Ο ρόλος των θρεπτικών στοιχείων σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του σιταριού

Το σιτάρι σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του έχει διαφορετικές ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία. Είναι σημαντικό να υπάρχουν διαθέσιμα και σε επάρκεια τα θρεπτικά στοιχεία σε κάθε στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε το βέλτιστο ποσοτικό και ποιοτικό αποτέλεσμα.

Στάδιο: Φύτρωμα και Εγκατάσταση 

 • Άζωτο (Ν): για γρήγορη και πρώιμη ανάπτυξη στο ξεκίνημα της καλλιέργειας.
 • Φώσφορος (P): για την παροχή απαραίτητης ενέργειας στη φάση της αρχικής ανάπτυξης, αλλά και την ανάπτυξη πλούσιου ριζικού συστήματος που θα βοηθήσουν τα φυτά στην καλύτερη προσαρμογή τους στις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα.

Στάδιο: Αδέλφωμα

 • Άζωτο (N): για την ανάπτυξη φυλλικής επιφάνειας, αλλά και την αύξηση του αριθμού των αδελφιών ανά φυτό.
 • Μαγγάνιο (Mn): λόγω του δομικού του ρόλου στο σχηματισμό φωτοσυνθετικών πρωτεϊνών και ενζύμων.

Στάδιο: Καλάμωμα (επιμήκυνση στελέχους)

 • Άζωτο (N): για καλή και γρήγορη αύξηση της φυλλικής επιφάνειας.
 • Φώσφορος (P): για την παροχή της απαραίτητης ενέργειας στην ανάπτυξη του φυτού.
 • Κάλιο (K): για ρύθμιση της υδατικής ισορροπίας και ενίσχυση της σταθερότητας των φυτών.
 • Θείο (S): για τη βελτίωση της απόδοσης και της ποιότητας παραγωγής.
 • Μαγγάνιο (Mn): για το δομικό του ρόλο στο σχηματισμό φωτοσυνθετικών πρωτεϊνών και ενζύμων.
 • Ψευδάργυρος (Zn): για επιτάχυνση των ενζυματικών αντιδράσεων, το μεταβολισμό του αζώτου και τη σύνθεση πρωτεϊνών.

Στάδιο: Έκπτυξη ταξιανθίας / γέμισμα του κόκκου

 • Άζωτο (N): για υψηλότερες αποδόσεις λόγω της συμβολής του στη φωτοσύνθεση του φυτού, στο μέγεθος και αριθμό των κόκκων, αλλά και το περιεχόμενο τους σε πρωτεΐνη.
 • Μαγνήσιο (Mg): για τη διατήρηση του πράσινου χρώματος των φύλλων και της φωτοσυνθετικής τους ικανότητας.
 • Φώσφορος (P): για την επανενεργοποίηση της ξηράς ουσίας και τη βελτίωση των αποδόσεων.
 • Βόριο (B): για τη βιωσιμότητα της γύρης

 

Αύξηση Απόδοσης στο Σιτάρι

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω άρθρα για να ανακαλύψετε πως μέσω της σωστής λίπανσης στο σιτάρι μπορείτε να πάρετε την βέλτιστη απόδοση.
Ο ρόλος των θρεπτικών στοιχείων σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του σιταριού

Ο ρόλος των θρεπτικών στοιχείων σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του σιταριού

Το σιτάρι σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του έχει διαφορετικές ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία
Αύξηση του αριθμού των φύλλων και βλαστών (αδελφιών)

Αύξηση του αριθμού των φύλλων και βλαστών (αδελφιών)

Ο αριθμός των φύλλων και βλαστών καθορίζει το μέγεθος της φυλλικής επιφάνειας, καθώς και τον αριθμό των στάχεων που αναπτύσσονται σε αυτούς
Φυλλική επιφάνεια στο σιτάρι

Φυλλική επιφάνεια στο σιτάρι

Η θεμελιώδης λειτουργία των φυτών στηρίζεται στη μετατροπή της Φωτοσυνθετικά Ενεργής Ακτινοβολίας (Photosynthetically Active Radiation - PAR) σε ξηρά ουσία (φωτοσύνθεση)
Διατήρηση πράσινης φυλλικής επιφάνειας στο Σιτάρι

Διατήρηση πράσινης φυλλικής επιφάνειας στο Σιτάρι

Ένας σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων στα σιτηρά είναι η δημιουργία επαρκούς πράσινης φυλλικής επιφάνειας μέχρι και το στάδιο του ξεσταχυάσματος των φυτών
Αύξηση του αριθμού των κόκκων ανά στάχυ

Αύξηση του αριθμού των κόκκων ανά στάχυ

Ο συνολικός αριθμός των κόκκων στην καλλιέργεια είναι συνάρτηση του αριθμού των παραγωγικών αδελφιών ανά μονάδα επιφάνειας και του αριθμού των κόκκων ανά στάχυ
Αύξηση μεγέθους και βάρους των κόκκων του σιταριού

Αύξηση μεγέθους και βάρους των κόκκων του σιταριού

Το μέγεθος των κόκκων του σιταριού καθορίζεται από το γενότυπο των φυτών και τη διάρκεια του γεμίσματός τους
Σιτάρι και υγεία της καλλιέργειας

Σιτάρι και υγεία της καλλιέργειας

Τα θρεπτικά στοιχεία σχετίζονται με την ποσότητα και την ποιότητα της παραγωγής όσο εξασφαλίζεται η συνθήκη πως καμία ανεπάρκεια θρεπτικού στοιχείου δεν περιορίζει την ανάπτυξη του φυτού