Αύξηση της απόδοσης των σιτηρών

Οι δύο καθοριστικοί παράγοντες για την απόδοση των σιτηρών είναι ο αριθμός των κόκκων ανά μονάδα επιφάνειας και το βάρος του κάθε κόκκου. Οι υψηλές αποδόσεις οφείλονται στην ανάπτυξη του βέλτιστου αριθμού αδελφιών, αλλά και φυλλικής επιφάνειας που επηρεάζουν θετικά τον αριθμό και το μέγεθος των σχηματιζόμενων σε αυτά στάχεων και κόκκων. Ένα ισορροπημένο πρόγραμμα θρέψης που συμπεριλαμβάνει τα απαραίτητα για τα σιτηρά μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά στοιχεία είναι αναγκαίο για την επίτευξη των παραπάνω συνθηκών.

Ποιές είναι οι θρεπτικές ανάγκες του Σιταριού για να επιτύχουμε τις βέλτιστες αποδόσεις:

Πρόσληψη κυρίων μακροθρεπτικών στοιχείων (Ν-P-K) στα χειμερινά σιτηρά

Το άζωτο και το κάλιο είναι τα θρεπτικά στοιχεία που απαιτούνται στις υψηλότερες ποσότητες για τη διατήρηση των υψηλών αποδόσεων των σιτηρών.

Οι απαιτήσεις σε φώσφορο από την άλλη είναι παρόμοιες με αυτές του θείου. Κατά τη διάρκεια της ταχείας ανάπτυξης των φυτών την περίοδο της άνοιξης γίνεται έντονη η ανάγκη πρόσληψης όλων των μακροθρεπτικών στοιχείων.

 

Πρόσληψη μικροθρεπτικών στοιχείων στα χειμερινά σιτηρά

Μια ισορροπημένη στρατηγική θρέψης των καλλιεργειών είναι αναγκαίο να συμπεριλαμβάνει ακόμα και τα δευτερεύοντα μακροθρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία, που είναι όμως απαραίτητα για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων στα σιτηρά.

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω άρθρα για να δείτε πως θα αυξήσετε την απόδοση στο Σιτάρι

Ο ρόλος των θρεπτικών στοιχείων σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του σιταριού

Ο ρόλος των θρεπτικών στοιχείων σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του σιταριού

Το σιτάρι σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του έχει διαφορετικές ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία
Αύξηση του αριθμού των φύλλων και βλαστών (αδελφιών)

Αύξηση του αριθμού των φύλλων και βλαστών (αδελφιών)

Ο αριθμός των φύλλων και βλαστών καθορίζει το μέγεθος της φυλλικής επιφάνειας, καθώς και τον αριθμό των στάχεων που αναπτύσσονται σε αυτούς
Αύξηση του αριθμού των κόκκων ανά στάχυ

Αύξηση του αριθμού των κόκκων ανά στάχυ

Ο συνολικός αριθμός των κόκκων στην καλλιέργεια είναι συνάρτηση του αριθμού των παραγωγικών αδελφιών ανά μονάδα επιφάνειας και του αριθμού των κόκκων ανά στάχυ
Αύξηση μεγέθους και βάρους των κόκκων του σιταριού

Αύξηση μεγέθους και βάρους των κόκκων του σιταριού

Το μέγεθος των κόκκων του σιταριού καθορίζεται από το γενότυπο των φυτών και τη διάρκεια του γεμίσματός τους
Φυλλική επιφάνεια στο σιτάρι

Φυλλική επιφάνεια στο σιτάρι

Η θεμελιώδης λειτουργία των φυτών στηρίζεται στη μετατροπή της Φωτοσυνθετικά Ενεργής Ακτινοβολίας (Photosynthetically Active Radiation - PAR) σε ξηρά ουσία (φωτοσύνθεση)
Διατήρηση πράσινης φυλλικής επιφάνειας στο Σιτάρι

Διατήρηση πράσινης φυλλικής επιφάνειας στο Σιτάρι

Ένας σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων στα σιτηρά είναι η δημιουργία επαρκούς πράσινης φυλλικής επιφάνειας μέχρι και το στάδιο του ξεσταχυάσματος των φυτών
Σιτάρι και υγεία της καλλιέργειας

Σιτάρι και υγεία της καλλιέργειας

Τα θρεπτικά στοιχεία σχετίζονται με την ποσότητα και την ποιότητα της παραγωγής όσο εξασφαλίζεται η συνθήκη πως καμία ανεπάρκεια θρεπτικού στοιχείου δεν περιορίζει την ανάπτυξη του φυτού

Λίπανση και ποιότητα σιταριού

Η απόδοση σαφώς αποτελεί έναν σημαντικό στόχο για την καλλιέργεια του Σιταριού αλλά ειδικά τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα σημαντικές είναι και οι ποιοτικές απαιτήσεις της αγοράς. Εξερευνήστε τις απαιτήσεις της αγοράς και δείτε πως μπορείτε να αυξήσετε την ποιότητα στην καλλιέργεια σας.