Πρακτικές άρδευσης και ποιότητα ελαιολάδου

Η τεχνητή άρδευση αυξάνει κατά πολύ την απόδοση των δένδρων της ελιάς συγκριτικά με εκείνα που αρδεύονται αποκλειστικά με το νερό των βροχοπτώσεων. Το νερό είναι ο σημαντικότερος περιοριστικός παράγοντας στις περιοχές εκείνες που καλλιεργείται ξερικά η ελιά. Η διαθεσιμότητα του νερού επιδρά εν μέρει στα χαρακτηριστικά του ελαιολάδου, λόγω της αύξησης κυρίως του περιεχομένου των καρπών σε νερό την περίοδο της συγκομιδής.

Κατά τη διάρκεια πειραμάτων διάρκειας 3 ετών, συγκρίναμε τρεις διαφορετικές μεταχειρίσεις άρδευσης, με δένδρα που δεν αρδεύονταν. Τα αποτελέσματα σχετίζονται με την ποσότητα του νερού που εφαρμόζεται. Συμφωνώντας με τον FAO μπορούμε σαν γενικό συμπέρασμα να πούμε πως ο παράγοντας της άρδευσης έχει άμεση επίδραση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου και οδηγεί σε μικρή μείωση του ελαϊκού οξέος, αύξηση του παλμιτικού και του στεατικού οξέος.

 

Πολλοί ακόμη παράγοντες επηρεάζονται από την παρεχόμενη ποσότητα νερού.

H περιεκτικότητα των πολυφαινολών και ο δείκτης K225 τείνουν να μειωθούν όσο η παροχή του νερού προς τα ελαιόδενδρα αυξάνεται, γεγονός που οδηγεί σε μείωση της σταθερότητας των ελαίων.

 

Η διαχείριση του υδατικού stress είναι σημαντική ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή παραγόμενη ποσότητα ελαιολάδου στην καλύτερη δυνατή του ποιότητα.

Ένα ισορροπημένο πρόγραμμα λίπανσης μπορεί να υποστηρίξει την αύξηση των αποδόσεων των ελαιοδένδρων όταν ο ελαιώνας αρδεύεται.

Ελιά και ποιότητα παραγωγής

Ελιά: Διαχείριση της ποιότητας του ελαιολάδου στις ελιές

Ελιά: Διαχείριση της ποιότητας του ελαιολάδου στις ελιές

Η εφαρμογή λιπασμάτων, όπως και η ποιότητα της άρδευσης, επιδρούν στην τελική ποιότητα του ελαιολάδου που λαμβάνεται από τις ελιές.
Ελιά:Αύξηση του ελαϊκού οξέος στις ελιές

Ελιά:Αύξηση του ελαϊκού οξέος στις ελιές

Το ελαϊκό οξύ ανήκει στα λιπαρά οξέα που αναπτύσσονται φυσιολογικά στο ελαιόλαδο. Θεωρείται ότι έχει ευεργετικές ιδιότητες για τον ανθρώπινο οργανισμό. Με σωστή λίπανση της ελιάς μπορούμε να αυξήσουμε τα επίπεδα του ελαικού οξέος στην καλλιέργεια μας.
Ελιά:Μείωση των ζημιών κατά τη συγκομιδή των επιτραπέζιων ποικιλιών

Ελιά:Μείωση των ζημιών κατά τη συγκομιδή των επιτραπέζιων ποικιλιών

Το “Molestado” είναι μια φυσιολογική ζημιά στον καρπό της ελιάς που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της συγκομιδής σε περιοχές του καρπού όπου ο ιστός είναι μαλακός. Με σωστή λίπανση της ελιάς μπορούμε να περιορίσουμε το φαινόμενο αυτό.
Η υδρολίπανση σε σχέση με την απόδοση και την ποιότητα του ελαιολάδου

Η υδρολίπανση σε σχέση με την απόδοση και την ποιότητα του ελαιολάδου

Η απόδοση της ελιάς αυξάνεται όταν υπάρχει η δυνατότητα θρέψης με υδρολίπανση. Ο περιορισμός του ελαιώνα είτε σε νερό είτε σε διαθέσιμα θρεπτικά στοιχεία μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της απόδοσης.
Πρακτικές άρδευσης και ποιότητα ελαιολάδου

Πρακτικές άρδευσης και ποιότητα ελαιολάδου

Η τεχνητή άρδευση αυξάνει κατά πολύ την απόδοση των δένδρων της ελιάς συγκριτικά με εκείνα που αρδεύονται αποκλειστικά με το νερό των βροχοπτώσεων.

Λιπάσματα για Ελιά

Επιλέξτε το λίπασμα για την ελιά που σας ενδιαφέρει από τα παρακάτω