Η επαρκής θρέψη των καλλιεργειών οδηγεί σε καλύτερη αξιοποίηση του εδαφικού νερού, αφού οι καλλιέργειες καλύπτουν γρηγορότερα το έδαφος, μειώνοντας τις απώλειες του νερού λόγω εξάτμισης. Η επαρκής παροχή του αζώτου στο έδαφος εξασφαλίζει ότι το διαθέσιμο νερό θα ευνοήσει την ανάπτυξη φυλλικής επιφάνειας, μεγιστοποιώντας τις αποδόσεις.

Μπορεί να θεωρείτε πως η εντατικοποίηση της γεωργίας θα απαιτούσε περισσότερο νερό και πως αντίθετα η γεωργία χαμηλών εισροών θα απαιτούσε λιγότερο. Στην πραγματικότητα συμβαίνει το αντίθετο με τη ζήτηση του νερού ανά μονάδα καλλιέργειας να μειώνεται όσο αυξάνεται η απόδοση.

Οι παροχές νερού μεταβάλλονται από έτος σε έτος όμως η χρήση νιτρικών λιπασμάτων εξασφαλίζει τη βελτιστοποίηση των αποδόσεών σας.

Wave3_WaterUseEfficiency_DecreaseWater-GR.jpg

Η καλύτερη λύση για ξηρά εδάφη

Οι συνθήκες ξηρασίας μπορεί να προκαλέσουν στρες στα φυτά σας, μπορείτε όμως να είστε σίγουροι ότι θα επιτύχετε υψηλότερες αποδόσεις επιλέγοντας λιπάσματα με νιτρικό άζωτο. Η εξασφάλιση επαρκούς θρέψης με νιτρικά θα έχει ως αποτέλεσμα λιγότερες απώλειες, υψηλότερη κινητικότητα στο έδαφος, καλύτερη ανάπτυξη των ριζών και αποτελεσματικότερη χρήση του νερού σε ξηροθερμικές συνθήκες.

13.Wave3_WaterUseEfficiency_CANPerformesBettInDrySoil2-GR.jpg

Εύχεστε να βρέξει; Η πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων είναι μεγαλύτερη όταν χρησιμοποιείτε λιπάσματα με νιτρικό άζωτο κατά τις περιόδους ξηρασίας.

13.Wave3_WaterUseEfficiency_FieldTrials2-GR.jpg

Εργαλεία ακριβείας για τη διαχείριση του νερού

Εάν χρησιμοποιείτε συστήματα άρδευσης στον αγρό σας θα εξοικονομήσετε χρήματα και θα έχετε καλύτερα αποτελέσματα αποκτώντας πρόσβαση στην πιο εξελιγμένη τεχνολογία αισθητήρων και μετρήσεων. Η Yara διαθέτει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης που λειτουργεί για τη βελτιστοποίηση των λύσεων θρέψης ώστε οι καλλιέργειες να μπορούν να αντιμετωπίσουν το στρες ξηρασίας. Επίσης, η τεχνολογία μας συλλέγει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο ώστε να μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τις εφαρμογές της άρδευσης.

Οι έρευνες δείχνουν ότι η υδρολίπανση μπορεί να σας βοηθήσει να επιτύχετε τη μέγιστη αποδοτικότητα από την χρήση του νερού. Η Yara έχει αναπτύξει προτάσεις υδρολίπανσης για καλλιέργειες και περιοχές όπου απαιτείται διαχείριση νερού και θρεπτικών στοιχείων


Δείτε επίσης:

σιταρι
σιταρι

Κατεβάστε τα προγράμματα λίπανσης Yara

Kατεβάστε τον οδηγό λίπανσης της Yara για 12 καλλιέργειες που συναντάμε στην Ελλάδα και βελτιστοποιήστε την αποτελεσματικότητα χρήσης του αζώτου στα χωράφια σας!

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Λύσεις Yara με νιτρικά