Τροφοπενία ψευδαργύρου χειροτερεύει από

  • Οργανικά εδάφη
  • Εδάφη με υψηλό pH
  • Εδάφη πλούσια σε Φώσφορο
  • Εδάφη με αυξημένη εφαρμογή φωσφόρου
  • Περίοδοι με ψύχος και υγρασία

Ψευδάργυρος είναι σημαντικό για

  • Αποτρέπει την πρώιμη πτώση των φύλλων
  • Συνεισφέρει σε πιο πράσινα και υγιή δέντρα
  • Βελτιώνει την αντοχή των φυτών στο κρύο και σε συνθήκες παγετού
  • Καλύτερη ανάπτυξη οφθαλμών, καλύτερη ανθοφορία και δέσιμο καρπών
  • Μεγαλύτερο μήκος των μεσογονάτιων διαστημάτων