Λίστα ελέγχου πρακτικών λίπανσης στο σιτάρι

Σιτάρι και βήματα ορθής διαχείρισης της θρέψης:

  • Δημιουργήστε μια καλή εδαφική δομή για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη παροχή θρεπτικών στοιχείων στα φυτά.
  • Διορθώστε το δείκτη του εδαφικού pH που επηρεάζει την παροχή και τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων.
  • Εφαρμόστε τα κύρια και δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία, καθώς και τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία (κυρίως άζωτο, κάλιο, φώσφορο, μαγγάνιο, ψευδάργυρο και χαλκό) για να ενισχύσετε την πρώιμη και γρήγορη ανάπτυξη του φυτού.
  • Προσδιορίστε τις ανάγκες των φυτών και δημιουργήστε ένα πρόγραμμα θρέψης, δίνοντας σημασία στις δόσεις και το χρόνο εφαρμογής, κυρίως κατά τη δημιουργία της φυλλικής επιφάνειας.
  • Ελέγξτε τα φυτά στα διάφορα στάδια ώστε να εντοπίσετε τυχόν ελλείψεις θρεπτικών που είναι βασικής σημασίας στην ανάπτυξη και διατήρηση της φυλλικής επιφάνειας των φυτών και στον αριθμό των σχηματιζόμενων κόκκων.
  • Δώστε σημασία στην επιθυμητή ποιότητα του τελικού προϊόντος σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς και προσαρμόστε κατάλληλα το πρόγραμμα θρέψης της καλλιέργειας.
  • Χρησιμοποιείστε τα εργαλεία και τις υπηρεσίες της Yara για να διαχειριστείτε σωστά το πρόγραμμα λίπανσης για την καλλιέργειά σας και μεγιστοποιήστε το κέρδος σας.

Γενικες πληροφορίες για το Σιτάρι

Ιστορική αναδρομή της εξέλιξης των σιτηρών

Ιστορική αναδρομή της εξέλιξης των σιτηρών

Το σιτάρι αποτελεί βασική τροφή για εκατομμύρια ανθρώπους και είναι ένα από τα τρία δημητριακά που παράγονται παγκοσμίως (το καλαμπόκι και το κριθάρι είναι τα άλλα δύο).
Κατηγορίες σιτηρών

Κατηγορίες σιτηρών

Δυο τύποι σιταριού έχουν επιλεχτεί με την πάροδο του χρόνου και κυριαρχούν στις περιοχές όπου καλλιεργείται, το κοινό ή μαλακό σιτάρι και το σκληρό σιτάρι:
Παγκόσμια παραγωγή σιτηρών

Παγκόσμια παραγωγή σιτηρών

Το σιτάρι είναι κυρίαρχο δημητριακό στο παγκόσμιο εμπόριο με 650 - 685 εκ. τόννους παραγωγής, 654 - 660 εκ. τόνους κατανάλωσης και αποθέματα που προσεγγίζουν περίπου τους 160 - 190 εκ. τόνους ετησίως.
Βιολογικός κύκλος Σιταριού

Βιολογικός κύκλος Σιταριού

Το σιτάρι περνάει από τρεις ξεχωριστές φυσιολογικές φάσεις καθώς εξελίσσεται η ανάπτυξή του από τη σπορά μέχρι και τη συγκομιδή. Οι φάσεις αυτές είναι οι εξής:
Λίστα ελέγχου πρακτικών λίπανσης

Λίστα ελέγχου πρακτικών λίπανσης

Σιτάρι και βήματα ορθής διαχείρισης της θρέψης: