Λίπανση Ελιάς και Ποιότητα παραγωγής

Η ποιότητα του ελαιολάδου επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων, με την ποικιλία του δένδρου να αποτελεί τη σημαντικότερη εξ’ αυτών. Οι προδιαγραφές του ελαιολάδου ενδέχεται να ποικίλουν, επηρεαζόμενες από τις συνθήκες που επικρατούσαν κατά τις προηγούμενες περιόδους (ειδικά σε ελαιώνες που αρδεύονται μόνο από βροχοπτώσεις), από την παρενιαυτοφορία, την ποικιλομορφία μεταξύ των δένδρων και το διετή κύκλο ανάπτυξης του δένδρου της ελιάς.

Ένας σημαντικός αριθμός πειραματικών δοκιμών που έχει πραγματοποιηθεί στις κύριες ελαιοπαραγωγικές ποικιλίες της Ισπανίας με στόχο να προσδιοριστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου έδειξε πως για τον κάθε ελαιώνα, η θρεπτική του κατάσταση, η υγεία των δένδρων, το στάδιο της παρενιαυτοφορίας αλλά και οι κλιματολογικές συνθήκες παίζουν βασικό ρόλο.

Τα κύρια πειραματικά έχουν πραγματοποιηθεί στην Ταραγκόνα (TA) και την Κόρδοβα (CO), με αναλύσεις να έχουν γίνει σε περισσότερες από 50 ποικιλίες (ο μέγιστος αριθμός ήταν 74 ποικιλίες) για κάποιες παραμέτρους. Παρακάτω παρουσιάζεται μια σύνοψη των πειραματικών αυτών δοκιμών. Όπως φαίνεται στα διαγράμματα, η ποικιλία είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας και θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Το διάγραμμα στα δεξιά δείχνει την επίδραση των ίδιων παραμέτρων στην ποιότητα του ελαιολάδου. Η θρέψη της ελιάς, όπως και η άρδευση, φαίνεται ότι έχουν επίδραση στα λιπαρά οξέα του παραγόμενου ελαιολάδου.

Οι διαφορετικές δόσεις αζώτου σε συνδυασμό με τον αριθμό αρδεύσεων επηρεάζουν την ποιότητα του ελαιολάδου, μειώνουν την πικρή του γεύση με τις αρνητικές επιπτώσεις στη σταθερότητα του λαδιού, αυξάνουν τις πολυφαινόλες και επηρεάζουν τους δείκτες οξύτητας.

επίσης οι εφαρμογές ασβεστίου και βορίου επηρεάζουν τις προδιαγραφές του ελαιολάδου, αυξάνοντας το ελαϊκό οξύ, αλλά και τη συνολική του ποιότητα.

Ελιά και ποιότητα παραγωγής

Ελιά: Διαχείριση της ποιότητας του ελαιολάδου στις ελιές

Ελιά: Διαχείριση της ποιότητας του ελαιολάδου στις ελιές

Η εφαρμογή λιπασμάτων, όπως και η ποιότητα της άρδευσης, επιδρούν στην τελική ποιότητα του ελαιολάδου που λαμβάνεται από τις ελιές.
Ελιά:Αύξηση του ελαϊκού οξέος στις ελιές

Ελιά:Αύξηση του ελαϊκού οξέος στις ελιές

Το ελαϊκό οξύ ανήκει στα λιπαρά οξέα που αναπτύσσονται φυσιολογικά στο ελαιόλαδο. Θεωρείται ότι έχει ευεργετικές ιδιότητες για τον ανθρώπινο οργανισμό. Με σωστή λίπανση της ελιάς μπορούμε να αυξήσουμε τα επίπεδα του ελαικού οξέος στην καλλιέργεια μας.
Ελιά:Μείωση των ζημιών κατά τη συγκομιδή των επιτραπέζιων ποικιλιών

Ελιά:Μείωση των ζημιών κατά τη συγκομιδή των επιτραπέζιων ποικιλιών

Το “Molestado” είναι μια φυσιολογική ζημιά στον καρπό της ελιάς που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της συγκομιδής σε περιοχές του καρπού όπου ο ιστός είναι μαλακός. Με σωστή λίπανση της ελιάς μπορούμε να περιορίσουμε το φαινόμενο αυτό.
Η υδρολίπανση σε σχέση με την απόδοση και την ποιότητα του ελαιολάδου

Η υδρολίπανση σε σχέση με την απόδοση και την ποιότητα του ελαιολάδου

Η απόδοση της ελιάς αυξάνεται όταν υπάρχει η δυνατότητα θρέψης με υδρολίπανση. Ο περιορισμός του ελαιώνα είτε σε νερό είτε σε διαθέσιμα θρεπτικά στοιχεία μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της απόδοσης.
Πρακτικές άρδευσης και ποιότητα ελαιολάδου

Πρακτικές άρδευσης και ποιότητα ελαιολάδου

Η τεχνητή άρδευση αυξάνει κατά πολύ την απόδοση των δένδρων της ελιάς συγκριτικά με εκείνα που αρδεύονται αποκλειστικά με το νερό των βροχοπτώσεων.

Λιπάσματα για Ελιά

Επιλέξτε το λίπασμα για την ελιά που σας ενδιαφέρει από τα παρακάτω