Παγκόσμια παραγωγή σιτηρών

Το σιτάρι είναι κυρίαρχο δημητριακό στο παγκόσμιο εμπόριο με 650 - 685 εκ. τόννους παραγωγής, 654 - 660 εκ. τόνους κατανάλωσης και αποθέματα που προσεγγίζουν περίπου τους 160 - 190 εκ. τόνους ετησίως.

Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα, με 130 εκ. τόννους, ενώ η Ινδία (90 εκ. τόννους), η Αμερική και η Ρωσία ακολουθούν με περισσότερο από 60 εκ. τόνβους παραγωγής η κάθε μία.

Οι αποδόσεις του σιταριού σε παγκόσμιο επίπεδο διαφέρουν μεταξύ τους. Οι κλιματολογικές συνθήκες στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη είναι πολύ ευνοϊκές για υψηλές αποδόσεις, ενώ σε περιοχές με πιο ακραίες συνθήκες η απόδοση είναι πιο περιορισμένη. Η υψηλότερη απόδοση παραγωγής που έχει καταγραφεί έως σήμερα είναι στη Νέα Ζηλανδία, τον Μάρτιο του 2010, με απόδοση 15.64 τόνους/εκτάριο μαλακού σίτου. Ο προβληματισμός που επικρατεί στις ημέρες μας περιστρέφεται γύρω από τον τρόπο μεγιστοποίησης των αποδόσεων των σιτηρών σε μια εποχή μάλιστα που είναι έντονη η συζήτηση για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή ενός διαρκώς αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού.

Γενικες πληροφορίες για το Σιτάρι

Ιστορική αναδρομή της εξέλιξης των σιτηρών

Ιστορική αναδρομή της εξέλιξης των σιτηρών

Το σιτάρι αποτελεί βασική τροφή για εκατομμύρια ανθρώπους και είναι ένα από τα τρία δημητριακά που παράγονται παγκοσμίως (το καλαμπόκι και το κριθάρι είναι τα άλλα δύο).
Κατηγορίες σιτηρών

Κατηγορίες σιτηρών

Δυο τύποι σιταριού έχουν επιλεχτεί με την πάροδο του χρόνου και κυριαρχούν στις περιοχές όπου καλλιεργείται, το κοινό ή μαλακό σιτάρι και το σκληρό σιτάρι:
Παγκόσμια παραγωγή σιτηρών

Παγκόσμια παραγωγή σιτηρών

Το σιτάρι είναι κυρίαρχο δημητριακό στο παγκόσμιο εμπόριο με 650 - 685 εκ. τόννους παραγωγής, 654 - 660 εκ. τόνους κατανάλωσης και αποθέματα που προσεγγίζουν περίπου τους 160 - 190 εκ. τόνους ετησίως.
Βιολογικός κύκλος Σιταριού

Βιολογικός κύκλος Σιταριού

Το σιτάρι περνάει από τρεις ξεχωριστές φυσιολογικές φάσεις καθώς εξελίσσεται η ανάπτυξή του από τη σπορά μέχρι και τη συγκομιδή. Οι φάσεις αυτές είναι οι εξής:
Λίστα ελέγχου πρακτικών λίπανσης

Λίστα ελέγχου πρακτικών λίπανσης

Σιτάρι και βήματα ορθής διαχείρισης της θρέψης: