Γενικές πληροφορίες για το Σιτάρι

Το σιτάρι αποτελεί βασική τροφή για εκατομμύρια ανθρώπους και είναι ίσως το σημαντικότερο δημητριακό για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών της ανθρωπότητας τα επόμενα χρόνια.

Στην σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για την καλλιέργεια του Σιταριού παγκοσμίως όπως την ιστορική αναδρομή της, τις παγκόσμιες παραγωγές αλλά και τις ποιοτικές απαιτήσεις της αγοράς σιταριού.

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω άρθρα

Ιστορική αναδρομή της εξέλιξης των σιτηρών

Ιστορική αναδρομή της εξέλιξης των σιτηρών

Το σιτάρι αποτελεί βασική τροφή για εκατομμύρια ανθρώπους και είναι ένα από τα τρία δημητριακά που παράγονται παγκοσμίως (το καλαμπόκι και το κριθάρι είναι τα άλλα δύο).
Κατηγορίες σιτηρών

Κατηγορίες σιτηρών

Δυο τύποι σιταριού έχουν επιλεχτεί με την πάροδο του χρόνου και κυριαρχούν στις περιοχές όπου καλλιεργείται, το κοινό ή μαλακό σιτάρι και το σκληρό σιτάρι:
Παγκόσμια παραγωγή σιτηρών

Παγκόσμια παραγωγή σιτηρών

Το σιτάρι είναι κυρίαρχο δημητριακό στο παγκόσμιο εμπόριο με 650 - 685 εκ. τόννους παραγωγής, 654 - 660 εκ. τόνους κατανάλωσης και αποθέματα που προσεγγίζουν περίπου τους 160 - 190 εκ. τόνους ετησίως.
Βιολογικός κύκλος Σιταριού

Βιολογικός κύκλος Σιταριού

Το σιτάρι περνάει από τρεις ξεχωριστές φυσιολογικές φάσεις καθώς εξελίσσεται η ανάπτυξή του από τη σπορά μέχρι και τη συγκομιδή. Οι φάσεις αυτές είναι οι εξής:
Λίστα ελέγχου πρακτικών λίπανσης

Λίστα ελέγχου πρακτικών λίπανσης

Σιτάρι και βήματα ορθής διαχείρισης της θρέψης:
Βασική Λίπανση στο Σιτάρι

Βασική Λίπανση στο Σιτάρι

Βασική λίπανση σιτηρών, ένα θέμα που απασχολεί πολλούς παραγωγούς την εποχή της σποράς του σιταριού. Μάθετε ποιες είναι οι απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία κατά την εγκατάσταση της καλλιέργειας του σιταριού και τι προτείνει η Yara Ελλάς για την λίπανση της...
Επιφανειακή Λίπανση Σιτηρών

Επιφανειακή Λίπανση Σιτηρών

Η επιφανειακή λίπανση των σιτηρών αναφέρεται στις ανοιξιάτικες εφαρμογές λιπασμάτων που στόχο έχουν να συμπληρώσουν τις ανάγκες της καλλιέργειας με τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία.