμε το ανθρακικό αποτύπωμα και μας δείχνει πώς μπορεί αυτό να ελαχιστοποιηθεί.

Στη φάση της παραγωγής τους, κατά τη μεταφορά αλλά και την χρήση τους, τα λιπάσματα συντελούν στην παραγωγή αερίων θερμοκηπίου συμπεριλαμβανομένου του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και του υποξειδίου του αζώτου (N2O).

Wave3_GreenhouseGass_CarbonLifeCycle-GR.jpg

 

3 τρόποι με τους οποίους μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

  • Χρησιμοποιήστε λιπάσματα νιτρικού αζώτου επιλέγοντας μια παρασκευάστρια εταιρία που χρησιμοποιεί τις καθαρότερες και αποδοτικότερες τεχνολογίες παραγωγής, όπως είναι η Yara.
  • Λάβετε μέτρα για να εξασφαλίσετε μια ισορροπημένη θρέψη στην καλλιέργεια σας χρησιμοποιώντας εργαλεία ακριβείας που μπορούν να βοηθήσουν στη βέλτιστη εφαρμογή του αζώτου.
  • Βελτιστοποιήστε τη διασπορά του λιπάσματος κατά την εφαρμογή του.

 

Wave3_GreenhouseGass_ReducedCarbonFootprint-GR.jpg

  

Η Yara προσπαθεί να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα στην παραγωγή της

  • Η Yara έχει μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα κατά την παραγωγή αζωτούχων λιπασμάτων έως και 40%. Η αύξηση της αποδοτικότητας του αζώτου κατά την χρήση των λιπασμάτων θα μπορούσε να μειώσει ακόμη περισσότερο αυτό το ποσοστό.
  • Η Yara έχει αναπτύξει προηγμένες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή λιπασμάτων με σκοπό τη μείωση των εκπομπών Ν20 έως και 90%. Μοιραστήκαμε αυτήν την τεχνολογία με την υπόλοιπη βιομηχανία και τώρα αποτελεί μέρος των «Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών» (Best Available Techniques, ΒΑΤ) για την παραγωγή λιπασμάτων όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Οι μέσες εκπομπές από την εφαρμογή λιπάσματος νιτρικής αμμωνίας είναι 5,1 kg CO2-eqv ανά kg εφαρμοζόμενου Ν [7]. Αυτό οφείλεται σε απώλειες N2O λόγω της εξάτμισή του από το έδαφος. Δεδομένου ότι το N2O έχει ισχυρό αντίκτυπο στο περιβάλλον, οι απώλειες N2O αποτελούν σημαντικό στοιχείο.

Wave3_GreenhouseGass_90_lessN2OFromProduction.jpg

Wave3_GreenhouseGass_CommitmentToReduceClimateChange-GR.jpg

 


Δείτε επίσης:

 

σιταρι
σιταρι

Κατεβάστε τα προγράμματα λίπανσης Yara

Kατεβάστε τον οδηγό λίπανσης της Yara για 12 καλλιέργειες που συναντάμε στην Ελλάδα και βελτιστοποιήστε την αποτελεσματικότητα χρήσης του αζώτου στα χωράφια σας!

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