Ελιά: Θρεπτικά Στοιχεία και Απόδοση

Κάθε θρεπτικό στοιχείο έχει την σημαντικότητα του για την καλλιέργεια της Ελιάς. Παρακάτω θα αναλύσουμε τα πιο σημαντικά:

Άζωτο

Το άζωτο είναι το πιο σημαντικό θρεπτικό στοιχείο που επηρεάζει την απόδοση της ελιάς. Η δοσολογία και ο χρόνος εφαρμογής του εξαρτώνται από τις τοπικές συνθήκες και την κατάσταση του ελαιώνα. Η ποσότητα του αζώτου που απαιτείται για κάθε δέντρο είναι η υψηλότερη συγκριτικά με τα υπόλοιπα θρεπτικά στοιχεία. Για κάθε 100Kg ελαιοκάρπου και 100Kg μάζας ξύλου και φύλλων αφαιρούνται κάθε χρόνο από το έδαφος 1,4 λιπαντικές μονάδες αζώτου.

Η εφαρμογή του αζώτου κατά τη διάρκεια του έτους που η καλλιέργεια παρενιαυτοφορεί έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το θρεπτικό στοιχείο αποθηκεύεται στο φυτό για την επόμενη χρονιά. Κατά τη διάρκεια των ετών της παρενιαυτοφορίας, η ικανότητα των δένδρων να αποθηκεύουν θρεπτικά στοιχεία στα φύλλα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις παραγωγικές χρονιές, επειδή το άζωτο που απαιτείται για την υποστήριξη της ανάπτυξης των φυτών δεν χρησιμοποιείται πλήρως.

 

 

Κάλιο

Το κάλιο έχει ιδιαίτερη θέση στη θρέψη της ελιάς και είναι το δεύτερο θρεπτικό στοιχείο μετά το άζωτο που απαιτείται σε μεγάλες ποσότητες από τα φυτά, ασκώντας σημαντική επίδραση στην απόδοσή τους.

Η άριστη συγκέντρωση καλίου στα φύλλα (5 – 8 μηνών φύλλα από το μέσο της βλάστησης) κυμαίνεται από 0,7 - 0,9%.

Το κάλιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για τους ελαιώνες που καλλιεργούνται σε ξηρικές συνθήκες και αρδεύονται μόνο με το νερό των βροχοπτώσεων. Η αύξηση της παροχής του καλίου για παράδειγμα, στην ποικιλία «chemlali», είτε με διαφυλλικές ή με επιφανειακές εφαρμογές, αύξησε την παραγόμενη ποσότητα, διατηρώντας σταθερή την ποιότητα του λαδιού. Ωστόσο, στους ελαιώνες αυτούς η επιφανειακή λίπανση καλίου ενδέχεται να μην είναι το ίδιο αποτελεσματική με τη διαφυλλική εφαρμογή λόγω της έλλειψης υγρασίας στο έδαφος και της μειωμένης απορρόφησής του. Μεγάλη ποσότητα καλίου αφαιρείται κάθε χρόνο από τη φυτική μάζα και το συγκομιζόμενο καρπό.

 

Βόριο

Το βόριο είναι το πιο σημαντικό ιχνοστοιχείο για την καλλιέργεια της ελιάς. Το βόριο επηρεάζει άμεσα την ακεραιότητα των κυτταρικών μεμβρανών, τη δομή των κυτταρικών τοιχωμάτων και το μεταβολισμό φαινόλης και λιγνίνης. Ακόμη επηρεάζει την επιμήκυνση των κυττάρων (επιμήκυνση ρίζας, ανάπτυξη γυρεοσωλήνα, βλάστηση γύρης) και το μεταβολισμό των αυξινών, υδατανθράκων και πρωτεϊνών. Το βόριο βελτιώνει την ανθοφορία και την καρπόδεση, την παραγωγή και την ποιότητα του ελαιολάδου.

Τροφοπενία βορίου παρατηρείται συχνά στους ελληνικούς ελαιώνες για αυτό κρίνεται απαραίτητη η προσθήκη βορίου ανά 2 με 3 χρόνια στο έδαφος, καθώς και μέσω διαφυλλικών εφαρμογών.

