Η παραγωγικότητα της καλλιέργειάς σας εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του αζώτου στο έδαφος. Με βάση την πορεία του αζώτου στο έδαφος, πάντα κάποιο ποσοστό του θα πηγαίνει χαμένο και δεν θα αξιοποιείται από τα φυτά. Τα λιπάσματα νιτρικού αζώτου σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες ακριβείας της Yara αποτελούν τις κατάλληλες τεχνικές τόσο για τον περιορισμό της έκπλυσης, όσο και για την αύξηση της αποδοτικότητάς του στην καλλιέργεια.

Wave2_NitrogenLeaching_BelowTheOptimumNSupply-GR.jpg

 

Γιατί πρέπει να έχετε τον έλεγχο της έκπλυσης του αζώτου

Η έκπλυση συμβαίνει όταν το νιτρικό άζωτο απομακρύνεται από την περιοχή του ριζικού συστήματος προς τα υπόγεια νερά, λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων. Στην περίπτωση αυτή το άζωτο δεν είναι διαθέσιμο για τα φυτά επιβαρύνοντας επιπλέον το περιβάλλον. Οι υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών στα νερά συμβάλλουν στον ευτροφισμό των υδατικών συστημάτων, προκαλώντας την ανάπτυξη αλγών και την εξάντληση του οξυγόνου σε αυτά.

Τι προκαλεί την έκπλυση των νιτρικών;

Η χορήγηση μεγάλες ποσότητες αζώτου στο έδαφος πέραν από αυτές που χρειάζονται τα φυτά, η χρήση νιτρικών μορφών σε αμμώδη εδάφη καθώς και οι έντονες βροχοπτώσεις είναι οι κύριες αιτίες της έκπλυσης. Η μείωση της χορήγησης λιπάσματος δεν είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος μείωσης του αζώτου στο έδαφος, αφού θα οδηγούσε μοιραία και σε μείωση των αποδόσεων. Η καλύτερη λύση είναι να προσαρμόσετε την ποσότητα του αζώτου επάνω στις ανάγκες της καλλιέργειάς σας.

10. Wave2_NitrogenLeaching_10WaysToReduce2-GR.jpg

Αποκτήστε τα εργαλεία που χρειάζεστε για να ελέγξετε την έκπλυση

  • Τα ψηφιακά εργαλεία γεωργίας ακριβείας όπως το YaraIrix και το N-Tester, μετρούν τις ανάγκες της καλλιέργειας σε άζωτο και σας βοηθούν να παρέχετε με ακρίβεια τη σωστή ποσότητα λιπάσματος στα σωστά σημεία του αγρού σας.
  • Ο γεωπόνος της Yara στην περιοχής σας, θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε τακτικές λίπανσης που ελαχιστοποιούν την έκπλυση ενώ παράλληλα βελτιώνουν τις αποδόσεις του αγρού σας.

Δείτε επίσης:

σιταρι
σιταρι

Κατεβάστε τα προγράμματα λίπανσης Yara

Kατεβάστε τον οδηγό λίπανσης της Yara για 12 καλλιέργειες που συναντάμε στην Ελλάδα και βελτιστοποιήστε την αποτελεσματικότητα χρήσης του αζώτου στα χωράφια σας!

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Λύσεις Yara με νιτρικά