Ελιά: Αύξηση της συνεκτικότητας των ελαιοκάρπων

Το ασβέστιο ενισχύει τα κυτταρικά τοιχώματα των κυττάρων, έχει όμως μικρή κινητικότητα στο φυτό. Αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό ενός προγράμματος λίπανσης για έναν ελαιώνα που επιδιώκεται μια ποιοτική παραγωγή, είτε ελαιολάδου είτε επιτραπέζιων καρπών.

Το περιεχόμενο του ασβεστίου στα φύλλα δεν αποτελεί σωστό δείκτη για το συνολικό περιεχόμενο του φυτού σε ασβέστιο. Το σχεδιάγραμμα δείχνει το περιεχόμενο του ασβεστίου ως ποσοστό τη ξηράς ουσίας στη σάρκα των καρπών, όταν εφαρμόζονται με διαφορετικές εφαρμογές.

Η διατήρηση της υφής και του χρώματος των καρπών κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των επιτραπέζιων ποικιλιών είναι κρίσιμοι παράμετροι για τη διατήρηση της ποιότητάς τους. Και οι δυο παράμετροι σχετίζονται με το βαθμό ωρίμανσης των καρπών κατά τη συγκομιδή. Τρεις διαφυλλικές εφαρμογές με ασβέστιο την περίοδο προ της συγκομιδής βελτιώνουν την υφή των καρπών και αποτρέπουν το μαλάκωμα των καρπών της ποικιλίας Κονσερβολιάς που προορίζεται για επιτραπέζια χρήση. Αυτό επιτυγχάνεται με την αύξηση της σταθερότητας των κυτταρικών τοιχωμάτων και τη βελτίωση της συνεκτικότητας του καρπού. Τρεις εφαρμογές έγιναν με 58,5 mM CaCl2 τις τελευταίες 30 ημέρες πριν τη συγκομιδή (η πρώτη στο 55% της αλλαγής του χρώματος, η δεύτερη στο 70 – 80% και η τρίτη στις 8 ημέρες πριν τη συγκομιδή). Το πειραματικό φανερώνει την άμεση σχέση μεταξύ του περιεχόμενου ασβεστίου, και της σταθερότητας των καρπών (Σχ. 15Α, B και C της παρουσίασης). Επιπλέον, η σταθερότητα των κυττάρων που επιτυγχάνεται χάρη στην αύξηση της περιεκτικότητας του ασβεστίου ενισχύει την αντίσταση του φυτού στις διάφορες ασθένειες.

Λόγω του φυσικού ανταγωνισμού μεταξύ του ασβεστίου και μαγνησίου στο δένδρο, μελετήθηκε ακόμα η συμπεριφορά του μαγνησίου στον καρπό μέσω της διαφυλλικής εφαρμογής ασβεστίου στο στάδιο προ της συγκομιδής. Με όμοιες εφαρμογές ασβεστίου σαν αυτές που περιγράφηκαν προηγουμένως, οι συγκεντρώσεις του μαγνησίου στο στάδιο της ωρίμανσης των καρπών, κρατήθηκαν σταθερές χωρίς να παρατηρηθούν οποιεσδήποτε αλλοιώσεις στον καρπό. Οι συγκεντρώσεις ασβεστίου ήταν αισθητά πιο υψηλές κατά το δεύτερο ψεκασμό, ενώ οι συγκεντρώσεις μαγνησίου παρέμειναν σταθερές σε όλη τη διάρκεια των εφαρμογών.

Ελιά και απόδοση ελαιώνα

Ο χρόνος συγκομιδής της ελιάς και η αξία της μετασυλλεκτικής λίπανσης

Ο χρόνος συγκομιδής της ελιάς και η αξία της μετασυλλεκτικής λίπανσης

Το μάζεμα της ελιάς στην Ελλάδα πραγματοποιείται από τον Νοέμβριο έως και τον Ιανουάριο. Πότε είναι η καταλληλότερη στιγμή να συγκομίσουμε τις ελιές μας; Σχετίζεται η συγκομιδή της ελιάς με τις οργανοληπτικές ιδιότητες και την ποιότητα του...
Ελιά: Πως να αυξήσουμε την περιεκτικότητα των καρπών σε λάδι

Ελιά: Πως να αυξήσουμε την περιεκτικότητα των καρπών σε λάδι

Η ελαιοπεριεκτικότητα των καρπών της ελιάς φαίνεται πως δεν σχετίζεται με τον αριθμό και το μέγεθός τους.Ένα ακριβές πρόγραμμα θρέψης μπορεί να επηρεάσει την τελική ελαιοπεριεκτικότητα του καρπού.
Ελιά: Πως να αυξήσουμε την άνθιση και το ποσοστό καρπόδεσης των ελαιόδενδρων

Ελιά: Πως να αυξήσουμε την άνθιση και το ποσοστό καρπόδεσης των ελαιόδενδρων

Η καλή απόδοση της παραγωγής των ελαιόδενδρων καθορίζεται και από το βαθμό καρπόδεσης των ανθέων σε ευνοϊκές συνθήκες περιβάλλοντος.
Ελιά: Πως να μειώσουμε την παρενιαυτοφορία στα ελαιόδεντρα

Ελιά: Πως να μειώσουμε την παρενιαυτοφορία στα ελαιόδεντρα

Τα δένδρα της ελιάς έχουν την τάση να παρουσιάζουν ακανόνιστο φορτίο παραγωγής από χρονιά σε χρονιά, φαινόμενο που είναι γνωστό και ως παρενιαυτοφορία της ελιάς.
Ελιά Θρεπτικά Στοιχεία και Απόδοση

Ελιά: Θρεπτικά Στοιχεία και Απόδοση

Κάθε θρεπτικό στοιχείο έχει την σημαντικότητα του για την καλλιέργεια της Ελιάς. Παρακάτω θα αναλύσουμε τα πιο σημαντικά:

Λιπάσματα για Ελιά

Επιλέξτε το λίπασμα για την ελιά που σας ενδιαφέρει από τα παρακάτω