Οι εφαρμογές βορίου και αζώτου που παρουσιάζονται στα διαγράμματα οδηγούν σε αύξηση της απόδοσης του ελαιώνα, σε σχέση με τον μάρτυρα στον οποίο δεν εφαρμόστηκαν λιπάσματα για μία περίοδο 4 ετών. Το εδαφικό βόριο και άζωτο εξαντλούνται όταν δεν ανανεώνονται στον ελαιώνα. Ελάχιστη ή καθόλου προσθήκη θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της συγκέντρωσης του αζώτου στα φύλλα σε τιμές χαμηλότερες από το κρίσιμο όριο του 1,5%, που είναι και η επιθυμητή κατάσταση.

Ψευδάργυρος

Ο ψευδάργυρος ενεργοποιεί μια σειρά ενζυμικών διεργασιών στο φυτό, ενώ είναι απαραίτητος και στη σύνθεση των πρωτεϊνών και των αυξινών. Είναι ένα ιχνοστοιχείο με σημαντική επίδρασή στην ανθοφορία, την καρπόπτωση και την ελαιοπεριεκτικότητα της ελιάς.

Πιο πάνω αναφέρθηκαν τα κυριότερα στοιχεία που επηρεάζουν σημαντικά την καλλιέργεια της ελιάς. Δεν θα πρέπει ωστόσο να ξεχνάμε και το νόμο του ελαχίστου σύμφωνα με τον οποίο η ανάπτυξη ενός φυτού ρυθμίζεται από το στοιχείο εκείνο που είναι σε έλλειψη ή βρίσκεται στη μικρότερη «σχετικά» ποσότητα.

Ελιά και απόδοση ελαιώνα

Ο χρόνος συγκομιδής της ελιάς και η αξία της μετασυλλεκτικής λίπανσης

Ο χρόνος συγκομιδής της ελιάς και η αξία της μετασυλλεκτικής λίπανσης

Το μάζεμα της ελιάς στην Ελλάδα πραγματοποιείται από τον Νοέμβριο έως και τον Ιανουάριο. Πότε είναι η καταλληλότερη στιγμή να συγκομίσουμε τις ελιές μας; Σχετίζεται η συγκομιδή της ελιάς με τις οργανοληπτικές ιδιότητες και την ποιότητα του...
Ελιά: Πως να αυξήσουμε την περιεκτικότητα των καρπών σε λάδι

Ελιά: Πως να αυξήσουμε την περιεκτικότητα των καρπών σε λάδι

Η ελαιοπεριεκτικότητα των καρπών της ελιάς φαίνεται πως δεν σχετίζεται με τον αριθμό και το μέγεθός τους.Ένα ακριβές πρόγραμμα θρέψης μπορεί να επηρεάσει την τελική ελαιοπεριεκτικότητα του καρπού.
Ελιά: Πως να αυξήσουμε την άνθιση και το ποσοστό καρπόδεσης των ελαιόδενδρων

Ελιά: Πως να αυξήσουμε την άνθιση και το ποσοστό καρπόδεσης των ελαιόδενδρων

Η καλή απόδοση της παραγωγής των ελαιόδενδρων καθορίζεται και από το βαθμό καρπόδεσης των ανθέων σε ευνοϊκές συνθήκες περιβάλλοντος.
Ελιά: Πως να μειώσουμε την παρενιαυτοφορία στα ελαιόδεντρα

Ελιά: Πως να μειώσουμε την παρενιαυτοφορία στα ελαιόδεντρα

Τα δένδρα της ελιάς έχουν την τάση να παρουσιάζουν ακανόνιστο φορτίο παραγωγής από χρονιά σε χρονιά, φαινόμενο που είναι γνωστό και ως παρενιαυτοφορία της ελιάς.
Ελιά Θρεπτικά Στοιχεία και Απόδοση

Ελιά: Θρεπτικά Στοιχεία και Απόδοση

Κάθε θρεπτικό στοιχείο έχει την σημαντικότητα του για την καλλιέργεια της Ελιάς. Παρακάτω θα αναλύσουμε τα πιο σημαντικά:

Λιπάσματα για Ελιά

Επιλέξτε το λίπασμα για την ελιά που σας ενδιαφέρει από τα παρακάτω