Διατήρηση πράσινης φυλλικής επιφάνειας στο Σιτάρι

Ένας σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων στα σιτηρά είναι η δημιουργία επαρκούς πράσινης φυλλικής επιφάνειας μέχρι και το στάδιο του ξεσταχυάσματος των φυτών, ικανής να απορροφήσει όσο το δυνατόν περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία και να οδηγήσει τα φυτά σε μεγαλύτερες τελικές παραγωγές.

Το άζωτο, το κάλιο και το μαγνήσιο έχουν ιδιαίτερη σημασία στη διατήρηση της πράσινης φυλλικής επιφάνειας των φυτών.

Το μαγνήσιο και το άζωτο περιέχονται σε μεγάλες ποσότητες στη χλωροφύλλη, ουσία που ευθύνεται για το πράσινο χρώμα των φυτών και τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης.

Άζωτο (N)

Η σχέση μεταξύ της περιεκτικότητας χλωροφύλλης στα φύλλα και του αζώτου στα φυτά αποδεικνύεται από το ποσοστό της χλωροφύλλης που αυξάνει αναλογικά με την αύξηση του αζώτου.

 

Μαγνήσιο (Mg)

Το μαγνήσιο είναι δομικό στοιχείο της χλωροφύλλης και συνδέεται με τέσσερα μόρια αζώτου.

Η περιεκτικότητα του μαγνησίου στα φυτά είναι ως εκ τούτου σημαντική για τη διατήρηση των υψηλών επιπέδων χλωροφύλλης που βοηθάει με τη σειρά της στο σχηματισμό μεγαλύτερης πράσινης φυλλικής επιφάνειας.

 

Κάλιο (K)

Το κάλιο έχει ουσιαστικό ρόλο στη διατήρηση της σπαργής των κυττάρων, ενώ επιταχύνει τη μεταφορά των προϊόντων μεταβολισμού μέσα στο φυτό.

Ανεπάρκεια καλίου μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρο μαρασμό των φυτών και στο φαινόμενο του πλαγιάσματος. Τα καλάμια γίνονται πιο ευαίσθητα και μεγαλώνει ο κίνδυνος πλαγιάσματος της καλλιέργειας, γεγονός που επιφέρει σημαντικές μειώσεις τόσο την απόδοση, όσο και την ποιότητα της παραγωγής.
Η ζήτηση του φυτού σε κάλιο είναι ιδιαίτερα αναγκαία την περίοδο της άνοιξης όταν κατά τη διάρκεια του αδελφώματος το σιτάρι θα πρέπει να απορροφάει περίπου 7,7 Kg/ha K20 ανά ημέρα. Με βάση το στοιχείο αυτό οι εφαρμογές θα πρέπει να γίνονται στον κατάλληλο χρόνο και με την κατάλληλη ποσότητα καλίου ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των φυτών.

Αύξηση Απόδοσης στο Σιτάρι

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω άρθρα για να ανακαλύψετε πως μέσω της σωστής λίπανσης στο σιτάρι μπορείτε να πάρετε την βέλτιστη απόδοση.
Ο ρόλος των θρεπτικών στοιχείων σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του σιταριού

Ο ρόλος των θρεπτικών στοιχείων σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του σιταριού

Το σιτάρι σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του έχει διαφορετικές ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία
Αύξηση του αριθμού των φύλλων και βλαστών (αδελφιών)

Αύξηση του αριθμού των φύλλων και βλαστών (αδελφιών)

Ο αριθμός των φύλλων και βλαστών καθορίζει το μέγεθος της φυλλικής επιφάνειας, καθώς και τον αριθμό των στάχεων που αναπτύσσονται σε αυτούς
Φυλλική επιφάνεια στο σιτάρι

Φυλλική επιφάνεια στο σιτάρι

Η θεμελιώδης λειτουργία των φυτών στηρίζεται στη μετατροπή της Φωτοσυνθετικά Ενεργής Ακτινοβολίας (Photosynthetically Active Radiation - PAR) σε ξηρά ουσία (φωτοσύνθεση)
Διατήρηση πράσινης φυλλικής επιφάνειας στο Σιτάρι

Διατήρηση πράσινης φυλλικής επιφάνειας στο Σιτάρι

Ένας σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων στα σιτηρά είναι η δημιουργία επαρκούς πράσινης φυλλικής επιφάνειας μέχρι και το στάδιο του ξεσταχυάσματος των φυτών
Αύξηση του αριθμού των κόκκων ανά στάχυ

Αύξηση του αριθμού των κόκκων ανά στάχυ

Ο συνολικός αριθμός των κόκκων στην καλλιέργεια είναι συνάρτηση του αριθμού των παραγωγικών αδελφιών ανά μονάδα επιφάνειας και του αριθμού των κόκκων ανά στάχυ
Αύξηση μεγέθους και βάρους των κόκκων του σιταριού

Αύξηση μεγέθους και βάρους των κόκκων του σιταριού

Το μέγεθος των κόκκων του σιταριού καθορίζεται από το γενότυπο των φυτών και τη διάρκεια του γεμίσματός τους
Σιτάρι και υγεία της καλλιέργειας

Σιτάρι και υγεία της καλλιέργειας

Τα θρεπτικά στοιχεία σχετίζονται με την ποσότητα και την ποιότητα της παραγωγής όσο εξασφαλίζεται η συνθήκη πως καμία ανεπάρκεια θρεπτικού στοιχείου δεν περιορίζει την ανάπτυξη του φυτού