Βασική Λίπανση στο Σιτάρι

Βασική λίπανση σιτηρών, ένα θέμα που απασχολεί πολλούς παραγωγούς την εποχή της σποράς του σιταριού. Μάθετε ποιες είναι οι απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία κατά την εγκατάσταση της καλλιέργειας του σιταριού και τι προτείνει η Yara Ελλάς για την λίπανση της.

Το σιτάρι σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του έχει διαφορετικές ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία. Είναι σημαντικό να υπάρχουν διαθέσιμα και σε επάρκεια τα θρεπτικά στοιχεία σε κάθε στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε το βέλτιστο ποσοτικό και ποιοτικό αποτέλεσμα.

Τα βασικά μακροθρεπτικά στοιχεία που συνήθως μας απασχολούν είναι το άζωτο, ο φώσφορος, το κάλιο και το θείο και θα πρέπει να παρέχονται στην καλλιέργεια με συνέπεια ώστε να διασφαλίσουμε το μέγιστο δυναμικό της παραγωγής και της ποιότητας. 

Οι απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία για το σκληρό και το μαλακό σιτάρι, στις συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα, είναι:

  • Άζωτο:  12-16 μονάδες ανά στρέμμα
  • Φώσφορος:  3-5 μονάδες ανα στρέμμα
  • Θείο: 2-4 μονάδες ανά στρέμμα
  • Κάλιο: 3-5 μονάδες ανά στρέμμα

Όπως είναι φυσικό το κάθε αγρόκτημα θα πρέπει να εξετάζεται μεμονωμένα με βάση τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής,  τον τύπο και τη γονιμότητα του εδάφους αλλά και το ιστορικό των καλλιεργειών του. Είναι λοιπόν καθοριστική η συμβολή των γεωπόνων και συνεργατών της Yara  στην επιλογή του κατάλληλου προγράμματος λίπανσης για το σιτάρι.

Σε γενικές γραμμές τα περισσότερα αγροκτήματα της χώρας μας όπου καλλιεργούνται σιτηρά αποτελούνται από εδάφη χαμηλής γονιμότητας με φτωχή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία. Το άζωτο, ο φώσφορος και το κάλιο που χορηγούνται στην καλλιέργεια κατά τη βασική λίπανση αποσκοπούν να στηρίξουν τις ανάγκες των φυτών μέχρι και το στάδιο του αδελφώματος.

Οι απαιτήσεις που έχει το σιτάρι μέχρι το αδέλφωμα σε Άζωτο αγγίζουν τις 4 μονάδες ανά στρέμμα από τις 12-16 που απαιτεί η καλλιέργεια για να ολοκληρώσει τον βιολογικό της κύκλο.

Ταυτόχρονα κατά την βασική λίπανση πρέπει να χορηγηθούν και οι 3-5 μονάδες Φωσφόρου ανά στρέμμα αλλά και το Κάλιο όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Για τον λόγο αυτό κατά την βασική λίπανση στο σιτάρι επιλέγονται σύνθετοι τύποι λιπασμάτων.

Η πρόταση της Yara κατά την βασική λίπανση των σιτηρών είναι το YaraMila Star Plus (21-17-0 +Zn), ένα λίπασμα που ανήκει στο Powerbrand YaraMila που είναι τα σύνθετα λιπάσματα σε μορφή πέρλας που διαθέτει η Yara Ελλάς και παράγονται στην Νορβηγία.

