Αύξηση μεγέθους και βάρους των κόκκων του σιταριού

Το μέγεθος των κόκκων του σιταριού καθορίζεται από το γενότυπο των φυτών και τη διάρκεια του γεμίσματός τους. Από τη στιγμή που θα γίνει η γονιμοποίηση του άνθους, το έμβρυο και το ενδοσπέρμιο αρχίζουν να αναπτύσσονται, με το φυτό να κατανέμει στα όργανα αυτά τα παραγόμενα φωτοσυνθετικά υλικά των φύλλων και βλαστών, όπως και άλλες αποθηκευμένες ουσίες (άμυλο και πρωτεΐνες). Όσο μεγαλύτερη είναι η περίοδος γεμίσματος του κόκκου, τόσο μεγαλύτερο θα είναι πιθανότατα και το μέγεθός του. Πέρα από τη διαχείριση των θρεπτικών στοιχείων, σημαντικοί ακόμα παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος του κόκκου αποτελούν η διαχείριση του νερού (αποφυγή stress από ξηρασία), καθώς και η αντιμετώπιση των ασθενειών με τη χρήση μυκητοκτόνων που διατηρούν πράσινη τη φυλλική επιφάνεια και βελτιώνουν την υγεία του φυτού.

Θρεπτικά στοιχεία και μέγεθος και βάρος του κόκκου στο Σιτάρι

Άζωτο

Η διαχείριση του αζώτου έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στο τελικό μέγεθος και βάρος του κόκκου του σιταριού. Οι εφαρμογές που γίνονται νωρίς την άνοιξη εξασφαλίζουν ένα πλούσιο φύλλωμα στην καλλιέργεια, ευνοώντας τη δημιουργία υψηλών επιπέδων υδατανθράκων λόγω φωτοσύνθεσης που θα χρησιμοποιηθούν μετέπειτα για την ανάπτυξη των κόκκων κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης. Είναι σημαντικό να παρακολουθούνται τα επίπεδα του αζώτου στο φυτό διασφαλίζοντας έτσι ότι το φύλλωμα δεν θα ωριμάσει γρήγορα, γεγονός που μπορεί να περιορίσει την περίοδο γεμίσματος των κόκκων.

 

Φώσφορος

Ο φώσφορος είναι καθοριστικό στοιχείο για τα φυτά συμμετέχοντας σε πολλές μεταβολικές λειτουργίες τους, όπως είναι και η παροχή ενέργειας των φυτών. Η ανακατανομή των αποθηκευμένων υδατανθράκων στο φυτό με προορισμό το γέμισμα των κόκκων απαιτεί ενέργεια και η παροχή φωσφόρου είναι σημαντική για την επίτευξη της λειτουργίας αυτής ώστε να πετύχουμε τελικά ένα ικανοποιητικό μέγεθος κόκκου.

Τόσο οι από εδάφους όσο και οι διαφυλλικές εφαρμογές φώσφορου μπορούν να βελτιώσουν το τελικό μέγεθος του κόκκου βελτιώνοντας τις τελικές αποδόσεις των σιτηρών.

Κάλιο

Το κάλιο είναι σημαντικό μακροστοιχείο που συμβάλλει στην κυκλοφορία των θρεπτικών ουσιών μέσα στο φυτό ρυθμίζοντας ουσιαστικά την ένταση της διαπνοής τους. Τα ποσοστά του καλίου θα πρέπει να διατηρούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα, ώστε το φυτό να συνεχίσει να αναδιανέμει τα ανόργανα στοιχεία στο στάχυ. Το κάλιο συμβάλει στην αποφυγή της πρόωρης γήρανσης που συχνά προκαλείται από την παρατεταμένη ξηρασία κατά τη διάρκεια του γεμίσματος του κόκκου. Τα σιτηρά που παρουσιάζουν έλλειψη καλίου δεν ρυθμίζουν επαρκώς τη διαπνοή των φύλλων τους με συνέπεια τη θερμική τους καταπόνηση-stress και τον μαρασμό. Η επαρκής τροφοδοσία καλίου παρατείνει την περίοδο του γεμίσματος των κόκκων βελτιώνοντας το βάρος τους.

 

Μαγγάνιο και Ψευδάργυρος

Τόσο το μαγγάνιο, όσο και ο ψευδάργυρος με τη συμβολή τους στον μεταβολισμό του αζώτου από το φυτό, έχουν θετική επίδραση στο βάρος των κόκκων του σιταριού.

 

Αύξηση Απόδοσης στο Σιτάρι

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω άρθρα για να ανακαλύψετε πως μέσω της σωστής λίπανσης στο σιτάρι μπορείτε να πάρετε την βέλτιστη απόδοση.
Ο ρόλος των θρεπτικών στοιχείων σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του σιταριού

Ο ρόλος των θρεπτικών στοιχείων σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του σιταριού

Το σιτάρι σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του έχει διαφορετικές ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία
Αύξηση του αριθμού των φύλλων και βλαστών (αδελφιών)

Αύξηση του αριθμού των φύλλων και βλαστών (αδελφιών)

Ο αριθμός των φύλλων και βλαστών καθορίζει το μέγεθος της φυλλικής επιφάνειας, καθώς και τον αριθμό των στάχεων που αναπτύσσονται σε αυτούς
Φυλλική επιφάνεια στο σιτάρι

Φυλλική επιφάνεια στο σιτάρι

Η θεμελιώδης λειτουργία των φυτών στηρίζεται στη μετατροπή της Φωτοσυνθετικά Ενεργής Ακτινοβολίας (Photosynthetically Active Radiation - PAR) σε ξηρά ουσία (φωτοσύνθεση)
Διατήρηση πράσινης φυλλικής επιφάνειας στο Σιτάρι

Διατήρηση πράσινης φυλλικής επιφάνειας στο Σιτάρι

Ένας σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων στα σιτηρά είναι η δημιουργία επαρκούς πράσινης φυλλικής επιφάνειας μέχρι και το στάδιο του ξεσταχυάσματος των φυτών
Αύξηση του αριθμού των κόκκων ανά στάχυ

Αύξηση του αριθμού των κόκκων ανά στάχυ

Ο συνολικός αριθμός των κόκκων στην καλλιέργεια είναι συνάρτηση του αριθμού των παραγωγικών αδελφιών ανά μονάδα επιφάνειας και του αριθμού των κόκκων ανά στάχυ
Αύξηση μεγέθους και βάρους των κόκκων του σιταριού

Αύξηση μεγέθους και βάρους των κόκκων του σιταριού

Το μέγεθος των κόκκων του σιταριού καθορίζεται από το γενότυπο των φυτών και τη διάρκεια του γεμίσματός τους
Σιτάρι και υγεία της καλλιέργειας

Σιτάρι και υγεία της καλλιέργειας

Τα θρεπτικά στοιχεία σχετίζονται με την ποσότητα και την ποιότητα της παραγωγής όσο εξασφαλίζεται η συνθήκη πως καμία ανεπάρκεια θρεπτικού στοιχείου δεν περιορίζει την ανάπτυξη του φυτού