Η σωστή ρύθμιση του λιπασματοδιανομέα έχει καθοριστική σημασία στην αποτελεσματική διασπορά του λιπάσματος. Υπάρχουν 3 λόγοι που επιβάλουν τη σωστή διανομή του λιπάσματος.

1. Αποφυγή πλαγιάσματος 

Το άζωτο είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που αυξάνουν τις αποδόσεις των καλλιεργειών, καθώς τις βοηθάει να αναπτυχθούν. Ωστόσο, η ανομοιόμορφη κατανομή του έχει ως αποτέλεσμα την υπερβολική συγκέντρωση αζώτου σε ορισμένες περιοχές του αγρού και μικρότερη σε άλλες. Για παράδειγμα στα σιτηρά, στις περιοχές που χορηγείται περίσσεια αζώτου, δημιουργούνται ψηλά φυτά με αδύναμα στελέχη που δυσκολεύονται να κρατηθούν όρθια (πλάγιασμα). Τα φυτά αυτά συγκομίζονται δύσκολα οδηγώντας σε απώλεια παραγωγής. Η ανομοιόμορφη κατανομή αζωτούχων λιπασμάτων δημιουργεί ακόμα και ανομοιόμορφη ωρίμανση των φυτών. Γενικά, η κακή διανομή είναι κάτι που τελικά σας επιβαρύνει οικονομικά και θα πρέπει να το αποφεύγετε

2. Εντοπίστε τις διαφορές όταν υπάρχουν ανόμοια επίπεδα πρωτεϊνών 

Η ανομοιόμορφη ανάπτυξη στον αγρό και το πλάγιασμα είναι δύο από τις συνέπειες της ανομοιόμορφης διανομής του λιπάσματος που είναι εύκολο όμως να εντοπιστούν κατά τη συγκομιδή. Υπάρχουν και άλλες συνέπειες που γίνονται αντιληπτές μετά τη συγκομιδή, όπως είναι τα διαφορετικά επίπεδα πρωτεϊνών στην καλλιέργεια. Τα ανομοιόμορφα επίπεδα πρωτεϊνών μπορεί να οδηγήσουν στη μείωση του μέσου όρου της σοδειάς σας.

3. Κατασπατάληση λιπάσματος 

Η λάθος διανομή του λιπάσματος σας επιβαρύνει οικονομικά λόγω της σπατάλης του σε σημεία του αγρού που πιθανόν να μην χρειάζονται οι συγκεκριμένες ποσότητες

11.spreading-performance-rev-3-pic2-GR.jpg

 

Πόσα χρήματα σπαταλάτε όταν ο λιπασματοδιανομέας δεν έχει ρυθμιστεί σωστά

Σύμφωνα με πειραματικές δοκιμές της Yara, υπάρχει κατά μέσο όρο βελτίωση της τάξης του 3% όταν συγκρίνουμε μια μεταβολή κατανομής του 10% και του 34%. Ο Axel Link, ανώτερος Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού κέντρου Hanninghof της Yara, έχει αναπτύξει ένα μοντέλο που απεικονίζει τις πιθανές απώλειες ανά εκτάριο τόσο σε αγρούς που ανταποκρίνονται έντονα στην αζωτούχο λίπανση όσο και σε αυτούς που δεν ανταποκρίνονται.

"Η επίτευξη μιας σωστής διανομής του λιπάσματος μπορεί να επιφέρει επιπλέον κέρδος από $2-10 το στρέμμα λόγω της βελτίωσης των αποδόσεων ", εξηγεί ο Miles Harriman, Chief European Agronomist της Yara.


Δείτε επίσης:

σιταρι
σιταρι

Κατεβάστε τα προγράμματα λίπανσης Yara

Kατεβάστε τον οδηγό λίπανσης της Yara για 12 καλλιέργειες που συναντάμε στην Ελλάδα και βελτιστοποιήστε την αποτελεσματικότητα χρήσης του αζώτου στα χωράφια σας!

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Λύσεις Yara με νιτρικά