To YaraMila Star Plus:

  • Προωθεί το γρήγορο φύτρωμα και την πρώτη ανάπτυξη της καλλιέργειας
  • Προσφέρει μια ισορροπημένη παροχή αζώτου μέχρι και το στάδιο του αδελφώματος των φυτών
  • Προωθεί την έκπτυξη περισσότερων αδελφιών ανά φυτό, βάζοντας έτσι τις βάσεις για μια μεγάλη παραγωγή
  • Ευνοεί τη δυνατή εγκατάσταση των φυτών στο χωράφι με τη δημιουργία ενός ισχυρού ριζικού συστήματος. Το YaraMila SΤΑR PLUS χάρη στην τεχνολογία των πολυφωσφοριτών και του P-Extend που που χαρακτηρίζουν όλα τα λιπάσματα YaraMila, εξασφαλίζει τη συνεχόμενη παροχή φωσφόρου μέχρι και το στάδιο της ανθοφορίας των σιτηρών
  • Ισχυροποιεί τα σιτηρά κάνοντάς τα πιο ανθεκτικά στις συνθήκες του χειμώνα αλλά και στις ασθένειες που μπορεί να τα προσβάλλουν

Εδώ μπορείτε να δείτε το ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το σιτάρι.

Σε επόμενο άρθρο μας θα καλύψουμε το θέμα τις επιφανειακής λίπανσης των σιτηρών το οποίο παρουσιάζει αξιόλογο ενδιαφέρον.

Κάντε κλικ ή πατήστε πάνω στην εικόνα για να δείτε το πρόγραμμα λίπανσης για το Σιτάρι:

sitari
sitari

Οδηγός λίπανσης για 21 καλλιέργειες

Kατεβάστε τον οδηγό λίπανσης της Yara για 21 καλλιέργειες που συναντάμε στην Ελλάδα!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ YARA

Αύξηση Απόδοσης στο Σιτάρι

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω άρθρα για να ανακαλύψετε πως μέσω της σωστής λίπανσης στο σιτάρι μπορείτε να πάρετε την βέλτιστη απόδοση.
Ο ρόλος των θρεπτικών στοιχείων σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του σιταριού

Ο ρόλος των θρεπτικών στοιχείων σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του σιταριού

Το σιτάρι σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του έχει διαφορετικές ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία
Αύξηση του αριθμού των φύλλων και βλαστών (αδελφιών)

Αύξηση του αριθμού των φύλλων και βλαστών (αδελφιών)

Ο αριθμός των φύλλων και βλαστών καθορίζει το μέγεθος της φυλλικής επιφάνειας, καθώς και τον αριθμό των στάχεων που αναπτύσσονται σε αυτούς
Φυλλική επιφάνεια στο σιτάρι

Φυλλική επιφάνεια στο σιτάρι

Η θεμελιώδης λειτουργία των φυτών στηρίζεται στη μετατροπή της Φωτοσυνθετικά Ενεργής Ακτινοβολίας (Photosynthetically Active Radiation - PAR) σε ξηρά ουσία (φωτοσύνθεση)
Διατήρηση πράσινης φυλλικής επιφάνειας στο Σιτάρι

Διατήρηση πράσινης φυλλικής επιφάνειας στο Σιτάρι

Ένας σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων στα σιτηρά είναι η δημιουργία επαρκούς πράσινης φυλλικής επιφάνειας μέχρι και το στάδιο του ξεσταχυάσματος των φυτών
Αύξηση του αριθμού των κόκκων ανά στάχυ

Αύξηση του αριθμού των κόκκων ανά στάχυ

Ο συνολικός αριθμός των κόκκων στην καλλιέργεια είναι συνάρτηση του αριθμού των παραγωγικών αδελφιών ανά μονάδα επιφάνειας και του αριθμού των κόκκων ανά στάχυ
Αύξηση μεγέθους και βάρους των κόκκων του σιταριού

Αύξηση μεγέθους και βάρους των κόκκων του σιταριού

Το μέγεθος των κόκκων του σιταριού καθορίζεται από το γενότυπο των φυτών και τη διάρκεια του γεμίσματός τους
Σιτάρι και υγεία της καλλιέργειας

Σιτάρι και υγεία της καλλιέργειας

Τα θρεπτικά στοιχεία σχετίζονται με την ποσότητα και την ποιότητα της παραγωγής όσο εξασφαλίζεται η συνθήκη πως καμία ανεπάρκεια θρεπτικού στοιχείου δεν περιορίζει την ανάπτυξη του φυτού