Ελιά: Πως να αυξήσουμε την περιεκτικότητα των καρπών σε λάδι

Η ελαιοπεριεκτικότητα των καρπών της ελιάς φαίνεται πως δεν σχετίζεται με τον αριθμό και το μέγεθός τους. Όταν τα δένδρα φτάσουν σε πλήρη ωρίμανση, το περιεχόμενο του ελαίου στη σάρκα είναι ομοιόμορφο σε όλους τους καρπούς, ανεξάρτητα από το μέγεθος της ελιάς ή από τη συνολική απόδοση. Η τελική περιεκτικότητα σε λάδι προσδιορίζεται από την αλληλεπίδραση ανάμεσα στις συνθήκες ανάπτυξης του δένδρου και την ποικιλία του. Ένα ακριβές πρόγραμμα θρέψης μπορεί να επηρεάσει την τελική ελαιοπεριεκτικότητα του καρπού.

Θρέψη και περιεκτικότητα ελαίων στην ελιά

Η εφαρμογή λιπασμάτων που παρέχουν τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία σε διάφορες ποσότητες, σε δένδρα της ποικιλίας «manzanillo» σε αμμώδη εδάφη, έδειξε θετική ανταπόκριση στην απόδοση και το περιεχόμενο της σάρκας σε λάδι. Τα αποτελέσματα είναι ακόμη καλύτερα όταν συνδυάζονται με την πρακτική της δακτυλίωσης στα δέντρα.

Ασβέστιο και βόριο

Οι διαφυλλικές εφαρμογές ασβεστίου και βορίου σε δύο δόσεις, στο στάδιο της πλήρους άνθησης και 15 ημέρες αργότερα αυξάνουν το περιεχόμενο της σάρκας σε λάδι σε τρεις ελαιοπαραγωγικές ποικιλίες Αberquina, Koroneiki και Bouteillan. Το γέμισμα των καρπών αυξάνεται και το περιεχόμενο σε λάδι μεγιστοποιείται όταν το ασβέστιο και το βόριο εφαρμόζονται συνδυαστικά. Τα θετικά αυτά αποτελέσματα επαναλαμβάνονται για τις τρεις ποικιλίες σε πειράματα δυο καλλιεργητικών περιόδων. Η αύξηση της δόσης του ασβεστίου κατά 2% και του βορίου κατά 100ppm είχε την καλύτερη επίδραση στις δυο παραμέτρους (βάρος και περιεκτικότητα σε λάδι).

sitari
sitari

Οδηγός λίπανσης για 21 καλλιέργειες

Kατεβάστε τον οδηγό λίπανσης της Yara για 21 καλλιέργειες που συναντάμε στην Ελλάδα!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ YARA

Ελιά και απόδοση ελαιώνα

Ο χρόνος συγκομιδής της ελιάς και η αξία της μετασυλλεκτικής λίπανσης

Ο χρόνος συγκομιδής της ελιάς και η αξία της μετασυλλεκτικής λίπανσης

Το μάζεμα της ελιάς στην Ελλάδα πραγματοποιείται από τον Νοέμβριο έως και τον Ιανουάριο. Πότε είναι η καταλληλότερη στιγμή να συγκομίσουμε τις ελιές μας; Σχετίζεται η συγκομιδή της ελιάς με τις οργανοληπτικές ιδιότητες και την ποιότητα του...
Ελιά: Πως να αυξήσουμε την περιεκτικότητα των καρπών σε λάδι

Ελιά: Πως να αυξήσουμε την περιεκτικότητα των καρπών σε λάδι

Η ελαιοπεριεκτικότητα των καρπών της ελιάς φαίνεται πως δεν σχετίζεται με τον αριθμό και το μέγεθός τους.Ένα ακριβές πρόγραμμα θρέψης μπορεί να επηρεάσει την τελική ελαιοπεριεκτικότητα του καρπού.
Ελιά: Πως να αυξήσουμε την άνθιση και το ποσοστό καρπόδεσης των ελαιόδενδρων

Ελιά: Πως να αυξήσουμε την άνθιση και το ποσοστό καρπόδεσης των ελαιόδενδρων

Η καλή απόδοση της παραγωγής των ελαιόδενδρων καθορίζεται και από το βαθμό καρπόδεσης των ανθέων σε ευνοϊκές συνθήκες περιβάλλοντος.
Ελιά: Πως να μειώσουμε την παρενιαυτοφορία στα ελαιόδεντρα

Ελιά: Πως να μειώσουμε την παρενιαυτοφορία στα ελαιόδεντρα

Τα δένδρα της ελιάς έχουν την τάση να παρουσιάζουν ακανόνιστο φορτίο παραγωγής από χρονιά σε χρονιά, φαινόμενο που είναι γνωστό και ως παρενιαυτοφορία της ελιάς.
Ελιά Θρεπτικά Στοιχεία και Απόδοση

Ελιά: Θρεπτικά Στοιχεία και Απόδοση

Κάθε θρεπτικό στοιχείο έχει την σημαντικότητα του για την καλλιέργεια της Ελιάς. Παρακάτω θα αναλύσουμε τα πιο σημαντικά:

Λιπάσματα για Ελιά

Επιλέξτε το λίπασμα για την ελιά που σας ενδιαφέρει από τα παρακάτω