Η υδρολίπανση σε σχέση με την απόδοση και την ποιότητα του ελαιολάδου

Η απόδοση της ελιάς αυξάνεται όταν υπάρχει η δυνατότητα θρέψης με υδρολίπανση. Ο περιορισμός του ελαιώνα είτε σε νερό είτε σε διαθέσιμα θρεπτικά στοιχεία μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της απόδοσης.

Με την υδρολίπανση μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα οι ιδιότητες του ελαιολάδου που παράγεται, λόγω των αμεσότερων προσαρμογών του υδατικού περιεχομένου των καρπών αλλά και της παροχής σε θρεπτικά στοιχεία. 

 

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των θρεπτικών στοιχείων είναι παράγοντας που μπορεί να μειώσει την τελική απόδοση των δένδρων, όπως διαπιστώθηκε σε πειραματικές εφαρμογές σε ελιές της ποικιλίας Manzanilla . Το διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζει την απόδοση του ελαιολάδου σε πολυφαινόλες για διαφορετικές εφαρμογές υδρολίπανσης, σε διάστημα 2 ετών.

 

Οι προδιαγραφές του ελαιολάδου που παράγεται κατά τη διάρκεια μιας καλλιεργητικής περιόδου, καθορίζονται από τα θρεπτικά στοιχεία που παρέχουμε στα δέντρα, γεγονός που θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη όταν σχεδιάζεται ένα πρόγραμμα υδρολίπανσης. Οι περιβαλλοντικές συνθήκες (κλίμα, έδαφος) όπως και διαχείριση της καλλιέργειας (εχθροί, ασθένειες, τρόπος και χρόνος συγκομιδής) έχουν επίσης σημαντική επίδραση στα τελικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου.

Η επίδραση των θρεπτικών στοιχείων στα λιπαρά οξέα παρουσιάζεται στα διαγράμματα. 

Η σωστή ισορροπία μεταξύ της απόδοσης και των ποιοτικών απαιτήσεων του ελαιολάδου της τελικής παραγωγής κατά τη διάρκεια μιας καλλιεργητικής περιόδου είναι σημαντική και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν σχεδιάζεται το πρόγραμμα της υδρολίπανσης.

Ελιά και ποιότητα παραγωγής

Ελιά: Διαχείριση της ποιότητας του ελαιολάδου στις ελιές

Ελιά: Διαχείριση της ποιότητας του ελαιολάδου στις ελιές

Η εφαρμογή λιπασμάτων, όπως και η ποιότητα της άρδευσης, επιδρούν στην τελική ποιότητα του ελαιολάδου που λαμβάνεται από τις ελιές.
Ελιά:Αύξηση του ελαϊκού οξέος στις ελιές

Ελιά:Αύξηση του ελαϊκού οξέος στις ελιές

Το ελαϊκό οξύ ανήκει στα λιπαρά οξέα που αναπτύσσονται φυσιολογικά στο ελαιόλαδο. Θεωρείται ότι έχει ευεργετικές ιδιότητες για τον ανθρώπινο οργανισμό. Με σωστή λίπανση της ελιάς μπορούμε να αυξήσουμε τα επίπεδα του ελαικού οξέος στην καλλιέργεια μας.
Ελιά:Μείωση των ζημιών κατά τη συγκομιδή των επιτραπέζιων ποικιλιών

Ελιά:Μείωση των ζημιών κατά τη συγκομιδή των επιτραπέζιων ποικιλιών

Το “Molestado” είναι μια φυσιολογική ζημιά στον καρπό της ελιάς που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της συγκομιδής σε περιοχές του καρπού όπου ο ιστός είναι μαλακός. Με σωστή λίπανση της ελιάς μπορούμε να περιορίσουμε το φαινόμενο αυτό.
Η υδρολίπανση σε σχέση με την απόδοση και την ποιότητα του ελαιολάδου

Η υδρολίπανση σε σχέση με την απόδοση και την ποιότητα του ελαιολάδου

Η απόδοση της ελιάς αυξάνεται όταν υπάρχει η δυνατότητα θρέψης με υδρολίπανση. Ο περιορισμός του ελαιώνα είτε σε νερό είτε σε διαθέσιμα θρεπτικά στοιχεία μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της απόδοσης.
Πρακτικές άρδευσης και ποιότητα ελαιολάδου

Πρακτικές άρδευσης και ποιότητα ελαιολάδου

Η τεχνητή άρδευση αυξάνει κατά πολύ την απόδοση των δένδρων της ελιάς συγκριτικά με εκείνα που αρδεύονται αποκλειστικά με το νερό των βροχοπτώσεων.

Λιπάσματα για Ελιά

Επιλέξτε το λίπασμα για την ελιά που σας ενδιαφέρει από τα παρακάτω